Prognose allochtonen; intervallen allochtone bevolking, 1 januari 2003-2050

Prognose allochtonen; intervallen allochtone bevolking, 1 januari 2003-2050

Prognose(-interval) Generatie Perioden Allochtonen (absoluut) Niet-westerse allochtonen Totaal niet-westers (absoluut) Niet-westerse allochtonen Afrika (absoluut) Niet-westerse allochtonen Azië (absoluut) Niet-westerse allochtonen Latijns-Amerika (absoluut) Niet-westerse allochtonen Marokko (absoluut) Niet-westerse allochtonen Nederlandse Antillen en Aruba (absoluut) Niet-westerse allochtonen Suriname (absoluut) Niet-westerse allochtonen Turkije (absoluut) Westerse allochtonen Totaal westers (absoluut) Westerse allochtonen Europese Economische Ruimte (absoluut) Westerse allochtonen Overig Europa (absoluut) Westerse allochtonen Indonesië (absoluut) Westerse allochtonen Overig buiten Europa (absoluut)
Prognose 1e Generatie 2003 1.587.023 1.004.163 127.047 213.709 39.518 162.717 83.988 187.316 189.878 582.858 278.865 132.758 135.451 35.791
Prognose 1e Generatie 2010 1.771.662 1.135.910 140.014 276.373 53.723 177.848 92.756 191.536 203.675 635.746 290.367 187.527 121.159 36.696
Prognose 1e Generatie 2020 2.104.622 1.303.071 156.182 354.104 75.540 196.265 106.710 194.468 219.804 801.557 336.563 303.082 101.715 60.201
Prognose 1e Generatie 2030 2.363.082 1.447.692 178.246 424.905 95.067 209.189 119.681 190.662 229.952 915.389 366.561 395.540 84.786 68.506
Prognose 1e Generatie 2040 2.551.234 1.552.348 199.552 483.640 110.469 216.948 129.675 178.281 233.782 998.888 387.858 467.898 71.072 72.052
Prognose 1e Generatie 2050 2.671.143 1.606.401 215.774 525.914 121.876 217.477 136.390 160.062 228.926 1.064.749 404.494 521.748 64.686 73.815
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2003 1.563.932 992.228 123.981 207.320 37.747 160.951 82.171 185.972 188.109 571.578 271.015 127.151 134.565 33.263
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2010 1.501.936 987.739 104.231 196.912 32.863 154.457 71.583 174.007 180.218 512.698 207.600 121.091 110.998 15.269
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2020 1.509.033 955.455 75.970 164.972 29.377 136.938 60.002 150.206 160.189 551.096 176.428 149.429 77.123 25.713
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2030 1.481.261 911.480 60.005 141.776 29.648 113.890 53.729 119.245 133.548 569.723 159.180 174.145 48.403 28.120
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2040 1.459.950 872.226 50.700 116.938 28.640 90.255 47.112 85.931 105.181 593.050 145.132 182.204 24.893 27.654
Ondergrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2050 1.386.337 790.664 40.681 91.885 28.405 62.307 41.700 50.361 70.209 598.065 135.947 195.144 12.028 28.227
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2003 1.611.783 1.019.937 130.990 221.356 41.173 166.084 85.731 189.483 193.253 592.228 285.852 136.548 136.505 37.974
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2010 2.093.523 1.348.104 190.087 378.600 75.665 225.249 115.290 221.508 251.053 745.202 369.491 238.003 134.638 57.788
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2020 2.909.082 1.868.813 279.919 628.996 130.120 326.442 161.198 275.384 349.885 1.051.493 517.235 432.449 136.537 108.508
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2030 3.680.832 2.362.512 382.851 878.108 185.061 424.921 207.702 324.343 446.400 1.323.492 665.003 619.581 141.362 138.305
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2040 4.261.528 2.753.866 468.237 1.079.386 224.375 511.044 240.904 356.948 530.797 1.496.916 718.190 746.833 147.307 152.728
Bovengrens 95%-prognose-interval 1e Generatie 2050 4.705.695 3.056.759 538.726 1.244.558 252.011 586.812 263.211 382.121 604.316 1.627.220 778.921 853.153 151.909 163.712
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Tweederde en 95% prognose - interval van 1e en 2e
generatie allochtonen naar herkomstgroepering, 1 januari
Prognose 2003 - 2050
Gewijzigd op 04 januari 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Allochtonen
Het CBS rekent personen tot de allochtonen als ten minste één ouder in
het buitenland is geboren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie)
en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie).
De herkomstgroepering wordt bepaald aan de hand van het geboorteland
van de persoon zelf (1e generatie) of dat van de moeder (2e generatie),
tenzij de moeder in Nederland is geboren. In dat geval is gerubriceerd
naar het geboorteland van de vader.
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal niet-westers
Afrika
Exclusief Marokko.
Azië
Exclusief Indonesië en Japan.
Latijns-Amerika
Exclusief Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba.
Marokko
Nederlandse Antillen en Aruba
Suriname
Turkije
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Totaal westers
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden
aangetroffen (Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen
worden tot de groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans
gaat om hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Europese Economische Ruimte
Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
Overig Europa
Europa exclusief Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein en
Turkije.
Indonesië
Inclusief personen uit voormalig Nederlands-Indië.
Overig buiten Europa
Japan, Noord-Amerika en Oceanië.