Prognose allochtonen; kerncijfers, 2002 - 2050

Prognose allochtonen; kerncijfers, 2002 - 2050

Perioden Allochtone bevolking Totaal allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolking Totaal allochtonen 1e generatie (absoluut) Allochtone bevolking Totaal allochtonen 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolking Niet-westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolking Niet-westerse allochtonen 1e Generatie (absoluut) Allochtone bevolking Niet-westerse allochtonen 2e Generatie (absoluut) Allochtone bevolking Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (absoluut) Allochtone bevolking Westerse allochtonen 1e Generatie (absoluut) Allochtone bevolking Westerse allochtonen 2e Generatie (absoluut) Levendgeborenen Moeder niet-westers (absoluut) Levendgeborenen Moeder westers (absoluut) Migratie Immigratie Niet-westerse allochtonen (absoluut) Migratie Immigratie Westerse allochtonen (absoluut) Migratie Emigratie Niet-westerse allochtonen (absoluut) Migratie Emigratie Westerse allochtonen (absoluut) Migratie Migratiesaldo Niet-westerse allochtonen (absoluut) Migratie Migratiesaldo Westerse allochtonen (absoluut)
2002 2.964.949 1.547.079 1.417.870 1.558.362 971.706 586.656 1.406.587 575.373 831.214 27.727 7.916 57.701 41.168 22.505 27.357 35.196 13.811
2010 3.476.292 1.771.662 1.704.632 1.974.268 1.135.910 838.358 1.502.021 635.746 866.275 26.653 9.328 42.437 53.592 21.008 28.896 21.429 24.696
2020 4.152.403 2.104.622 2.047.784 2.425.016 1.303.071 1.121.945 1.727.399 801.557 925.842 24.287 12.620 42.998 56.988 19.367 36.188 23.631 20.800
2030 4.742.429 2.363.082 2.379.343 2.828.762 1.447.692 1.381.070 1.913.670 915.389 998.281 22.999 13.902 43.001 56.988 18.407 38.641 24.594 18.347
2040 5.252.607 2.551.234 2.701.365 3.178.474 1.552.348 1.626.126 2.074.128 998.888 1.075.240 22.307 14.473 42.996 56.988 17.988 39.743 25.008 17.246
2050 5.678.440 2.671.143 3.007.299 3.458.362 1.606.401 1.851.961 2.220.088 1.064.749 1.155.339 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Kerncijfers allochtonen op 1 januari, levendgeborenen
en migratie naar herkomstgroepering.
Prognose 2002 - 2050
Gewijzigd op 13 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Allochtone bevolking
Allochtonen op 1 januari. Allochtonen zijn personen met minstens één in
het buitenland geboren ouder. De eerste generatie bestaat uit personen
die in het buitenland zijn geboren met minstens één in het buitenland
geboren ouder. De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland
zijn geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
Totaal allochtonen
Allochtonen op 1 januari. Allochtonen zijn personen met minstens één in
het buitenland geboren ouder. De eerste generatie bestaat uit personen
die in het buitenland zijn geboren met minstens één in het buitenland
geboren ouder. De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland
zijn geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
Totaal 1e en 2e generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn
geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
1e generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
2e generatie
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren
en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn
geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
1e Generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
2e Generatie
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren
en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Totaal 1e en 2e generatie
De eerste generatie bestaat uit personen die in het buitenland
zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder.
De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn
geboren en één of twee in het buitenland geboren ouders hebben.
1e Generatie
Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
2e Generatie
Persoon is in Nederland geboren; ten minste één ouder is in het
buitenland geboren.
Levendgeborenen
Levendgeborenen uit eerste generatie moeders naar herkomstgroepering.
Moeder niet-westers
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Moeder westers
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Migratie
Buitenlandse migratie van eerste generatie allochtonen.
Immigratie
Immigratie van eerste generatie allochtonen.
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Emigratie
Emigratie van eerste generatie allochtonen.
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Migratiesaldo
Migratiesaldo van eerste generatie allochtonen.
Niet-westerse allochtonen
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.