Prognose allochtonen; kerncijfers, 2002 - 2050

Kerncijfers allochtonen op 1 januari, levendgeborenen
en migratie naar herkomstgroepering.
Prognose 2002 - 2050
Gewijzigd op 13 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Prognose allochtonen; kerncijfers, 2002 - 2050

Perioden Allochtone bevolkingTotaal allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolkingTotaal allochtonen1e generatie (absoluut) Allochtone bevolkingTotaal allochtonen2e generatie (absoluut) Allochtone bevolkingNiet-westerse allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolkingNiet-westerse allochtonen1e Generatie (absoluut) Allochtone bevolkingNiet-westerse allochtonen2e Generatie (absoluut) Allochtone bevolkingWesterse allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolkingWesterse allochtonen1e Generatie (absoluut) Allochtone bevolkingWesterse allochtonen2e Generatie (absoluut) LevendgeborenenMoeder niet-westers (absoluut) LevendgeborenenMoeder westers (absoluut) MigratieImmigratieNiet-westerse allochtonen (absoluut) MigratieImmigratieWesterse allochtonen (absoluut) MigratieEmigratieNiet-westerse allochtonen (absoluut) MigratieEmigratieWesterse allochtonen (absoluut) MigratieMigratiesaldoNiet-westerse allochtonen (absoluut) MigratieMigratiesaldoWesterse allochtonen (absoluut)
2002 2.964.949 1.547.079 1.417.870 1.558.362 971.706 586.656 1.406.587 575.373 831.214 27.727 7.916 57.701 41.168 22.505 27.357 35.196 13.811
2010 3.476.292 1.771.662 1.704.632 1.974.268 1.135.910 838.358 1.502.021 635.746 866.275 26.653 9.328 42.437 53.592 21.008 28.896 21.429 24.696
2020 4.152.403 2.104.622 2.047.784 2.425.016 1.303.071 1.121.945 1.727.399 801.557 925.842 24.287 12.620 42.998 56.988 19.367 36.188 23.631 20.800
2030 4.742.429 2.363.082 2.379.343 2.828.762 1.447.692 1.381.070 1.913.670 915.389 998.281 22.999 13.902 43.001 56.988 18.407 38.641 24.594 18.347
2040 5.252.607 2.551.234 2.701.365 3.178.474 1.552.348 1.626.126 2.074.128 998.888 1.075.240 22.307 14.473 42.996 56.988 17.988 39.743 25.008 17.246
2050 5.678.440 2.671.143 3.007.299 3.458.362 1.606.401 1.851.961 2.220.088 1.064.749 1.155.339 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens