Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 13* 3.405
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 13* 402
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 13* 1.001
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 13* 2.002
Mannen Totaal leeftijd 2024 week 13* 1.664
Mannen 0 tot 65 jaar 2024 week 13* 234
Mannen 65 tot 80 jaar 2024 week 13* 567
Mannen 80 jaar of ouder 2024 week 13* 863
Vrouwen Totaal leeftijd 2024 week 13* 1.741
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2024 week 13* 168
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2024 week 13* 434
Vrouwen 80 jaar of ouder 2024 week 13* 1.139
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1971

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1971 tot en met 2022 zijn definitief.
De cijfers over 2023 en 2024 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers over sterfte wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 12 april 2024:
De voorlopige cijfers van week 13 van 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eenmaal per week worden voorlopige cijfers over de afgelopen week toegevoegd. Rond feestdagen volgt de publicatie later dan gewoonlijk.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overleden personen behorend tot de bevolking van Nederland.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.