Slachtofferhulp; naar aard van de hulpverlening 2001-2006

Slachtofferhulp; naar aard van de hulpverlening 2001-2006

Perioden Totaal beëindigde zaken (aantal) Emotionele ondersteuning Informatie over verwerkingsproces (%) Emotionele ondersteuning Verhaal vertellen/structuur aangebracht (%) Emotionele ondersteuning Hulp bij angst en dreiging (%) Emotionele ondersteuning Hulp bij verlies en rouw (%) Emotionele ondersteuning Hulp bij conflicthantering (%) Emotionele ondersteuning Overige emotionele ondersteuning (%) Juridische begeleiding Algemeen strafrechtelijke informatie (%) Juridische begeleiding Algemeen civielrechtelijke informatie (%) Juridische begeleiding Begeleiding rond aangifte (%) Juridische begeleiding Hulp bij vaststellen schade (%) Juridische begeleiding Begeleiding naar officier van justitie (%) Juridische begeleiding Invullen voegingsformulier (%) Juridische begeleiding Begeleiding naar zitting (%) Juridische begeleiding Optreden als gemachtigde (%) Juridische begeleiding Inning als executie van vonnis (%) Juridische begeleiding Schadefonds geweldsmisdrijven (%) Juridische begeleiding Overige juridische ondersteuning (%) Praktische dienstverlening Algemene informatie verstrekt (%) Praktische dienstverlening Intermediair naar politie (%) Praktische dienstverlening Invullen van formulieren (%) Praktische dienstverlening Schrijven van brieven (%) Praktische dienstverlening Informatie over andere instellingen (%) Praktische dienstverlening Intermediair naar andere instellingen (%) Praktische dienstverlening Ondersteuning bezoek andere instellingen (%) Praktische dienstverlening Blokkeren van bank-/giropassen (%) Praktische dienstverlening Aanvraag fondsen (%) Praktische dienstverlening Overige praktische ondersteuning (%)
2001 80.568 44.9 69.9 9.9 2.4 3.6 21.1 20.2 7.8 1.2 4.5 0.4 3.2 0.9 0.5 0.2 2.3 3.5 55.6 5.8 0.9 2.4 5.1 8.6 4.3 0.7 0.2 3.8
2002 82.575 45.9 75.1 10.4 2.1 4.0 23.2 19.6 8.3 1.2 4.5 0.5 3.9 1.0 0.6 0.2 2.4 4.4 51.6 5.4 2.1 2.8 9.0 6.4 1.7 0.3 0.7 8.6
2003 84.841 46.0 76.9 10.2 2.4 4.2 25.6 22.0 9.7 1.2 5.3 0.5 5.3 1.0 0.6 0.2 2.5 5.2 52.4 5.5 2.6 3.2 10.8 5.9 0.7 0.2 0.8 10.7
2004 85.399 46.1 76.8 11.4 2.6 4.7 27.4 24.6 10.9 1.2 5.8 0.6 6.5 1.2 0.6 0.1 2.8 6.1 53.4 5.7 2.6 3.4 11.2 6.3 0.9 0.2 0.9 10.4
2005 87.148 46.2 78.8 12.9 2.8 5.2 30.9 31.2 14.8 1.2 6.7 0.5 6.5 1.4 0.6 0.1 3.0 8.8 54.4 5.9 2.8 2.8 12.8 6.5 0.8 0.2 0.9 13.4
2006 81.039 47.7 80.3 12.4 2.3 5.3 29.0 34.6 14.9 1.3 6.7 0.5 7,6 1.4 0.6 0.1 3.3 8.7 57.3 5.5 2.8 3.0 14.1 6.5 0.8 0.2 1.0 14.9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Het CBS verzamelt in het kader van de statistieken over veiligheid gegevens over slachtoffers. In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de vormen van hulpverlening die geboden wordt aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. De gegevens zijn afkomstig van Slachtofferhulp Nederland. Dit is een landelijke stichting onderverdeeld in 13 regiokantoren en 75 bureaus. 1500 vrijwilligers en 250 beroepskrachten bieden praktische en juridische adviezen en emotionele steun. Slachtofferhulp Nederland heeft tot doel een eerste opvang en begeleiding te geven aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Naast de eerste opvang en begeleiding van slachtoffers zet Slachtofferhulp Nederland zich in voor de belangen van slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken in het algemeen. Slachtofferhulp geeft niet alleen ondersteuning aan slachtoffers, maar ook aan getuigen, betrokkenen, nabestaanden en veroorzakers.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2006.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2001 tot en met 2006 zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Reden stopzetten:
In januari 2007 is Slachtofferhulp Nederland (SHN) overgestapt op outputsturing. Dit betekent dat met het Ministerie van Justitie afspraken zijn gemaakt over de te leveren diensten van SHN. In de jaren voor 2007 werden alleen afspraken gemaakt over het aantal geholpen slachtoffers. Tot 2007 werd geregistreerd wat er is gebeurd, maar vanaf 2007 wordt geregistreerd welke dienst is aangeboden. Concreet betekent dit dat de drie hoofdcategorieën - te weten emotionele ondersteuning, juridische begeleiding en praktische dienstverlening - nog wel worden gebruikt, maar dat de onderverdeling naar activiteit die in het verleden bestond grotendeels is komen te vervallen.

