Musea; openstelling, collectie, bezoeken, exploitatie 1993-2009


De statistiek Musea geeft informatie over bedrijven en instellingen in
Nederland die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving
verwerven en presenteren.
Het betreft niet alleen bedrijven en instellingen waarvan het
exploiteren van een museum de hoofdactiviteit is, maar ook musea die een
nevenactiviteit vormen van een bedrijf of instelling, (bijvoorbeeld
onderdeel van een gemeente, een universiteit of ziekenhuis).

Deze tabel geeft cijfers over
- het aantal musea;
- de openingstelling;
- aard van de collectie;
- aantal bezoeken per jaar naar wijze van entree betaling;
- gemiddelde entreeprijzen;
- georganiseerde tentoonstellingen in binnen- en buitenland;
- baten zoals subsidies en bijdragen, entree gelden, opbrengsten
Museumkaart en NS-pas, verkoop artikelen;
- lasten van onder meer personeel, huisvesting, inkoop artikelen en horeca,
afschrijvingen, rente, tentoonstellingen, verzekeringen en onderhoud
collectie.
- de aan- en verkopen van collectie.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14-03-2014:
geen, tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Musea; openstelling, collectie, bezoeken, exploitatie 1993-2009

Perioden MuseaTotaal aantal musea (aantal) MuseaHele jaar open (% van totaal aantal musea) MuseaNaar aard van collectieBeeldende kunst (aantal) MuseaNaar aard van collectieGeschiedenis (aantal) MuseaNaar aard van collectieNatuurlijke historie (aantal) MuseaNaar aard van collectieVolkenkunde (aantal) MuseaNaar aard van collectieBedrijf en techniek (aantal) MuseaNaar aard van collectieGemengde collectie (aantal) Museumbezoeken naar soort entreeTotaal bezoeken (x 1 000) Museumbezoeken naar soort entreeBetaalde bezoeken (vol tarief) (x 1 000) Museumbezoeken naar soort entreeBetaalde bezoeken met reductie (x 1 000) Museumbezoeken naar soort entreeBezoeken met museumkaart (x 1 000) Museumbezoeken naar soort entreeGratis bezoeken (x 1 000) Gemiddelde entreeprijzen museaVolwassenen (euro) TentoonstellingenIn musea in Nederland (aantal) Exploitatie museaBatenBaten totaal (mln euro) Exploitatie museaLastenLasten totaal (mln euro)
1993 732 62 68 374 71 17 153 49 22.993 17.488 . 1.588 3.921 1,54 1.910 260 254
1994 741 64 72 377 69 18 153 52 21.582 14.022 . 1.723 5.837 1,66 1.927 280 272
1995 744 65 75 380 67 18 149 55 21.921 14.287 . 1.947 5.686 1,84 1.898 296 290
1997 942 76 102 491 50 20 260 19 20.266 14.578 . 2.804 2.883 2,03 2.032 285 280
1999 902 63 109 451 59 18 255 10 20.679 14.012 . 3.225 3.441 2,23 2.249 358 354
2001 873 62 105 448 49 17 245 9 20.488 10.929 3.470 2.445 3.643 2,24 2.135 411 404
2003 828 64 118 423 44 17 217 9 19.558 10.233 3.359 2.438 3.527 3,16 2.162 476 476
2005 775 68 107 391 51 18 196 12 19.648 9.624 3.903 2.320 3.801 3,29 2.041 527 522
2007 773 67 118 383 54 17 190 11 20.540 10.162 4.043 2.643 3.692 3,77 2.420 611 602
2009* 810 67 126 388 55 21 195 25 22.037 9.490 3.949 3.333 5.265 4,49 2.143 710 683
Bron: CBS.
Verklaring van tekens