Advocatuur, jaarprijsindex 2002 = 100

Advocatuur, jaarprijsindex 2002 = 100

Perioden Gerealiseerde uurtarieven Prijsindexcijfers (2002 = 100) Gerealiseerde uurtarieven Jaarmutatie (%) Standaarduurtarieven Prijsindexcijfers (2002 = 100) Standaarduurtarieven Jaarmutatie (%)
2002 100 . 100 .
2003 104,6 4,6 105,4 5,4
2004 106,0 1,3 109,8 4,2
2005 113,3 3,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Prijsindexcijfers en jaarmutaties, gerealiseerde uurtarieven
jaarlijks, standaarduurtarieven jaarlijks.
2002 - 2005.
Gewijzigd op 16 december 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Gerealiseerde uurtarieven
Na afloop van het kwartaal wordt geënquêteerd hoeveel uren de
medewerkers van een advocatenkantoor voor de klant hebben gewerkt
en hoeveel de opbrengst van de verleende diensten bedroeg.
Het gerealiseerde uurtarief wordt berekend als het quotiënt van de
opbrengst en het aantal uren.
Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling weer van
diensten van advocaten. Na afloop van het kwartaal wordt geënquêteerd
hoeveel uren de medewerkers van een diensten van een
advocatenkantoor voor de klant hebben gewerkt en hoeveel de opbrengst
van de verleende diensten bedroeg. Het gerealiseerde uurtarief wordt
berekend als het quotiënt van de opbrengst en het aantal uren.
Jaarmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Standaarduurtarieven
Standaarduurtarieven zijn de externe uurtarieven die een
advocatenbureau als richtlijn hanteert. Omdat deze standaarduurtarieven
niet daadwerkelijk gerealiseerd hoeven worden, wordt hieruit alleen een
index berekend als referentie- en onderzoeksmateriaal.
Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling weer van
diensten van advocaten. Standaarduurtarieven zijn de externe uurtarieven
die een ingenieursbureau als richtlijn hanteert. Omdat deze
standaarduurtarieven niet daadwerkelijk gerealiseerd hoeven worden,
wordt hieruit alleen een index berekend als referentie- en
onderzoeksmateriaal.
Jaarmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.