Prognose bevolking; intervallen bevolkingsontwikkeling, 2002 - 2049

Prognose bevolking; intervallen bevolkingsontwikkeling, 2002 - 2049

Prognose(-interval) Perioden Levendgeborenen (absoluut) Overledenen (absoluut) Buitenlandse migratie Immigratie (absoluut) Buitenlandse migratie Emigratie (absoluut) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (absoluut)
Prognose 2002 202.249 140.638 122.014 87.073 34.941
Prognose 2010 181.882 155.894 120.368 86.027 34.341
Prognose 2020 189.422 175.479 125.988 91.911 34.077
Prognose 2030 195.985 202.352 125.991 94.011 31.980
Prognose 2040 189.094 225.797 125.986 94.382 31.604
Prognose 2049 189.330 231.402 125.986 95.208 30.778
Ondergrens 95%-prognose-interval 2002 193.224 129.885 95.612 76.650 7.445
Ondergrens 95%-prognose-interval 2010 154.734 131.361 64.545 60.026 -16.387
Ondergrens 95%-prognose-interval 2020 148.466 143.716 65.996 60.029 -11.638
Ondergrens 95%-prognose-interval 2030 142.196 164.666 65.500 57.336 -12.350
Ondergrens 95%-prognose-interval 2040 123.349 181.624 65.444 56.022 -10.600
Ondergrens 95%-prognose-interval 2049 109.592 189.989 65.425 53.857 -9.980
Bovengrens 95%-prognose-interval 2002 211.175 151.885 150.660 97.539 65.067
Bovengrens 95%-prognose-interval 2010 206.888 185.453 191.608 113.031 98.212
Bovengrens 95%-prognose-interval 2020 234.101 215.334 210.920 130.121 101.741
Bovengrens 95%-prognose-interval 2030 256.137 250.062 215.425 137.941 95.722
Bovengrens 95%-prognose-interval 2040 270.086 274.669 216.894 145.067 94.480
Bovengrens 95%-prognose-interval 2049 294.070 280.395 217.413 146.986 97.831
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Intervallen levendgeborenen, overledenen en buitenlandse migratie.
Prognose intervallen 95% en 67% (onder- en bovengrens).

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2049.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Overledenen
Buitenlandse migratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland.
Emigratie
Vertrek van personen naar het buitenland plus de administratief
afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.
Dit saldo kan worden opgevat als niet-gemelde emigratie. Daarom wordt
het saldo administratieve correcties bij de emigratie geteld en niet bij
de immigratie.
Migratiesaldo
Immigratie minus emigratie.