Prognose huishoudens; intervallen personen, huishoudenspositie, 2003 - 2050

Prognose huishoudens; intervallen personen, huishoudenspositie, 2003 - 2050

Prognose(-interval) Perioden Totale bevolking Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Totale bevolking Mannen (absoluut) Totale bevolking Vrouwen (absoluut) Alleenstaande personen Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Samenwonende personen Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Thuiswonende kinderen Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Eénouders Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Overige personen Totaal mannen en vrouwen (absoluut) In institutie wonende personen Totaal mannen en vrouwen (absoluut) Huishoudens Aantal huishoudens (absoluut) Huishoudens Gemiddelde huishoudensgrootte (absoluut)
Prognose 2003 16.201.839 8.022.412 8.179.427 2.402.928 8.274.698 4.638.646 419.649 257.859 208.062 7.001.383 2,28
Prognose 2010 16.667.122 8.267.474 8.399.648 2.705.134 8.365.759 4.680.122 466.231 274.351 175.543 7.397.850 2,23
Prognose 2020 17.211.923 8.546.680 8.665.243 3.099.902 8.548.645 4.602.979 509.039 296.169 155.191 7.930.285 2,15
Prognose 2030 17.606.563 8.725.838 8.880.725 3.357.026 8.625.474 4.589.169 545.920 305.565 183.416 8.263.454 2,11
Prognose 2040 17.714.591 8.759.731 8.954.860 3.421.755 8.529.948 4.668.232 576.713 303.834 214.111 8.310.588 2,11
Prognose 2050 17.615.232 8.705.950 8.909.282 3.374.915 8.481.033 4.643.664 586.549 300.189 228.887 8.248.694 2,11
Ondergrens 95% prognose-interval 2003 16.169.727 8.005.622 8.163.903 2.177.852 7.995.940 4.559.403 373.855 243.862 196.355 6.868.153 2,23
Ondergrens 95% prognose-interval 2010 16.252.404 8.056.468 8.195.575 2.032.352 7.513.813 4.387.015 339.978 230.520 136.071 6.938.896 2,09
Ondergrens 95% prognose-interval 2020 16.107.329 7.983.073 8.124.641 2.002.768 7.132.032 3.993.518 320.994 224.904 87.863 7.071.895 1,95
Ondergrens 95% prognose-interval 2030 15.776.407 7.800.679 7.974.599 1.937.880 6.681.465 3.681.911 304.023 214.616 82.338 7.052.900 1,86
Ondergrens 95% prognose-interval 2040 15.082.786 7.433.624 7.657.245 1.730.321 6.221.787 3.436.990 283.965 194.090 74.795 6.776.869 1,81
Ondergrens 95% prognose-interval 2050 14.245.937 7.024.228 7.230.460 1.486.873 5.868.773 3.183.488 254.922 176.558 62.991 6.433.947 1,79
Bovengrens 95% prognose-interval 2003 16.234.714 8.039.274 8.195.239 2.632.725 8.529.042 4.724.732 466.853 273.532 221.502 7.174.499 2,33
Bovengrens 95% prognose-interval 2010 17.140.592 8.507.970 8.633.013 3.388.626 9.131.423 4.979.132 599.184 323.898 218.209 7.887.016 2,36
Bovengrens 95% prognose-interval 2020 18.505.477 9.200.281 9.302.766 4.230.175 9.828.486 5.300.953 693.929 383.080 231.460 8.845.693 2,36
Bovengrens 95% prognose-interval 2030 19.860.117 9.871.043 10.004.029 4.810.915 10.456.782 5.680.433 784.493 423.851 303.679 9.541.072 2,39
Bovengrens 95% prognose-interval 2040 20.983.532 10.407.999 10.593.210 5.189.486 10.788.463 6.197.525 875.015 457.727 388.263 9.980.884 2,44
Bovengrens 95% prognose-interval 2050 21.847.808 10.854.468 11.004.531 5.447.201 11.209.325 6.591.560 945.484 484.559 476.315 10.370.265 2,49
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Intervallen bevolking naar huishoudenspositie en huishoudens
Prognose intervallen 95% en 67% (onder - en bovengrens)
2003 - 2050
Gewijzigd op 21 februari 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Totaal mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
Alleenstaande personen
Persoon die alleen in een woonruimte is gehuisvest en hierdoor een
eenpersoonshuishoudens vormt. Tot alleenstaanden worden ook personen
gerekend die met anderen eenzelfde adres bewonen maar een eigen
huishouding voeren. Alleenstaanden worden in alle burgerlijke staten
aangetroffen; zo kunnen gehuwden na het stuklopen van hun relatie (in
afwachting van een scheiding) alleen wonen.
Totaal mannen en vrouwen
Samenwonende personen
Personen die - al dan niet gehuwd - een gemeenschappelijke
huishouding voeren met een vaste partner.
Totaal mannen en vrouwen
Thuiswonende kinderen
Thuiswonende kinderen betreffen alle in het huishouden van hun
ouder(s) aanwezige eigen, stief- of adoptiekinderen die zelf
geen kinderen hebben.
Totaal mannen en vrouwen
Eénouders
Personen met thuiswonende kinderen die niet samenwonen met een vaste
partner.
Totaal mannen en vrouwen
Overige personen
Personen die met andere personen op eenzelfde adres wonen maar geen
partnerrelatie met die andere personen onderhouden en geen kind zijn van
die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan kostgangers
die bij een gezin inwonen of studenten die een huishouden vormen.
Totaal mannen en vrouwen
In institutie wonende personen
Personen die langer dan een jaar in een instelling verblijven, zoals
verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen,
opvoedingsinternaten, revalidatiecentra en gevangenissen.
Totaal mannen en vrouwen
Huishoudens
Particuliere huishoudens.
Aantal huishoudens
Gemiddelde huishoudensgrootte