Prognose bevolking; vruchtbaarheid naar leeftijd moeder, 2002 - 2049

Prognose bevolking; vruchtbaarheid naar leeftijd moeder, 2002 - 2049

Leeftijd Perioden Kinderen (per vrouw) 1e kinderen (per vrouw) 2e kinderen (per vrouw) 3e kinderen (per vrouw) 4 of volgende kinderen (per vrouw)
Totaal over leeftijd 15-50 2002 1,73072 0,82472 0,62080 0,20457 0,08063
Totaal over leeftijd 15-50 2010 1,75303 0,80472 0,64647 0,20640 0,09544
Totaal over leeftijd 15-50 2020 1,75112 0,79916 0,65040 0,20351 0,09805
Totaal over leeftijd 15-50 2030 1,75059 0,79865 0,65088 0,20195 0,09911
Totaal over leeftijd 15-50 2040 1,75079 0,79941 0,65068 0,20106 0,09964
Totaal over leeftijd 15-50 2049 1,74998 0,79930 0,65043 0,20033 0,09992
20 jaar 2002 0,02057 0,01748 0,00289 0,00018 0,00002
20 jaar 2010 0,01851 0,01604 0,00223 0,00020 0,00004
20 jaar 2020 0,01863 0,01601 0,00236 0,00022 0,00004
20 jaar 2030 0,01870 0,01594 0,00249 0,00024 0,00003
20 jaar 2040 0,01877 0,01586 0,00263 0,00025 0,00003
20 jaar 2049 0,01877 0,01586 0,00263 0,00025 0,00003
30 jaar 2002 0,14208 0,07124 0,05291 0,01375 0,00418
30 jaar 2010 0,13974 0,06701 0,05513 0,01284 0,00476
30 jaar 2020 0,13604 0,06357 0,05529 0,01241 0,00477
30 jaar 2030 0,13467 0,06224 0,05531 0,01235 0,00477
30 jaar 2040 0,13430 0,06173 0,05532 0,01250 0,00475
30 jaar 2049 0,13432 0,06154 0,05532 0,01273 0,00473
40 jaar 2002 0,02012 0,00499 0,00686 0,00433 0,00395
40 jaar 2010 0,02388 0,00595 0,00761 0,00537 0,00495
40 jaar 2020 0,02554 0,00625 0,00799 0,00609 0,00521
40 jaar 2030 0,02653 0,00643 0,00826 0,00654 0,00530
40 jaar 2040 0,02715 0,00653 0,00848 0,00680 0,00534
40 jaar 2049 0,02755 0,00660 0,00866 0,00693 0,00536
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw)
naar leeftijd (15 - 50 jaar) van de vrouw.
2002 - 2049
Gewijzigd op 13 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Kinderen
Vruchtbaarheidscijfers geven per leeftijd het aantal kinderen per vrouw
aan. De leeftijd heeft betrekking op de leeftijd van de moeder bij de
geboorte van haar kind en wordt bepaald door het verschil tussen het
geboortejaar van het kind en het geboortejaar van de moeder.
1e kinderen
Vruchtbaarheidscijfers geven per leeftijd het aantal kinderen per vrouw
aan. De leeftijd heeft betrekking op de leeftijd van de moeder bij de
geboorte van haar kind en wordt bepaald door het verschil tussen het
geboortejaar van het kind en het geboortejaar van de moeder.
2e kinderen
Vruchtbaarheidscijfers geven per leeftijd het aantal kinderen per vrouw
aan. De leeftijd heeft betrekking op de leeftijd van de moeder bij de
geboorte van haar kind en wordt bepaald door het verschil tussen het
geboortejaar van het kind en het geboortejaar van de moeder.
3e kinderen
Vruchtbaarheidscijfers geven per leeftijd het aantal kinderen per vrouw
aan. De leeftijd heeft betrekking op de leeftijd van de moeder bij de
geboorte van haar kind en wordt bepaald door het verschil tussen het
geboortejaar van het kind en het geboortejaar van de moeder.
4 of volgende kinderen
Vruchtbaarheidscijfers geven per leeftijd het aantal kinderen per vrouw
aan. De leeftijd heeft betrekking op de leeftijd van de moeder bij de
geboorte van haar kind en wordt bepaald door het verschil tussen het
geboortejaar van het kind en het geboortejaar van de moeder.