Ambulancediensten; personeel en exploitatie, 1997 - 2004

Ambulancediensten en Centrale posten ambulancevervoer (CPA); aantal -
len, personeelsgegevens (FTE's), bedrijfsopbrengsten en -lasten.
1997 - 2004
Gewijzigd op 19 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Ambulancediensten; personeel en exploitatie, 1997 - 2004

Type dienst Perioden Aantal instellingen (absoluut) ArbeidsgegevensPersoneel op loonlijstWerkzame personen (absoluut) ArbeidsgegevensPersoneel op loonlijstTotaal FTE's (FTE) ArbeidsgegevensUitzendkrachtenWerkzame personen (absoluut) ArbeidsgegevensUitzendkrachtenTotaal FTE's (FTE) ExploitatieBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbr. wett. budget ambulancedienstTotaal opbr. wett. budg. amb.dienst. (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbr. wett. budget ambulancedienstWettelijk budget (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbr. wett. budget ambulancedienstFinancieringsverschil boekjaar (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengst wettelijk budget CPATotaal opbrengst wettelijk budget CPA (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengst wettelijk budget CPAWettelijk budget (mln euro) BedrijfsopbrengstenOpbrengst wettelijk budget CPANog in tarieven te verrekenen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige opbrengstenTotaal overige opbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige opbrengstenOverige vervoersopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige opbrengstenOpbrengsten n.e.g. (mln euro) ExploitatieBedrijfslastenTotaal bedrijfslaten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenpremies (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenSociale Lasten (mln euro) ExploitatieBedrijfslastenPersoneel derden (mln euro) ExploitatieBedrijfslastenAndere personeelskosten (mln euro) ExploitatieBedrijfslastenAfschrijvingen (mln euro) Bedrijfslastenoverige kostenTotaal overige kosten (mln euro) Bedrijfslastenoverige kostenHuisvestingskosten (mln euro) Bedrijfslastenoverige kostenKosten ambulances (mln euro) Bedrijfslastenoverige kostenCommunicatiekosten (mln euro) Bedrijfslastenoverige kostenKosten n.e.g. (mln euro) ExploitatieBedrijfslastenExploitatiesaldo (mln euro) ExploitatieFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) ExploitatieFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) ExploitatieFinancieel resultaatTotaal financieel resultaat (mln euro) ExploitatieBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) ExploitatieBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) ExploitatieBuitengewoon resultaatSaldo buitengewoon resultaat (mln euro) ExploitatieProductieAantal ritten (x 1000) ExploitatieProductieAantal kilometers (mln)
85172 Totaal ambulancevervoer 1997 114 . . . . 187 167,3 . . 12,6 . . 7,2 . . 186,8 105,5 94,1 4,1 7,3 9,6 6,9 10,6 54,2 . . . . 0,2 . . . . . . . .
85172 Totaal ambulancevervoer 1998 101 . . . . 199 179,1 . . 13,5 . . 6,6 . . 200,9 113,4 96,2 4,9 12,3 10,4 7,9 11,0 58,2 . . . . -1,7 . . . . . . 725 24,2
85172 Totaal ambulancevervoer 1999 98 . . . . 214 191,8 . . 14,4 . . 8,0 . . 216,5 123,3 103,6 5,8 13,9 14,1 7,7 12,1 59,3 . . . . -2,4 . . . . . . 770 24,8
85172 Totaal ambulancevervoer 2000 . . . . . . 210,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85172 Totaal ambulancevervoer 2001 76 . . . . . 236,0 . . 17,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 29,2
85172 Totaal ambulancevervoer 2002 69 . . . . . 271,4 . . 20,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 30,1
85172 Totaal ambulancevervoer 2003 67 . . . . . 267,7 . . 26,2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 27,9
85172 Totaal ambulancevervoer 2004 63 . . . . . 280,5 . . 26,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 28,4
Zelfstandige diensten 1997 84 . . . . 106 94,6 . . 7,1 . . 3,8 . . 105,4 59,0 52,5 1,6 4,9 6,5 2,5 6,6 30,8 . . . . 0,1 . 2,5 . . . . . .
Zelfstandige diensten 1998 72 . . . . 113 102,1 . . 7,7 . . 3,0 . . 113,9 63,8 53,7 1,9 8,2 7,5 3,2 6,7 32,7 . . . . -1,1 . 2,5 . . . . . .
Zelfstandige diensten 1999 71 . . . . 126 114,7 . . 8,6 . . 2,7 . . 127,2 73,0 60,7 2,5 9,8 10,5 3,1 8,0 32,6 . . . . -1,2 . 3,1 . . . . . .
Zelfstandige diensten 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zelfstandige diensten 2001 54 2.287 2.031 129 94 169 149,8 145,8 4,1 10,2 10,4 -0,2 9,0 3,0 6,0 164,2 97,8 80,8 4,9 12,1 11,8 8,9 9,7 36,0 4,3 14,3 1,8 15,6 4,8 0,4 3,7 -3,3 0,6 1,1 -0,4 529 20,2
Zelfstandige diensten 2002 47 2.666 2.349 130 96 197 175,0 173,9 1,1 12,5 13,8 -1,2 9,3 3,1 6,2 190,6 115,5 95,2 6,0 14,3 12,3 9,7 10,9 42,2 4,7 15,9 2,1 19,3 6,3 0,3 3,9 -3,6 0,1 1,3 -1,3 530 20,3
Zelfstandige diensten 2003 53 2.987 2.683 . . 216 186,0 189,4 -3,4 15,2 16,4 -1,2 14,8 . . 210,8 142,8 113,2 9,5 20,1 9,9 8,2 12,0 37,9 . . . . 5,2 0,2 3,2 -3,0 1,4 1,1 0,3 601 20,2
Zelfstandige diensten 2004 50 3.182 2.834 . . 227 198,8 199,4 -0,6 13,5 13,9 -0,4 14,5 . . 222,4 148,1 119,9 9,2 19,0 4,7 10,0 12,0 47,6 . . . . 4,3 0,0 3,0 -2,9 0,4 0,2 0,2 618 20,7
Diensten onderdeel van GGD 1997 30 . . . . 82 72,6 . . 5,5 . . 3,4 . . 81,4 46,5 41,6 2,5 2,4 3,1 4,4 4,0 23,4 . . . . 0,1 . . . . . . . .
Diensten onderdeel van GGD 1998 29 . . . . 86 77,0 . . 5,8 . . 3,6 . . 87,0 49,6 42,5 3,0 4,1 2,9 4,7 4,3 25,5 . . . . -0,6 . . . . . . . .
Diensten onderdeel van GGD 1999 27 . . . . 88 77,0 . . 5,8 . . 5,3 . . 89,3 50,3 42,9 3,3 4,1 3,6 4,6 4,1 26,7 . . . . -1,2 . . . . . . . .
Diensten onderdeel van GGD 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diensten onderdeel van GGD 2001 22 . . . . . 86,2 . . 7,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 9,0
Diensten onderdeel van GGD 2002 22 . . . . . 96,4 . . 8,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 9,8
Diensten onderdeel van GGD 2003 14 . . . . . 81,7 . . 11,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 7,7
Diensten onderdeel van GGD 2004 13 . . . . . 81,7 . . 12,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 7,7
Bron: CBS
Verklaring van tekens