Prognose allochtonen; geslacht, herkomstgroepering, 1 januari 2003 - 2050

Prognose allochtonen; geslacht, herkomstgroepering, 1 januari 2003 - 2050

Leeftijd Generatie Geslacht Perioden Allochtonen (absoluut) Niet-westerse allochtonen Totaal niet-westers (absoluut) Niet-westerse allochtonen Afrika (absoluut) Niet-westerse allochtonen Azië (absoluut) Niet-westerse allochtonen Latijns-Amerika (absoluut) Niet-westerse allochtonen Marokko (absoluut) Niet-westerse allochtonen Nederlandse Antillen en Aruba (absoluut) Niet-westerse allochtonen Suriname (absoluut) Niet-westerse allochtonen Turkije (absoluut) Westerse allochtonen Totaal westers (absoluut) Westerse allochtonen Europese Economische Ruimte (absoluut) Westerse allochtonen Overig Europa (absoluut) Westerse allochtonen Indonesië (absoluut) Westerse allochtonen Overig buiten Europa (absoluut)
Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2003 3.041.419 1.622.716 189.461 286.784 61.459 294.475 128.922 320.596 341.065 1.418.694 754.984 195.039 400.713 67.959
Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2010 3.476.294 1.974.268 234.616 397.014 86.686 359.252 152.994 349.394 394.325 1.502.021 764.844 276.268 386.707 74.216
Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2020 4.152.406 2.425.016 294.179 555.561 128.018 431.957 188.865 374.720 451.717 1.727.399 804.152 447.115 365.929 110.201
Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2030 4.742.425 2.828.762 355.781 713.384 171.937 480.653 224.984 387.319 494.714 1.913.670 828.960 608.411 341.070 135.242
Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2040 5.252.599 3.178.474 415.020 858.644 214.725 515.543 258.623 388.408 527.522 2.074.128 858.588 754.008 304.892 156.628
Totaal over alle leeftijden Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2050 5.678.442 3.458.362 468.516 984.354 254.322 537.153 287.523 379.571 546.946 2.220.088 900.550 882.802 260.541 176.200
0-19 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2003 893.266 629.720 81.445 108.103 24.590 126.583 48.324 105.758 134.926 263.541 129.358 55.647 47.891 30.641
0-19 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2010 993.881 706.917 98.275 145.795 34.647 141.795 53.078 95.418 137.913 286.966 142.320 83.305 31.098 30.243
0-19 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2020 1.099.954 734.641 114.858 192.650 48.194 137.406 56.512 72.584 112.435 365.312 163.569 136.248 26.504 38.994
0-19 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2030 1.132.472 697.757 114.904 218.024 58.913 105.853 58.605 53.213 88.255 434.712 179.982 175.595 29.939 49.199
0-19 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2040 1.150.071 671.489 108.958 226.572 67.507 81.595 61.108 47.301 78.449 478.584 192.859 197.928 32.790 55.007
0-19 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2050 1.154.819 655.797 102.962 225.987 72.275 70.396 63.016 46.152 75.010 499.024 200.277 207.079 34.686 56.980
20-64 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2003 1.912.890 953.015 105.911 172.674 35.583 161.041 77.716 201.436 198.669 959.873 493.790 129.223 300.887 35.973
20-64 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2010 2.166.470 1.189.887 131.711 239.444 49.923 201.776 94.095 233.979 238.963 976.578 455.403 179.368 299.725 42.098
20-64 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2020 2.589.993 1.540.864 167.616 334.018 75.097 269.910 118.970 263.411 311.843 1.049.139 449.967 280.413 250.830 67.925
20-64 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2030 2.982.776 1.861.061 215.249 437.378 104.191 335.250 143.434 267.441 358.121 1.121.725 471.611 383.094 185.309 81.712
20-64 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2040 3.296.767 2.090.155 266.327 541.026 132.600 366.272 165.316 254.167 364.454 1.206.613 493.527 480.367 136.669 96.043
20-64 jaar Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2050 3.571.881 2.248.330 312.540 632.103 160.054 366.935 182.491 235.332 358.880 1.323.552 533.974 568.604 110.421 110.560
65 jaar en ouder Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2003 235.263 39.981 2.105 6.007 1.286 6.851 2.882 13.402 7.470 195.280 131.836 10.169 51.935 1.345
65 jaar en ouder Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2010 315.943 77.464 4.630 11.775 2.116 15.681 5.821 19.997 17.449 238.477 167.121 13.595 55.884 1.875
65 jaar en ouder Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2020 462.459 149.511 11.705 28.893 4.727 24.641 13.383 38.725 27.439 312.948 190.616 30.454 88.595 3.282
65 jaar en ouder Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2030 627.177 269.944 25.628 57.982 8.833 39.550 22.945 66.665 48.338 357.233 177.367 49.722 125.822 4.331
65 jaar en ouder Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2040 805.761 416.830 39.735 91.046 14.618 67.676 32.199 86.940 84.619 388.931 172.202 75.713 135.433 5.578
65 jaar en ouder Totaal 1e en 2e generatie Totaal mannen en vrouwen 2050 951.742 554.235 53.014 126.264 21.993 99.822 42.016 98.087 113.056 397.512 166.299 107.119 115.434 8.660
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Eerste en tweede generatie allochtonen naar geslacht
en herkomstgroepering, 1 januari.
2003 - 2050
Gewijzigd op 13 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Allochtonen
Het CBS rekent personen tot de allochtonen als ten minste één ouder in
het buitenland is geboren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie)
en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie).
De herkomstgroepering wordt bepaald aan de hand van het geboorteland
van de persoon zelf (1e generatie) of dat van de moeder (2e generatie),
tenzij de moeder in Nederland is geboren. In dat geval is gerubriceerd
naar het geboorteland van de vader.
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal niet-westers
Afrika
Exclusief Marokko.
Azië
Exclusief Indonesië en Japan.
Latijns-Amerika
Exclusief Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba.
Marokko
Nederlandse Antillen en Aruba
Suriname
Turkije
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Totaal westers
Europese Economische Ruimte
Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
Overig Europa
Europa exclusief Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein en
Turkije.
Indonesië
Inclusief personen uit voormalig Nederlands-Indië.
Overig buiten Europa
Japan, Noord-Amerika en Oceanië.