Ingenieurs; prijsindex, 2002 4e kwartaal = 100

Ingenieurs; prijsindex, 2002 4e kwartaal = 100

Ingenieursdiensten Perioden Prijsindexcijfers (2002 4e kwartaal = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%)
Totaal ingenieursdiensten 2003 jaargemiddelde 102,8
Totaal ingenieursdiensten 2004 jaargemiddelde 106,5 3,6
Totaal ingenieursdiensten 2006 3e kwartaal 109,8 0,5 2,1
Totaal ingenieursdiensten 2006 4e kwartaal 110,5 0,6 2,5
Totaal ingenieursdiensten 2006 jaargemiddelde 109,5 1,5
Totaal ingenieursdiensten 2007 1e kwartaal 112,6 1,9 3,9
Totaal ingenieursdiensten 2007 2e kwartaal 113,5 0,8 3,9
Totaal ingenieursdiensten 2007 3e kwartaal 114,7 1,1 4,5
Totaal ingenieursdiensten 2007 4e kwartaal 113,7 -0,9 2,9
Totaal ingenieursdiensten 2007 jaargemiddelde 113,6 3,7
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2003 jaargemiddelde 103
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2004 jaargemiddelde 104 1
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2006 3e kwartaal 110 1 2
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2006 4e kwartaal 111 1 4
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2006 jaargemiddelde 109 2
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2007 1e kwartaal 113 2 7
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2007 2e kwartaal 114 1 5
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2007 3e kwartaal 116 2 5
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2007 4e kwartaal 116 0 5
Constructie&Bouwk., Akoestiek&Bouwfysica 2007 jaargemiddelde 115 6
Technische installaties & Telematica 2003 jaargemiddelde 103
Technische installaties & Telematica 2004 jaargemiddelde 107 4
Technische installaties & Telematica 2006 3e kwartaal 110 -1 3
Technische installaties & Telematica 2006 4e kwartaal 111 1 3
Technische installaties & Telematica 2006 jaargemiddelde 110 2
Technische installaties & Telematica 2007 1e kwartaal 113 2 4
Technische installaties & Telematica 2007 2e kwartaal 114 1 3
Technische installaties & Telematica 2007 3e kwartaal 116 2 5
Technische installaties & Telematica 2007 4e kwartaal 115 -1 4
Technische installaties & Telematica 2007 jaargemiddelde 115 5
Overige ingenieursdiensten 2003 jaargemiddelde 103
Overige ingenieursdiensten 2004 jaargemiddelde 107 4
Overige ingenieursdiensten 2006 3e kwartaal 109 2 2
Overige ingenieursdiensten 2006 4e kwartaal 110 1 2
Overige ingenieursdiensten 2006 jaargemiddelde 109 0
Overige ingenieursdiensten 2007 1e kwartaal 111 1 3
Overige ingenieursdiensten 2007 2e kwartaal 113 2 6
Overige ingenieursdiensten 2007 3e kwartaal 112 -1 3
Overige ingenieursdiensten 2007 4e kwartaal 110 -2 0
Overige ingenieursdiensten 2007 jaargemiddelde 112 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties
en wegingsfactoren naar deelmarkten.
kw IV 2002 - kw IV 2007; jaargemiddelden 2003 - 2007.
Gewijzigd op 08 juni 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers
Na afloop van het kwartaal wordt geënquêteerd hoeveel uren de
medewerkers van ingenieursbureaus voor klanten hebben gewerkt en
hoeveel de opbrengst van de verleende diensten bedroeg. Het
gerealiseerde uurtarief wordt vervolgens berekend als het quotiënt van
de opbrengst en het aantal uren.
Kwartaalmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Jaarmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.