Ziekenhuispatiënten; geslacht, leeftijd en diagnose, 1995-2010

Ziekenhuispatiënten; geslacht, leeftijd en diagnose, 1995-2010

Geslacht Leeftijd Perioden Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV Totaal alle oorzaken (Per 10 000 inwoners) Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 2 Nieuwvormingen Totaal Nieuwvormingen (Per 10 000 inwoners) Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen Totaal ziekten zenuwstelsel & zintuigen (Per 10 000 inwoners) Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel (Per 10 000 inwoners) Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 8 Ziekten van de ademhalingsorganen Totaal ziekten van ademhalingsorganen (Per 10 000 inwoners) Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 9 Ziekten van de spijsverteringsorganen Totaal ziekten van spijsverteringsorg... (Per 10 000 inwoners) Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 11 Ziekten spieren, beend., bindweefsel Totaal ziekten van spieren, beenderen... (Per 10 000 inwoners) Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 12 Ziekten urinewegen en gesl.organen Totaal ziekten urinewegen en geslacht... (Per 10 000 inwoners) Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 13 Compl. zw.schap, bevalling, kraambed Totaal complicaties zwangerschap, bev... (Per 10 000 inwoners) Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 14 Aandoeningen v.d. perinatale periode Totaal aandoeningen van de perinatale... (Per 10 000 inwoners) Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen Diagnose-indeling VTV 17 Ongevalsletsels en vergiftigingen Totaal ongevalsletsel, vergiftigingen (Per 10 000 inwoners)
Mannen Gestandaardiseerd totaal 1995 905,2 64,8 97,5 149,3 113,3 103,5 122,1 64,9 36,3 72,9
Mannen Gestandaardiseerd totaal 1996 908,2 65,4 97,2 151,3 113,6 103,5 121,0 61,6 37,6 74,0
Mannen Gestandaardiseerd totaal 1997 906,3 65,0 96,8 149,0 109,3 104,0 118,1 59,6 37,6 74,5
Mannen Gestandaardiseerd totaal 1998 897,7 64,2 97,9 143,6 111,8 101,8 114,1 56,6 38,3 69,7
Mannen Gestandaardiseerd totaal 1999 886,7 63,7 92,8 141,3 102,3 101,4 113,0 55,1 39,0 70,7
Mannen Gestandaardiseerd totaal 2000 870,6 63,5 92,4 137,2 97,7 101,1 109,0 53,6 39,8 68,8
Mannen Gestandaardiseerd totaal 2001 876,8 64,5 95,2 135,2 96,1 101,4 110,4 52,9 41,5 69,4
Mannen Gestandaardiseerd totaal 2002 915,8 66,2 101,1 140,5 98,3 106,0 115,9 55,9 42,1 71,4
Mannen Gestandaardiseerd totaal 2003 950,7 68,6 106,3 142,3 102,1 111,5 119,6 57,2 42,9 73,9
Mannen Gestandaardiseerd totaal 2004 999,3 74,7 111,0 149,0 100,8 118,1 129,1 59,9 44,3 76,6
Mannen Gestandaardiseerd totaal 2005 1.017,4 76,8 114,0 149,8 105,6 120,7 133,6 58,0 45,2 78,7
Mannen Gestandaardiseerd totaal 2006 1.040,6 78,6 113,1 150,4 108,0 122,5 133,0 56,9 45,8 78,6
Mannen Gestandaardiseerd totaal 2007 1.069,1 80,5 113,6 150,5 109,1 125,5 138,8 58,4 46,0 82,7
Mannen Gestandaardiseerd totaal 2008 1.091,4 82,6 118,1 153,3 107,0 130,3 142,1 58,8 48,3 84,7
Mannen Gestandaardiseerd totaal 2009 1.127,1 86,0 123,7 157,8 111,7 136,9 147,0 61,6 50,2 92,3
Mannen Gestandaardiseerd totaal 2010 1.152,4 89,4 125,4 158,9 111,3 143,3 148,8 63,1 53,6 94,0
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 1995 1.064,0 81,9 118,6 115,7 89,3 86,0 130,7 99,5 132,2 29,6 70,8
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 1996 1.074,6 82,8 120,2 116,6 90,6 86,4 131,5 97,4 136,1 30,9 72,8
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 1997 1.085,7 83,2 124,5 117,5 88,9 86,5 130,8 94,6 140,5 31,3 72,6
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 1998 1.086,8 83,1 127,3 114,5 91,2 85,1 126,1 91,8 148,8 31,6 68,9
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 1999 1.079,8 83,5 124,4 111,1 83,7 84,0 124,0 87,4 152,9 32,5 69,5
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2000 1.066,6 83,6 125,2 108,9 78,7 83,8 120,1 84,5 157,5 33,8 68,1
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2001 1.080,1 84,9 128,9 107,9 78,8 85,2 123,3 84,3 160,6 35,3 68,4
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2002 1.136,5 87,0 139,6 113,2 80,9 91,1 132,1 87,9 166,5 35,8 70,7
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2003 1.189,5 90,1 147,6 118,6 84,6 97,9 137,8 93,3 168,8 36,0 73,9
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2004 1.258,0 95,8 159,5 125,4 84,8 103,9 149,6 100,1 176,1 37,6 78,4
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2005 1.288,9 98,0 154,2 128,3 89,6 109,0 156,9 101,8 177,4 38,5 80,8
