Advocatuur, jaarprijsindex 2002 = 100

Prijsindexcijfers en jaarmutaties, gerealiseerde uurtarieven
jaarlijks, standaarduurtarieven jaarlijks.
2002 - 2005.
Gewijzigd op 16 december 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Advocatuur, jaarprijsindex 2002 = 100

Perioden Gerealiseerde uurtarievenPrijsindexcijfers (2002 = 100) Gerealiseerde uurtarievenJaarmutatie (%) StandaarduurtarievenPrijsindexcijfers (2002 = 100) StandaarduurtarievenJaarmutatie (%)
2002 100 . 100 .
2003 105 5 105 5
2004 106 1 110 4
2005 113 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens