Internationale handel; In-, uit- en wederuitvoer, SITC 2002-2015

Internationale handel; In-, uit- en wederuitvoer, SITC 2002-2015

SITC Perioden Invoer (1 000 euro) Uitvoer Totale uitvoer (1 000 euro) Uitvoer Wederuitvoer (1 000 euro) Uitvoer Uitvoer Nederlands product (1 000 euro)
Totaal goederen 2014 mei 32.100.334 35.519.958 15.796.480 19.723.479
Totaal goederen 2014 juni 31.951.558 36.123.022 16.632.166 19.490.855
Totaal goederen 2014 juli 33.273.934 36.256.492 16.705.267 19.551.225
Totaal goederen 2014 augustus 29.490.765 32.456.324 14.854.877 17.601.447
Totaal goederen 2014 september 32.751.389 37.748.367 16.825.898 20.922.469
Totaal goederen 2014 oktober 33.643.285 38.461.439 17.244.336 21.217.103
Totaal goederen 2014 november 31.225.781 36.343.557 16.665.261 19.678.296
Totaal goederen 2014 december 30.976.427 35.864.909 15.886.422 19.978.487
Totaal goederen 2014 382.416.252 433.405.454 195.452.406 237.953.048
Totaal goederen 2015 januari* 28.554.928 33.484.822 14.408.358 19.076.464
Totaal goederen 2015 februari* 28.874.709 34.122.532 15.014.270 19.108.262
Totaal goederen 2015 maart* 34.196.102 37.914.552 16.823.250 21.091.302
Totaal goederen 2015 april* 32.295.406 35.574.131 15.684.926 19.889.204
Totaal goederen 2015 mei* 30.897.329 34.039.279 15.246.585 18.792.694
Totaal goederen 2015 juni* 32.690.774 37.809.090 16.324.343 21.484.747
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar geaggregeerde goederencategorieën (SITC secties).

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met juni 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 juli 2015:
Het CBS heeft over de maanden januari tot en met april 2015 niet alle gegevens over de invoer uit niet-EU-landen tijdig ontvangen. Hierdoor zijn de reeds eerder gepubliceerde voorlopige cijfers van de invoer over deze maanden in totaal ongeveer 5 miljard euro te laag. Dit is in deze versie van de tabel hersteld.

Wijzigingen per 18 september 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale handel; in-, uit- en wederuitvoer, SITC-indeling, landen". Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Invoer
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoer
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoer
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoer
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoer Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.