Onderwijsuitgaven; publieke sector, 1995 - 2008

Onderwijsuitgaven; publieke sector, 1995 - 2008

Onderwijssectoren Perioden Uitgaven van het Rijk Aan onderwijsinstellingen (mln euro)
Totaal onderwijs 2008* 24.009,9
(Pré-)primair onderwijs 2008* 7.758,5
Secundair onderwijs 2008* 9.910,4
Tertiair onderwijs 2008* 6.341,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de uitgaven van de Nederlandse overheid
aan regulier onderwijs. Zowel de onderwijsuitgaven van het Rijk als die
van de gemeenten en provincies worden aangegeven. De Rijksuitgaven aan
onderwijs zijn verdeeld in de uitgaven aan onderwijsinstellingen en de
uitgaven aan gemeenten, huishoudens (studenten en/of ouders) en bedrijven
en non-profit instellingen. De gepresenteerde cijfers zijn berekend
volgens door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) gestandaardiseerde definities.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
De uitkomsten van 1995 tot en met 2007 zijn definitief, de uitkomsten voor
2008 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 december 2009:
Er zijn gegevens over 2008 toegevoegd en bijstellingen voor 2007
doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven van het Rijk
De onderwijsuitgaven van het Rijk aan onderwijsinstellingen, gemeenten,
huishoudens, bedrijven en non-profit instellingen. Alleen uitgaven aan
regulier onderwijs worden meegenomen.
Aan onderwijsinstellingen
Deze onderwijsuitgaven van het Rijk betreffen de directe uitgaven aan
onderwijsinstellingen. De overdrachten van het Rijk aan gemeenten zijn
hier niet bij inbegrepen. Alleen onderwijsinstellingen die regulier
onderwijs geven of ondersteunen worden meegenomen.