Prognose allochtonen; vruchtbaarheidscijfer, herkomst moeder, 2002 - 2049

Prognose allochtonen; vruchtbaarheidscijfer, herkomst moeder, 2002 - 2049

Perioden Totaal alle vrouwen (absoluut) Autochtone vrouwen (incl. 2e generatie) (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Afrika (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Azië (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Latijns-Amerika (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Marokko (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Nederlandse Antillen en Aruba (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Suriname (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Niet-westers allochtoon (1e generatie) Turkije (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Westers allochtoon (1e generatie) Europese Economische Ruimte (EER) (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Westers allochtoon (1e generatie) Overig Europa (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Westers allochtoon (1e generatie) Indonesië (absoluut) Totaal 1e generatie vrouwen Westers allochtoon (1e generatie) Overig buiten Europa (absoluut)
2002 1,73 1,67 3,10 2,23 1,73 3,29 1,90 1,84 2,48 1,40 1,73 1,73 1,40
2010 1,75 1,72 3,07 2,20 1,75 3,17 1,75 1,75 2,42 1,40 1,75 1,75 1,40
2020 1,75 1,73 2,81 2,14 1,75 2,86 1,75 1,75 2,30 1,40 1,75 1,75 1,40
2030 1,75 1,74 2,46 2,08 1,75 2,47 1,75 1,75 2,16 1,40 1,75 1,75 1,40
2040 1,75 1,75 2,14 2,02 1,75 2,14 1,75 1,75 2,05 1,40 1,75 1,75 1,40
2049 1,75 1,75 2,00 2,00 1,75 2,00 1,75 1,75 2,00 1,40 1,75 1,75 1,40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Vruchtbaarheid van 1e generatie allochtone moeders
naar herkomstgroepering van de moeder.
2002 - 2049
Gewijzigd op 13 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal alle vrouwen
Totaal vruchtbaarheidscijfer van in en buiten Nederland geboren
vrouwen.
Autochtone vrouwen (incl. 2e generatie)
Totaal vruchtbaarheidscijfer van in Nederland geboren vrouwen
(autochtonen en tweede generatie allochtonen).
Tweede generatie allochtonen bestaan uit personen die in Nederland
zijn geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
Totaal 1e generatie vrouwen
Totaal vruchtbaarheidscijfer van eerste generatie allochtone vrouwen:
vrouwen die in het buitenland zijn geboren en minstens één in het
buitenland geboren ouder hebben.
Niet-westers allochtoon (1e generatie)
Tot de niet-westerse allochtonen (1e generatie) worden de volgende
bevolkingsgroepen gerekend: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen
en Arubanen, Afrikanen (exclusief Marokkanen), Aziaten
(exclusief Indonesiërs en Japanners) en Latijns-Amerikanen
(exclusief Antillianen, Arubanen en Surinamers).
Afrika
Exclusief Marokko.
Azië
Exclusief Indonesië en Japan.
Latijns-Amerika
Exclusief Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba.
Marokko
Nederlandse Antillen en Aruba
Suriname
Turkije
Westers allochtoon (1e generatie)
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Europese Economische Ruimte (EER)
Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
Overig Europa
Europa exclusief Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein en
Turkije.
Indonesië
Inclusief personen uit voormalig Nederlands-Indië.
Overig buiten Europa
Japan, Noord-Amerika en Oceanië.