Prognose allochtonen; levendgeborenen, herkomstgroerpering moeder,2002-2049

Prognose allochtonen; levendgeborenen, herkomstgroerpering moeder,2002-2049

Perioden Totaal levendgeborenen (absoluut) Autochtone moeders (incl. 2e generatie) (absoluut) Totaal 1e generatie moeders (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Totaal niet-westers (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Afrika (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Azië (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Latijns-Amerika (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Marokko (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Nederlandse Antilllen en Aruba (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Suriname (absoluut) Niet-westerse 1e generatie moeders Turkije (absoluut) Westerse 1e generatie moeders Totaal westers (absoluut) Westerse 1e generatie moeders Europese Economische Ruimte (EER) (absoluut) Westerse 1e generatie moeders Overig Europa (absoluut) Westerse 1e generatie moeders Indonesië (absoluut) Westerse 1e generatie moeders Overig buiten Europa (absoluut)
2002 202.249 166.606 35.643 27.727 4.120 4.921 1.039 6.804 1.713 3.589 5.540 7.916 3.765 2.859 607 684
2010 181.882 145.901 35.981 26.653 4.425 6.497 1.314 6.240 1.624 2.321 4.231 9.328 3.721 4.171 671 765
2020 189.422 152.516 36.906 24.287 4.094 7.641 1.722 4.234 1.655 1.715 3.226 12.620 4.453 6.092 778 1.297
2030 195.985 159.085 36.900 22.999 3.643 7.917 2.032 3.208 1.716 1.550 2.932 13.902 4.702 6.937 851 1.412
2040 189.094 152.313 36.781 22.307 3.349 7.828 2.187 2.777 1.764 1.556 2.846 14.473 4.830 7.308 892 1.443
2049 189.330 152.561 36.769 22.110 3.276 7.791 2.233 2.620 1.792 1.567 2.830 14.659 4.884 7.410 912 1.453
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Levendgeboren kinderen uit 1e generatie moeders
naar herkomstgroepering van de moeder.
2002 - 2049
Gewijzigd op 13 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal levendgeborenen
Kinderen geboren uit autochtone en allochtone moeders.
Autochtone moeders (incl. 2e generatie)
Kinderen geboren uit in Nederland geboren moeders (autochtonen en
tweede generatie allochtonen). Tweede generatie allochtonen bestaan
uit personen die in Nederland zijn geboren en één of twee in het
buitenland geboren ouders hebben.
Totaal 1e generatie moeders
Kinderen geboren uit eerste generatie allochtone moeders: moeders die
in het buitenland zijn geboren en minstens één in het buitenland geboren
ouder hebben.
Niet-westerse 1e generatie moeders
Kinderen geboren uit niet-westerse eerste generatie moeders. Tot de
categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal niet-westers
Afrika
Exclusief Marokko.
Azië
Exclusief Indonesië en Japan.
Latijns-Amerika
Exclusief Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba.
Marokko
Nederlandse Antilllen en Aruba
Suriname
Turkije
Westerse 1e generatie moeders
Kinderen geboren uit westerse eerste generatie moeders. Westerse
allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Totaal westers
Europese Economische Ruimte (EER)
Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
Overig Europa
Europa exclusief Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein en
Turkije.
Indonesië
Inclusief personen uit voormalig Nederlands-Indië.
Overig buiten Europa
Japan, Noord-Amerika en Oceanië.