Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, 1 januari 2003 - 2050

Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, 1 januari 2003 - 2050

Leeftijd Perioden Totaal bevolking (absoluut) Mannen (absoluut) Vrouwen (absoluut)
Totaal over alle leeftijden 2003 16.201.839 8.022.412 8.179.427
Totaal over alle leeftijden 2010 16.667.122 8.267.474 8.399.648
Totaal over alle leeftijden 2020 17.211.923 8.546.680 8.665.243
Totaal over alle leeftijden 2030 17.606.563 8.725.838 8.880.725
Totaal over alle leeftijden 2040 17.714.591 8.759.731 8.954.860
Totaal over alle leeftijden 2050 17.615.232 8.705.950 8.909.282
0-19 jaar 2003 3.969.865 2.032.094 1.937.771
0-19 jaar 2010 4.008.926 2.051.114 1.957.812
0-19 jaar 2020 3.895.586 1.993.417 1.902.169
0-19 jaar 2030 3.889.837 1.991.231 1.898.606
0-19 jaar 2040 3.986.049 2.040.847 1.945.202
0-19 jaar 2050 3.935.712 2.015.292 1.920.420
20-64 jaar 2003 10.007.694 5.064.622 4.943.072
20-64 jaar 2010 10.170.947 5.123.763 5.047.184
20-64 jaar 2020 10.126.504 5.078.317 5.048.187
20-64 jaar 2030 9.893.844 4.950.424 4.943.420
20-64 jaar 2040 9.601.257 4.801.854 4.799.403
20-64 jaar 2050 9.791.040 4.901.609 4.889.431
65 jaar of ouder 2003 2.224.275 925.694 1.298.581
65 jaar of ouder 2010 2.487.258 1.092.597 1.394.661
65 jaar of ouder 2020 3.189.830 1.474.943 1.714.887
65 jaar of ouder 2030 3.822.882 1.784.186 2.038.696
65 jaar of ouder 2040 4.127.281 1.917.028 2.210.253
65 jaar of ouder 2050 3.888.477 1.789.048 2.099.429
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Prognose bevolking op 1 januari per geslacht
naar leeftijd.
2003 - 2050
Gewijzigd op 13 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal bevolking
De prognose beschrijft de verwachte toekomstige ontwikkeling.
Daarnaast worden onzekerheidsmarges berekend van de toekomstige
bevolkingsomvang en -samenstelling. De prognose en bijbehorende
marge is gebaseerd op veronderstellingen over de (onzekerheid van de)
toekomstige geboorte, sterfte, immigratie en emigratie.
Mannen
Vrouwen