Beroepsbevolking; onderwijsniveau /-richting 1996-2006

Beroepsbevolking; onderwijsniveau /-richting 1996-2006

Geslacht Onderwijsniveau/ -richting Leeftijd Herkomst Perioden Totale bevolking 15 tot 65 jaar (x 1000)
Mannen Totaal onderwijsniveau /-richting Totaal leeftijd Totaal herkomst 1996 5.343
Mannen Totaal onderwijsniveau /-richting Totaal leeftijd Totaal herkomst 1997 5.356
Mannen Totaal onderwijsniveau /-richting Totaal leeftijd Totaal herkomst 1998 5.368
Mannen Totaal onderwijsniveau /-richting Totaal leeftijd Totaal herkomst 1999 5.401
Mannen Totaal onderwijsniveau /-richting Totaal leeftijd Totaal herkomst 2000 5.434
Mannen Totaal onderwijsniveau /-richting Totaal leeftijd Totaal herkomst 2001 5.470
Mannen Totaal onderwijsniveau /-richting Totaal leeftijd Totaal herkomst 2002 5.497
Mannen Totaal onderwijsniveau /-richting Totaal leeftijd Totaal herkomst 2003 5.512
Mannen Totaal onderwijsniveau /-richting Totaal leeftijd Totaal herkomst 2004 5.516
Mannen Totaal onderwijsniveau /-richting Totaal leeftijd Totaal herkomst 2005 5.519
Mannen Totaal onderwijsniveau /-richting Totaal leeftijd Totaal herkomst 2006 5.524
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over kenmerken van de beroepsbevolking, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau en -richting.

Deze tabel is stopgezet en voortgezet in een vernieuwde tabel Beroepsbevolking; behaalde onderwijs. Aanleiding voor deze vernieuwing was de nieuwe Standaard onderwijsindeling 2006 (SOI 2006). In de vorige edities van de SOI was het mogelijk om met behulp van de EBB vier opleidingsrichtingen te onderscheiden. Met de SOI 2006 zijn dit er tien. In deze nieuwe publicatie kunnen bezoekers van Statline - in tegenstelling tot eerder - nu ook één of meerdere van deze opleidings-richtingen selecteren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 tot en met 2006

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijziging per 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 3-8-2006:
Bij het tot stand komen van deze tabel is een fout gemaakt in de selectie naar de doelpopulatie voor de periode 1996-1999. Hierdoor zijn ten onrechte niet-responderende personen (non-respons) meegeteld in de bevolkingstotalen. Deze fout is in de nieuwe publicatie hersteld.

In april 2006 is om de aansluiting bij de ISCED te verbeteren en internationale vergelijkingen te vergemakkelijken, de indeling van het onderwijsniveau aangepast. Het hoogst behaalde onderwijsniveau is vastgesteld met behulp van de Standaard Onderwijsindeling 2003.

In november 2005 is deze publicatie beoordeeld op betrouwbaarheid en statistische relevantie. Daarbij is besloten om op celniveau te kijken naar de gepubliceerde aantallen. Waar deze aantallen te klein waren, zijn deze vervangen door (.) puntjes.

In november 2005 is deze publicatie beoordeeld op betrouwbaarheid en statistische relevantie. Daarbij is besloten om op celniveau te kijken naar de gepubliceerde aantallen. Waar deze aantallen te klein waren, zijn deze vervangen door (.) puntjes.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking 15 tot 65 jaar
Alle mensen van 15 tot 65 jaar woonachtig in Nederland,
exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.