Prognose allochtonen; allochtonen en autochtonen, 1 januari 2003 - 2050

Prognose allochtonen; allochtonen en autochtonen, 1 januari 2003 - 2050

Leeftijd Geslacht Perioden Autochtonen (absoluut) Allochtonen (absoluut) 1e en 2e Generatie allochtonen 1e Generatie (absoluut) 1e en 2e Generatie allochtonen Totaal 2e generatie (absoluut) 1e en 2e Generatie allochtonen 2e Generatie met 1 allochtone ouder (absoluut) 1e en 2e Generatie allochtonen 2e Generatie met 2 allochtone ouders (absoluut) Niet-westerse en westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen (absoluut) Niet-westerse en westerse allochtonen Westerse allochtonen (absoluut)
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2003 13.160.415 3.041.419 1.587.023 1.454.396 862.509 591.892 1.622.727 1.418.700
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2010 13.190.834 3.476.292 1.771.662 1.704.632 935.165 769.463 1.974.271 1.502.021
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2020 13.059.521 4.152.403 2.104.622 2.047.784 1.044.281 1.003.495 2.425.006 1.727.394
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2030 12.864.136 4.742.429 2.363.082 2.379.343 1.160.879 1.218.473 2.828.763 1.913.663
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2040 12.461.978 5.252.607 2.551.234 2.701.365 1.281.681 1.419.680 3.178.478 2.074.134
Totaal over alle leeftijden Totaal mannen en vrouwen 2050 11.936.791 5.678.440 2.671.143 3.007.299 1.404.427 1.602.872 3.458.356 2.220.089
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2003 3.076.603 893.264 198.975 694.291 287.968 406.325 629.725 263.542
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2010 3.015.044 993.882 185.528 808.353 325.392 482.957 706.917 286.964
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2020 2.795.636 1.099.957 201.134 898.820 376.968 521.850 734.642 365.312
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2030 2.757.368 1.132.473 208.064 924.408 419.542 504.869 697.762 434.711
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2040 2.835.975 1.150.074 210.325 939.746 449.491 490.255 671.488 478.585
0-19 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 2.780.895 1.154.819 211.380 943.439 461.681 481.760 655.796 499.025
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2003 8.094.803 1.912.891 1.254.151 658.739 482.571 176.169 953.016 959.876
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2010 8.004.474 2.166.470 1.403.404 763.066 487.589 275.477 1.189.889 976.581
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2020 7.536.510 2.589.992 1.616.834 973.159 510.502 462.652 1.540.855 1.049.136
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2030 6.911.063 2.982.776 1.737.058 1.245.718 571.009 674.712 1.861.057 1.121.719
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2040 6.304.489 3.296.770 1.782.167 1.514.600 645.563 869.036 2.090.156 1.206.618
20-64 jaar Totaal mannen en vrouwen 2050 6.219.161 3.571.877 1.821.421 1.750.460 755.134 995.325 2.248.329 1.323.552
65 jaar en ouder Totaal mannen en vrouwen 2003 1.989.009 235.264 133.897 101.366 91.970 9.398 39.986 195.282
65 jaar en ouder Totaal mannen en vrouwen 2010 2.171.316 315.940 182.730 133.213 122.184 11.029 77.465 238.476
65 jaar en ouder Totaal mannen en vrouwen 2020 2.727.375 462.454 286.654 175.805 156.811 18.993 149.509 312.946
65 jaar en ouder Totaal mannen en vrouwen 2030 3.195.705 627.180 417.960 209.217 170.328 38.892 269.944 357.233
65 jaar en ouder Totaal mannen en vrouwen 2040 3.321.514 805.763 558.742 247.019 186.627 60.389 416.834 388.931
65 jaar en ouder Totaal mannen en vrouwen 2050 2.936.735 951.744 638.342 313.400 187.612 125.787 554.231 397.512
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Allochtonen en autochtonen op 1 januari, 1e en 2e
generatie niet - westerse en westerse allochtonen.
2003 - 2050
Gewijzigd op 13 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Autochtonen
Autochtonen zijn personen met twee in Nederland geboren ouders.
Allochtonen
Allochtonen zijn personen met minstens één in het buitenland geboren
ouder. De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland zijn
geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder. De tweede
generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren en één of
twee in het buitenland geboren ouders hebben.
1e en 2e Generatie allochtonen
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland zijn
geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder. De tweede
generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren en één of
twee in het buitenland geboren ouders hebben.
1e Generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland zijn
geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
Totaal 2e generatie
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren
en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
2e Generatie met 1 allochtone ouder
Personen die in Nederland zijn geboren en één in het buitenland
geboren ouder hebben.
2e Generatie met 2 allochtone ouders
Personen die in Nederland zijn geboren en twee in het buitenland
geboren ouders hebben.
Niet-westerse en westerse allochtonen
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.