Onderwijsuitgaven; publieke sector, 1995 - 2008


Deze tabel geeft een overzicht van de uitgaven van de Nederlandse overheid
aan regulier onderwijs. Zowel de onderwijsuitgaven van het Rijk als die
van de gemeenten en provincies worden aangegeven. De Rijksuitgaven aan
onderwijs zijn verdeeld in de uitgaven aan onderwijsinstellingen en de
uitgaven aan gemeenten, huishoudens (studenten en/of ouders) en bedrijven
en non-profit instellingen. De gepresenteerde cijfers zijn berekend
volgens door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) gestandaardiseerde definities.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
De uitkomsten van 1995 tot en met 2007 zijn definitief, de uitkomsten voor
2008 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 december 2009:
Er zijn gegevens over 2008 toegevoegd en bijstellingen voor 2007
doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Onderwijsuitgaven; publieke sector, 1995 - 2008

Onderwijssectoren Perioden Totaal publieke onderwijsuitgaven (mln euro) In % van de totale publieke uitgaven (%) Uitgaven van het RijkTotaal Rijk (mln euro) Uitgaven van het RijkAan onderwijsinstellingen (mln euro) Uitgaven van het RijkAan gemeenten (mln euro) Uitgaven van het RijkAan huishoudensTotaal studiefinanciering (mln euro) Uitgaven van het RijkAan huishoudensBeurzen (mln euro) Uitgaven van het RijkAan huishoudensLeningen (mln euro) Uitgaven van het RijkAan bedrijven/non-profit instellingen (mln euro) Uitgaven van gemeenten (mln euro) Uitgaven van provincies (mln euro)
Totaal onderwijs 2000 20.725,0 11,2 19.178,5 14.234,5 2.362,8 2.416,4 1.587,2 829,2 164,8 1.540,0 6,6
Totaal onderwijs 2001 22.646,7 11,1 20.730,9 15.600,0 2.634,0 2.318,0 1.502,5 815,5 178,8 1.908,9 7,0
Totaal onderwijs 2002 24.084,1 11,2 21.852,6 16.868,8 2.562,7 2.152,1 1.268,3 883,8 269,0 2.223,0 8,5
Totaal onderwijs 2003 25.847,8 11,5 23.259,3 17.924,7 2.440,6 2.682,1 1.689,7 992,4 211,9 2.577,4 11,0
Totaal onderwijs 2004 26.797,6 11,8 24.120,3 18.412,2 2.519,7 2.986,3 1.921,5 1.064,8 202,1 2.667,3 10,0
Totaal onderwijs 2005 28.146,8 12,2 25.482,1 19.813,7 2.428,3 3.053,4 1.863,8 1.189,6 186,8 2.654,8 9,8
Totaal onderwijs 2006 29.484,7 12,0 27.224,9 21.110,3 2.165,1 3.769,3 2.125,6 1.643,7 180,2 2.246,5 13,2
Totaal onderwijs 2007 30.257,8 11,7 27.857,7 22.215,4 1.948,1 3.456,7 1.505,0 1.951,7 237,4 2.388,4 11,8
Totaal onderwijs 2008* 32.453,2 11,8 29.969,0 24.009,9 1.329,2 4.256,6 2.294,8 1.961,8 373,2 2.472,3 11,8
(Pré-)primair onderwijs 2000 6.651,1 3,6 5.634,0 3.941,2 1.692,8 - 1.014,0 3,1
(Pré-)primair onderwijs 2001 7.540,4 3,7 6.264,5 4.325,6 1.938,9 - 1.272,6 3,3
(Pré-)primair onderwijs 2002 8.376,5 3,9 6.881,2 5.051,4 1.829,8 - 1.491,3 4,0
(Pré-)primair onderwijs 2003 9.127,3 4,1 7.265,1 5.637,9 1.627,2 - 1.857,0 5,1
(Pré-)primair onderwijs 2004 9.122,8 4,0 7.399,9 5.715,2 1.684,7 - 1.718,3 4,6
(Pré-)primair onderwijs 2005 9.472,7 4,1 7.710,0 6.204,9 1.505,1 - 1.758,2 4,4
(Pré-)primair onderwijs 2006 9.609,3 3,9 8.083,5 6.721,9 1.361,6 - 1.519,8 5,9
(Pré-)primair onderwijs 2007 9.704,0 3,7 8.184,1 6.983,7 1.200,4 - 1.514,6 5,3
(Pré-)primair onderwijs 2008* 10.221,8 3,7 8.575,4 7.758,5 816,8 - 1.641,2 5,2
Secundair onderwijs 2000 8.267,3 4,5 7.738,8 5.906,7 670,0 1.000,5 970,4 30,1 161,6 526,0 2,6
Secundair onderwijs 2001 9.030,4 4,4 8.391,5 6.541,3 695,1 980,5 889,4 91,1 174,5 636,3 2,7
Secundair onderwijs 2002 9.486,1 4,4 8.751,1 6.870,5 732,9 886,1 789,0 97,1 261,5 731,7 3,3
Secundair onderwijs 2003 9.952,2 4,4 9.227,5 7.164,7 813,4 1.044,2 920,7 123,4 205,2 720,4 4,3
Secundair onderwijs 2004 10.549,3 4,7 9.596,4 7.371,5 835,0 1.195,0 1.114,9 80,1 194,9 949,0 3,9
Secundair onderwijs 2005 11.138,1 4,8 10.237,6 8.020,9 923,2 1.114,1 1.006,4 107,7 179,5 896,6 3,9
Secundair onderwijs 2006 11.765,0 4,8 11.033,0 8.677,2 803,5 1.379,3 1.132,0 247,3 173,0 726,7 5,3
Secundair onderwijs 2007 12.309,8 4,8 11.431,4 9.209,1 747,7 1.245,9 770,8 475,1 228,6 873,8 4,7
Secundair onderwijs 2008* 13.251,6 4,8 12.415,7 9.910,4 512,4 1.645,7 1.234,8 410,9 347,2 831,1 4,7
Tertiair onderwijs 2000 5.806,6 3,1 5.805,7 4.386,6 - 1.415,9 616,8 799,1 3,2 - 0,9
Tertiair onderwijs 2001 6.075,9 3,0 6.074,9 4.733,1 - 1.337,5 613,1 724,4 4,3 - 1,0
Tertiair onderwijs 2002 6.221,5 2,9 6.220,3 4.946,9 - 1.266,0 479,3 786,7 7,5 - 1,2
Tertiair onderwijs 2003 6.768,3 3,0 6.766,7 5.122,1 - 1.637,9 769,0 869,0 6,7 - 1,6
Tertiair onderwijs 2004 7.125,5 3,1 7.124,0 5.325,5 - 1.791,3 806,6 984,7 7,2 - 1,5
Tertiair onderwijs 2005 7.536,0 3,3 7.534,5 5.587,9 - 1.939,3 857,4 1.081,9 7,3 - 1,5
Tertiair onderwijs 2006 8.110,4 3,3 8.108,4 5.711,2 - 2.390,0 993,6 1.396,4 7,2 - 2,0
Tertiair onderwijs 2007 8.244,0 3,2 8.242,2 6.022,6 - 2.210,8 734,2 1.476,6 8,8 - 1,8
Tertiair onderwijs 2008* 8.979,8 3,3 8.977,9 6.341,0 - 2.610,9 1.060,0 1.550,9 26,0 - 1,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens