Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

SBI'93 Perioden Bedrijven (aantal) Arbeid Werkzame personen Werkzame personen eind september (* 1 000) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Financieel resultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Saldo voorzieningen (mln euro) Winst- en verliesrekening Buitengewoon resultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Resultaat voor belastingen (mln euro)
014 Hoveniers; dienstverl. vd landbouw 2005 12.800 59,1 4.410 3.893 518 -46 -1 22 492
0141 Hoveniers; dienstv.akker-, tuinbw 2005 11.665 . . . . . . . .
01411 Hoveniersbedrijven 2005 5.440 24,7 1.537 1.346 191 -9 0 0 181
01412 Dienstverl. vd akker-, tuinbouw 2005 6.225 . . . . . . . .
0142 Dienstverlening voor veeteelt 2005 1.130 . . . . . . . .
0141a Agrarische dienstverlening 2005 7.355 34,4 2.873 2.547 327 -37 -1 22 311
C Winning van delfstoffen 2005 215 8,9 25.411 21.081 4.330 311 56 . .
CA Winning van energiehoudende delfst. 2005 80 6,2 24.514 20.259 4.255 321 61 . .
10 Turfwinning 2005 10 - - - - - - - -
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 2005 70 6,2 24.514 20.259 4.255 321 61 . .
111 Aardolie- en aardgaswinning 2005 25 3,1 22.054 18.506 3.548 293 66 . .
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2005 50 3,2 2.460 1.752 707 28 -5 -2 728
CB Winning v niet-energiehoudende delfst 2005 135 2,7 898 822 75 -10 -4 5 65
14 Winning v zand, grind, klei, zout ed 2005 135 2,7 898 822 75 -10 -4 5 65
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2005 100 x x x x x x x x
1421 Zand-, en grindwinning 2005 100 x x x x x x x x
1422 Kleiwinning 2005 5 x x x x x x x x
144 Zoutwinning 2005 0 x x x x x x x x
145 Overige delfstoffenwinning 2005 30 x x x x x x x x
D Industrie (excl. 36631 sociale werkv.) 2005 45.505 847,0 257.894 241.128 16.762 -1.399 -272 262 15.353
DA Vervaardiging van voedings- en.. 2005 4.605 152,8 54.655 50.667 3.988 558 -100 -54 4.393
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen.. 2005 4.585 x x x x x x x x
16 Verwerking van tabak 2005 20 x x x x x x x x
DB Vervaardiging van textiel en.. 2005 2.830 20,0 3.140 2.946 194 -58 -9 -1 127
17 Vervaardiging van textiel 2005 1.305 15,5 2.567 2.399 168 -56 -6 -2 104
18 Vervaardiging van kleding; bereiden.. 2005 1.520 4,5 573 547 26 -2 -3 1 23
DC Vervaardiging van leer en.. 2005 310 2,2 332 307 25 -4 -1 1 21
DD Houtindustrie en vervaardiging van.. 2005 1.980 20,4 2.860 2.673 187 -21 0 2 168
DE Vervaardiging van papier, karton en.. 2005 6.860 104,8 18.780 17.316 1.463 -87 -82 -104 1.190
21 Vervaardiging van papier, karton en.. 2005 435 24,5 5.963 5.717 246 -31 -27 -15 172
22 Uitgeverijen, drukkerijen en.. 2005 6.425 80,3 12.817 11.599 1.218 -56 -55 -89 1.018
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende.. 2005 30 6,8 30.204 30.673 -469 144 -38 -53 -417
DG Vervaardiging van chemische producten 2005 735 71,3 50.056 45.225 4.831 -1.324 19 185 3.711
DH Vervaardiging van producten van.. 2005 1.180 37,3 6.873 6.489 385 -43 -4 5 342
DI Vervaardiging van glas, aardewerk,.. 2005 1.615 32,4 6.025 5.638 387 -56 -6 42 367
