Musea; openstelling, collectie, bezoeken, exploitatie 1993-2009

Musea; openstelling, collectie, bezoeken, exploitatie 1993-2009

Perioden Musea Totaal aantal musea (aantal) Musea Hele jaar open (% van totaal aantal musea) Musea Naar aard van collectie Beeldende kunst (aantal) Musea Naar aard van collectie Geschiedenis (aantal) Musea Naar aard van collectie Natuurlijke historie (aantal) Musea Naar aard van collectie Volkenkunde (aantal) Musea Naar aard van collectie Bedrijf en techniek (aantal) Musea Naar aard van collectie Gemengde collectie (aantal) Museumbezoeken naar soort entree Totaal bezoeken (x 1 000) Museumbezoeken naar soort entree Betaalde bezoeken (vol tarief) (x 1 000) Museumbezoeken naar soort entree Betaalde bezoeken met reductie (x 1 000) Museumbezoeken naar soort entree Bezoeken met museumkaart (x 1 000) Museumbezoeken naar soort entree Gratis bezoeken (x 1 000) Gemiddelde entreeprijzen musea Volwassenen (euro) Tentoonstellingen In musea in Nederland (aantal) Exploitatie musea Baten Baten totaal (mln euro) Exploitatie musea Lasten Lasten totaal (mln euro)
1993 732 62 68 374 71 17 153 49 22.993 17.488 . 1.588 3.921 1,54 1.910 260 254
1994 741 64 72 377 69 18 153 52 21.582 14.022 . 1.723 5.837 1,66 1.927 280 272
1995 744 65 75 380 67 18 149 55 21.921 14.287 . 1.947 5.686 1,84 1.898 296 290
1997 942 76 102 491 50 20 260 19 20.266 14.578 . 2.804 2.883 2,03 2.032 285 280
1999 902 63 109 451 59 18 255 10 20.679 14.012 . 3.225 3.441 2,23 2.249 358 354
2001 873 62 105 448 49 17 245 9 20.488 10.929 3.470 2.445 3.643 2,24 2.135 411 404
2003 828 64 118 423 44 17 217 9 19.558 10.233 3.359 2.438 3.527 3,16 2.162 476 476
2005 775 68 107 391 51 18 196 12 19.648 9.624 3.903 2.320 3.801 3,29 2.041 527 522
2007 773 67 118 383 54 17 190 11 20.540 10.162 4.043 2.643 3.692 3,77 2.420 611 602
2009* 810 67 126 388 55 21 195 25 22.037 9.490 3.949 3.333 5.265 4,49 2.143 710 683
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De statistiek Musea geeft informatie over bedrijven en instellingen in
Nederland die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving
verwerven en presenteren.
Het betreft niet alleen bedrijven en instellingen waarvan het
exploiteren van een museum de hoofdactiviteit is, maar ook musea die een
nevenactiviteit vormen van een bedrijf of instelling, (bijvoorbeeld
onderdeel van een gemeente, een universiteit of ziekenhuis).

Deze tabel geeft cijfers over
- het aantal musea;
- de openingstelling;
- aard van de collectie;
- aantal bezoeken per jaar naar wijze van entree betaling;
- gemiddelde entreeprijzen;
- georganiseerde tentoonstellingen in binnen- en buitenland;
- baten zoals subsidies en bijdragen, entree gelden, opbrengsten
Museumkaart en NS-pas, verkoop artikelen;
- lasten van onder meer personeel, huisvesting, inkoop artikelen en horeca,
afschrijvingen, rente, tentoonstellingen, verzekeringen en onderhoud
collectie.
- de aan- en verkopen van collectie.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14-03-2014:
geen, tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Musea
Een museum is een permanente instelling ten dienste van de samenleving
en haar ontwikkeling, toegankelijk voor publiek, niet gericht op het maken
van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving
verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover
informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.
Totaal aantal musea
Vanaf 1997 zonder de tijdelijk gesloten musea.
Hele jaar open
Naar aard van collectie
Verdeling van de musea naar zwaartepunt van de collectie.
De collectie is de verzameling objecten waaraan het museum zijn
bestaansrecht ontleent.
Deze verzameling is (deels) toegankelijk gemaakt in expositieruimte(n).
Een ander deel van de verzameling kan zich vanwege
(expositie)-ruimtegebrek, kwetsbaarheid, restauratie, beleid en dergelijke
in depot of elders bevinden.
Beeldende kunst
In 1999 is een aantal musea met gemengde collectie naar musea voor
beeldende kunst omgetypeerd.
Geschiedenis
Natuurlijke historie
Volkenkunde
Bedrijf en techniek
Gemengde collectie
In 1999 is een aantal musea met gemengde collectie naar musea voor
beeldende kunst omgetypeerd.
Museumbezoeken naar soort entree
Verdeling van het aantal museumbezoeken per jaar naar soort entree.
Entree kan verkregen worden tegen betaling van vol tarief, tegen
betaling van een gereduceerd tarief, met een museumkaart of gratis.
Totaal bezoeken
Betaalde bezoeken (vol tarief)
Betaalde bezoeken met reductie
Groepskortingen, CJP-voucher, NS-dagtochten.
Bezoeken met museumkaart
Inclusief NS-pas en/of Rabo-Europas.
Gratis bezoeken
Gemiddelde entreeprijzen musea
De entreeprijs is het toegangstarief dat voor bezichtiging van de
collectie moet worden betaald.
De gemiddelde entreeprijs is berekend over de niet-gratis musea.
Volwassenen
Tentoonstellingen
Aantal tijdelijke exposities van een collectie die plaatsvinden in een
museum of door een museum worden georganiseerd in een andere ruimte dan
het eigen museum.
In musea in Nederland
Exploitatie musea
Overzicht van inkomsten en uitgaven van musea.
Baten
Overzicht van inkomsten van de musea.
Deze bestaan uit onder andere subsidies en bijdragen van de overheid en
sponsors, uit loonsubsidies, entreegelden, abonnementsgelden, de
museumkaart, de NS-pas, de verkoop van artikelen, opbrengsten uit de
horeca en uit rente.
Baten totaal
Lasten
Overzicht van de uitgaven van de musea aan onder meer personeel,
huisvesting, inkoop van artikelen, inkoop horeca, afschrijvingen, rente,
tentoonstellingen, verzekeringen en onderhoud collectie.
Lasten totaal