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2006 1.327,9 100,2 150,2 128,4 93,0 115,3 159,4 101,2 183,4 38,7 81,4
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2007 1.369,3 104,0 152,3 130,1 93,6 120,0 166,2 105,0 189,3 39,1 84,0
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2008 1.411,0 106,5 158,6 134,9 93,6 125,0 173,0 104,8 198,2 41,7 85,7
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2009 1.454,7 109,3 158,7 137,7 96,5 133,2 179,4 107,3 205,8 42,9 93,5
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal 2010 1.505,5 113,6 158,5 141,1 98,2 145,3 184,6 110,1 219,1 46,8 98,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over personen met ziekenhuisopnamen onder de geregistreerde bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd en diagnose.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2010 voor personen met 1 of meer opnamen en van 2000 tot en met 2008 voor personen met een eerste opname.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2018:
Door de onvolledigheid van de brondata (Landelijke Medische Registratie, LMR) konden de cijfers over personen met een of meer opnamen in een jaar niet meer betrouwbaar worden berekend voor verslagjaar 2011 en 2012. Om deze reden is besloten om deze publicatie stop te zetten. Vanaf 2013 zijn op basis van de opvolger van de LMR, de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), weer persoonsstatistieken mogelijk. Als gevolg van de wijzigingen in de registratie zal hiervoor een nieuwe reeks StatLinetabellen beschikbaar komen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Personen met 1 of meer ziekenhuisopnamen
Het gaat hier om het aantal personen per jaar dat één of meer keer in het
ziekenhuis is opgenomen geweest per 10 duizend inwoners. Zowel klinische
opnamen als dagopnamen worden meegeteld. Het aantal personen met één of
meer opnamen wordt weergegeven naar diagnose (klinische jaarprevalentie)
en is bepaald vanaf 1995.
Diagnose-indeling VTV
Nationaal gebruikte Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)-indeling;
192 diagnosegroepen.
Totaal alle oorzaken
ICD9-code: 001-999, V01-V82.
2 Nieuwvormingen
Nieuwvormingen zijn onderverdeeld in kwaadaardige en niet-kwaadaardige.
Een nieuwvorming is een ziekelijke weefsel ontaarding.
ICD9-code: 140-239.
Totaal Nieuwvormingen
ICD9-code: 140-239.
6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
ICD9-code: 323-330, 331.1-331.9, 332-389.
Totaal ziekten zenuwstelsel & zintuigen
ICD9-code: 323-330, 331.1-331.9, 332-389.
7 Ziekten van hart- en vaatstelsel
ICD9-code: 390-424, 425.0-425.4, 425.6-425.9, 426-459.
Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel
ICD9-code: 390-424, 425.0-425.4, 425.6-425.9, 426-459.
8 Ziekten van de ademhalingsorganen
ICD9-code: 460-519.
Totaal ziekten van ademhalingsorganen
ICD9-code: 460-519.
9 Ziekten van de spijsverteringsorganen
Ziekten van de spijsverteringsorganen.
ICD9-code: 520-534, 535.0-535.2, 535.4-535.9, 536-579.
Totaal ziekten van spijsverteringsorg...
Totaal ziekten van de spijsverteringsorganen.
ICD9-code: 520-534, 535.0-535.2, 535.4-535.9, 536-579.
11 Ziekten spieren, beend., bindweefsel
Ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel.
ICD9-code: 710-739.
Totaal ziekten van spieren, beenderen...
Totaal ziekten van spieren, beenderen en bindweefsel.
ICD9-code: 710-739.
12 Ziekten urinewegen en gesl.organen
Ziekten van urinewegen en geslachtsorganen (urogenitaal stelsel).
ICD9-code: 580-613, 615-629.
Totaal ziekten urinewegen en geslacht...
Totaal ziekten urinewegen en geslachtsorganen.
ICD9-code: 580-613, 615-629.
13 Compl. zw.schap, bevalling, kraambed
Complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed.
ICD9-code: 630-676.
Totaal complicaties zwangerschap, bev...
Totaal complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed.
ICD9-code: 630-676.
14 Aandoeningen v.d. perinatale periode
Aandoeningen van de perinatale periode (periode rondom de geboorte).
ICD9-code: 760.0-760.6, 760.70, 760.74-760.79, 760.8-760.9, 761-779.
Totaal aandoeningen van de perinatale...
Totaal aandoeningen van de perinatale periode.
ICD9-code: 760.0-760.6, 760.70, 760.74-760.79, 760.8-760.9, 761-779.
17 Ongevalsletsels en vergiftigingen
ICD9-code: 800-964, 965.1-965.9, 966-979, 981-999.
Totaal ongevalsletsel, vergiftigingen
ICD9-code: 800-964, 965.1-965.9, 966-979, 981-999.