DJ Vervaardiging van metalen in.. 2005 7.385 125,6 23.545 21.711 1.830 -127 -18 7 1.693
27 Vervaardiging van metalen in.. 2005 260 23,1 7.305 6.480 825 -41 -4 -9 772
28 Vervaardiging van producten van.. 2005 7.120 102,5 16.239 15.231 1.005 -85 -14 16 921
DK Vervaardiging van machines en.. 2005 4.435 96,7 18.697 17.374 1.323 -70 -38 -8 1.207
DL Vervaardiging van elektrische en.. 2005 3.740 86,3 22.400 21.349 1.051 147 134 184 1.517
30 Vervaardiging van kantoormachines.. 2005 200 6,2 1.474 1.467 7 19 -14 18 30
31 Vervaardiging van overige.. 2005 1.035 19,3 3.825 3.576 249 146 -10 -9 376
32 Vervaardiging van audio-, video- en.. 2005 380 x x x x x x x x
33 Vervaardiging van medische.. 2005 2.120 x x x x x x x x
DM Vervaardiging van transportmiddelen 2005 2.450 50,8 14.287 13.070 1.217 -409 -111 52 749
34 Vervaardiging van auto's,.. 2005 615 25,2 9.036 8.106 930 -383 -72 -4 472
35 Vervaardiging van transportmiddelen.. 2005 1.840 25,6 5.251 4.964 287 -27 -39 56 277
DN Vervaardiging van meubels;.. 2005 7.350 39,6 6.041 5.692 349 -49 -17 3 286
36 Vervaardiging van meubels;.. 2005 7.145 36,0 4.659 4.390 269 -34 0 2 236
37 Voorbereiding tot recycling 2005 205 3,6 1.382 1.302 80 -15 -17 1 50
36631 Sociale werkvoorziening 2005 95 95,5 3.582 3.589 -7 -20 -3 7 -24
E Energie- en waterleidingbedrijven 2005 515 31,7 31.153 28.414 2.740 -174 -66 668 3.168
40 Energiebedrijven 2005 490 25,5 29.459 26.991 2.468 -56 -81 665 2.996
41 Waterleidingbedrijven 2005 25 6,2 1.694 1.423 272 -118 16 3 173
45 Bouwnijverheid 2005 74.025 462,0 70.370 65.705 4.665 -32 -71 -9 4.554
451 Bouwrijp maken van terreinen 2005 2.370 15,0 1.934 1.736 198 -11 1 12 199
452 B&U en GWW (geen grondverzet) 2005 35.815 237,0 44.670 42.113 2.557 44 -61 -4 2.536
453 Bouwinstallatiebedrijven 2005 10.480 133,0 15.345 14.400 945 -24 -12 -20 889
454 Afwerken van gebouwen 2005 24.435 69,0 7.374 6.507 867 -27 1 1 842
455 Verhuur bouwmachines met personeel 2005 930 8,0 1.048 950 98 -13 0 3 88
4511a Burgerlijke/utiliteitsbouw 2005 29.900 160,0 31.086 29.400 1.685 17 -27 17 1.693
4511b Grond-, water- en wegenbouw 2005 5.430 75,0 13.108 12.267 841 23 -36 -7 821
4525a Bouw, geen B&U en GWW 2005 38.695 227,0 26.177 24.038 2.139 -72 -9 -18 2.041
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 2005 21.745 . 64.646 63.033 1.621 . . . 1.348
501 Handel in en reparatie van auto's 2005 13.800 . 45.732 44.739 998 . . . 791
5010a Handel/reparatie v. bedrijfsauto's 2005 1.060 . 4.137 3.969 169 . . . 143
50102 Import van nieuwe personenauto's 2005 45 . . . . . . . .
50104 Handel, reparatie v personenauto's 2005 12.695 . 28.621 28.002 623 . . . 472
502 Handel in en reparatie van auto's 2005 3.760 . 2.021 1.826 195 . . . 174
503 Handel in auto-onderd. en -access. 2005 2.060 . 6.503 6.261 244 . . . 217
5030a Grooth. auto-onderd/access, banden 2005 1.605 . 6.183 5.958 227 . . . 203
50303 Detailhandel in auto-onderdelen 2005 450 . 320 303 17 . . . 14
504 Handel in, reparatie v.motorfietsen 2005 900 . 1.316 1.261 55 . . . 45
505 Benzineservicestations 2005 1.230 . 9.075 8.946 128 . . . 120
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2005 58.065 484,1 297.193 285.300 11.893 532 -312 560 12.674
