Prijsindexcijfers notariaat; jaarcijfers

Prijsindexcijfers notariaat; jaarcijfers

Perioden Prijsindexcijfers (2002 = 100) Jaarmutatie (%)
2002 100 .
2003 105,7 5,7
2004 109,7 3,8
2005 112,6 2,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Prijsindexcijfers en jaarmutaties, standaarduurtarieven
jaarlijks
2002 - 2005
Gewijzigd op 08 juni 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers
Deze jaarstatistiek geeft de ontwikkeling weer van standaarduurtarieven
die zijn waargenomen bij notariskantoren. Notariskantoren (CPA 74111)
omvat: - opmaken van notariële akten en verlenen van medewerking aan
rechtshandelingen waarvoor notariële medewerking dwingend is
voorgeschreven.
Eventueel in combinatie met:
- verlenen van rechtsbijstand in gerechtelijke procedures waarbij geen
verplichte procesvertegenwoordiging geldt;
- geven van rechtskundige adviezen.
Notariaat totaal heeft betrekking op CPA 741115 en 741117.
Standaarduurtarieven zijn de externe uurtarieven die een notariskantoor
hanteert en worden aan het begin van ieder jaar opgevraagd. De
standaarduurtarieven hoeven niet de daadwerkelijk gehanteerde tarieven
te zijn.
Jaarmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.