Deze tabel wordt opgevolgd door Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, herkomst, leeftijd en geslacht, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal beëindigde zaken
Het totaal aantal zaken dat in het betreffende verslagjaar door de bureaus
slachtofferhulp is beëindigd en waarin hulp is aanvaard.
Emotionele ondersteuning
Het percentage van alle beëindigde zaken waarin een bepaalde vorm van
emotionele steun wordt gegeven. Per zaak kan op meer dan een manier
emotionele ondersteuning worden verleend.
De ondersteuning kan worden verleend door middel van een
persoonlijk gesprek, telefonisch, schriftelijk, via folders enz.
Informatie over verwerkingsproces
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Ondersteuning bij hoe om te gaan met de gebeurtenis. Dit kan zijn door
middel van een gesprek met iemand van het bureau. Maar ook het
doorverwijzen naar een professionele hulpverlener behoort tot de
mogelijkheden.
Verhaal vertellen/structuur aangebracht
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Hulp bij angst en dreiging
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Hulp bij verlies en rouw
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Hulp bij conflicthantering
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Overige emotionele ondersteuning
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Juridische begeleiding
Het percentage van alle beëindigde zaken waarin juridische begeleiding
heeft plaatsgevonden. Per zaak kan op meer dan een manier juridische
begeleiding plaats vinden.
Algemeen strafrechtelijke informatie
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Algemeen civielrechtelijke informatie
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Civiele rechtspraak wordt ook wel burgerlijke rechtspraak genoemd.
Rechtspraak in geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven
onderling of tussen burgers en bedrijven.
Begeleiding rond aangifte
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Hulp bij vaststellen schade
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Begeleiding naar officier van justitie
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
De officier van justitie is de vertegenwoordiger van het Openbaar
Ministerie in de rechtszaal. De officier van justitie heeft de leiding
van het opsporingsonderzoek in strafzaken.
Bij ernstige zaken kan het slachtoffer een gesprek aanvragen met de
Officier van Justitie. De officier informeert het slachtoffer over de
(on-)mogelijkheden in de rechtszaak. Slachtofferhulp Nederland kan met
het slachtoffer meegaan naar dat gesprek.
Invullen voegingsformulier
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Met een voegingsformulier kan een schadeclaim ingediend worden in
het strafproces tegen de verdachte.
Begeleiding naar zitting
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Slachtofferhulp kan met cliënt mee gaan naar de zitting van de rechtbank.
Optreden als gemachtigde
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
De medewerker van Slachtofferhulp Nederland gaat in plaats van het
slachtoffer naar de zitting.
Inning als executie van vonnis
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Hulpverlenen bij het innen van het schadebedrag dat de dader aan het
slachtoffer moet betalen als onderdeel van de door de rechter opgelegde
straf.
Schadefonds geweldsmisdrijven
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Voor slachtoffers van ernstige geweldsdelicten is het mogelijk van de
overheid een tegemoetkoming in de schade te krijgen, via het
Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Overige juridische ondersteuning
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Praktische dienstverlening
Het percentage van alle beëindigde zaken waarin praktische
dienstverlening heeft plaatsgevonden. Per zaak kan op meer dan een
manier praktische dienstverlening worden verleend.
Algemene informatie verstrekt
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Intermediair naar politie
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Invullen van formulieren
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Schrijven van brieven
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Informatie over andere instellingen
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Intermediair naar andere instellingen
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Ondersteuning bezoek andere instellingen
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Blokkeren van bank-/giropassen
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Aanvraag fondsen
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.
Overige praktische ondersteuning
In procenten van het totaal aantal beëindigde zaken.