511 Handelsbemiddeling 2005 5.575 . . . . . . . .
512 Grooth landbouwprod,levende dieren 2005 4.920 . 20.543 20.133 410 -55 -14 43 385
5121 Groothandel in granen,zaden,veevoer 2005 1.190 . . . . . . . .
5122 Groothandel in bloemen en planten 2005 2.370 22,0 8.256 8.036 220 -29 -4 0 188
5123a Gh dieren,huiden,leder,ruwe tabak 2005 1.370 . 4.148 4.086 62 -10 0 -7 45
513 Groothand. voedings- & genotmiddelen 2005 6.690 79,8 54.190 51.780 2.410 -76 -26 -116 2.191
5131 Grooth.aardappelen, groenten, fruit 2005 1.100 15,9 10.606 10.294 313 -8 -3 -7 295
5139 Groothand.voedingsmiddelen alg ass. 2005 1.215 20,1 13.485 12.997 488 -30 -16 -34 408
5132a Gh in rest voedings+genotmiddelen 2005 4.380 43,6 30.100 28.492 1.610 -35 -7 -75 1.487
514 Groothand.in ov.consumentenartikelen 2005 15.480 104,1 60.742 57.389 3.353 126 -48 -80 3.351
5142 Groothand.kleding,schoeisel,modeart 2005 3.040 17,3 10.603 9.760 844 -28 -12 -15 791
5146 Groothandel in farmaceutische prod. 2005 1.695 24,4 22.635 21.566 1.069 140 -20 -81 1.107
5141a Gh in rest ov.consumentenartikelen 2005 10.740 62,8 27.505 26.062 1.443 13 -15 15 1.457
515 Groothand.niet-agrar. intermed.goed. 2005 8.360 87,0 62.784 60.906 1.878 297 -26 17 2.166
5151 Groothand.minerale olieprod/brandst 2005 435 . . . . . . . .
5153 Groothand.in hout en bouwmaterialen 2005 4.065 41,6 15.064 14.416 646 -75 -10 2 562
5155 Groothandel in chemische producten 2005 1.020 10,1 13.629 13.161 468 80 -5 10 552
5157 Groothandel in afval en schroot 2005 1.110 . . . . . . . .
5152a Gh in rest intermediaire goederen 2005 1.735 23,1 11.120 10.585 535 -50 0 14 497
518 Groothand.machines,apparaten,toebeh. 2005 12.840 137,7 87.443 84.419 3.024 273 -197 701 3.801
5184a Gh kantoormeub,computers,randapp. 2005 4.400 48,6 55.736 54.346 1.389 352 -185 90 1.645
5186 Grthnd.elektro-instrumenten,onderd. 2005 2.090 24,7 12.496 11.947 549 -27 0 -61 460
5187 Groothand.ov machines v.ind/handel 2005 4.245 47,7 13.791 12.973 820 -43 -8 662 1.432
5187a Gh pompen en technische apparaten 2005 1.815 22,2 6.404 5.897 508 -22 -4 14 495
5187b Gh in rest mach+app vr ind/handel 2005 2.430 25,5 7.387 7.076 312 -21 -4 648 937
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over aantallen bedrijven, werkzame personen en
werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel
resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat van een groot
aantal SBI-bedrijfstakken en -branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het
verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven
waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle
overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die
tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

De gegevens zijn ontleend aan meer gedetailleerde branchespecifieke
tabellen (zie paragraaf 3) en maken het mogelijk de branches onderling te
vergelijken.
Het gaat om de volgende bedrijfstakken en branches.
0141 Hoveniers en agrarische dienstverlening;
10 - 14 Winning van delfstoffen;
15 - 37 Industrie (met uitzondering van 3663.1);
3663.1 Sociale werkvoorziening;
40 Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm
water;
41 Winning en distributie van water;
45 Bouwnijverheid;
50 Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen;
benzineservicestations;
51 Groothandel en handelsbemiddeling;
52 Detailhandel en reparatie ten behoeve van particulieren;
55 Horeca;
60 - 64 Vervoer, opslag en communicatie;
71 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder
bedienend personeel en van overige roerende goederen;
72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke;
73 Speur- en ontwikkelingswerk;
74 Overige zakelijke dienstverlening;
90 Milieudienstverlening;
93 Overige dienstverlening.
Voor een verklaring van de SBI zie paragraaf 2.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2000 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008:
Voor verslagjaar 2005 zijn de cijfers van de SBI 36631 sociale
werkvooziening gecorrigeerd. De belangrijkste reden hiervoor is het ter
beschikking komen van nieuwe informatie over een beperkt aantal
bedrijven.

Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek
voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van
bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van
een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder
meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf
het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen zuster/moeder
als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen
bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
per 1 januari van het verslagjaar.
Arbeid
Werkzame personen
Het aantal werknemers op de eigen loonlijst, verminderd met het
uitgeleend personeel en vermeerderd met het ingeleend personeel,
ingehuurde uitzendkrachten/gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Werkzame personen eind september
De peildatum voor het vaststellen van het aantal werkzame personen is 30
september.
Winst- en verliesrekening
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit de verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde
van de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Totale bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Totale bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten.
Saldo voorzieningen
De toevoegingen minus de onttrekkingen (inclusief vrijval) aan
voorzieningen
Buitengewoon resultaat
De buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldo
voorzieningen en buitengewoon resultaat.