Prognose allochtonen; vruchtbaarheidscijfer, herkomst moeder, 2002 - 2049

Vruchtbaarheid van 1e generatie allochtone moeders
naar herkomstgroepering van de moeder.
2002 - 2049
Gewijzigd op 13 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Prognose allochtonen; vruchtbaarheidscijfer, herkomst moeder, 2002 - 2049

Perioden Totaal alle vrouwen (absoluut) Autochtone vrouwen (incl. 2e generatie) (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwenNiet-westers allochtoon (1e generatie)Afrika (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwenNiet-westers allochtoon (1e generatie)Azië (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwenNiet-westers allochtoon (1e generatie)Latijns-Amerika (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwenNiet-westers allochtoon (1e generatie)Marokko (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwenNiet-westers allochtoon (1e generatie)Nederlandse Antillen en Aruba (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwenNiet-westers allochtoon (1e generatie)Suriname (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwenNiet-westers allochtoon (1e generatie)Turkije (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwenWesters allochtoon (1e generatie)Europese Economische Ruimte (EER) (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwenWesters allochtoon (1e generatie)Overig Europa (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwenWesters allochtoon (1e generatie)Indonesië (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwenWesters allochtoon (1e generatie)Overig buiten Europa (absoluut)
2002 1,73 1,67 3,10 2,23 1,73 3,29 1,90 1,84 2,48 1,40 1,73 1,73 1,40
2010 1,75 1,72 3,07 2,20 1,75 3,17 1,75 1,75 2,42 1,40 1,75 1,75 1,40
2020 1,75 1,73 2,81 2,14 1,75 2,86 1,75 1,75 2,30 1,40 1,75 1,75 1,40
2030 1,75 1,74 2,46 2,08 1,75 2,47 1,75 1,75 2,16 1,40 1,75 1,75 1,40
2040 1,75 1,75 2,14 2,02 1,75 2,14 1,75 1,75 2,05 1,40 1,75 1,75 1,40
2049 1,75 1,75 2,00 2,00 1,75 2,00 1,75 1,75 2,00 1,40 1,75 1,75 1,40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens