Prognose bevolking; kerncijfers, 2002 - 2050

Prognose bevolking; kerncijfers, 2002 - 2050

Prognose(-interval) Perioden Bevolkingsomvang (absoluut) Leeftijdsgroepen 0-19 jaar (absoluut) Leeftijdsgroepen 20-64 jaar (absoluut) Leeftijdsgroepen 65 jaar en ouder (absoluut) Leeftijdsgroepen % 0-19 jaar (%) Leeftijdsgroepen % 20-64 jaar (%) Leeftijdsgroepen % 65 jaar en ouder (%) Demografische druk (%) Levendgeborenen (absoluut) Totaal vruchtbaarheidscijfer (absoluut) Overledenen (absoluut) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting mannen (jaar) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting vrouwen (jaar) Migratie Immigratie (absoluut) Migratie Emigratie (incl. saldo adm. correcties) (absoluut) Migratie Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.) (absoluut)
Prognose 2002 202.249 1,73 140.638 75,94 80,71 122.014 87.073 34.941
Prognose 2010 16.667.122 4.008.926 10.170.947 2.487.258 24,1 61,0 14,9 63,870 181.882 1,75 155.894 77,04 80,72 120.368 86.027 34.341
Prognose 2020 17.211.923 3.895.586 10.126.504 3.189.830 22,6 58,8 18,5 69,960 189.422 1,75 175.479 77,97 81,13 125.988 91.911 34.077
Prognose 2030 17.606.563 3.889.837 9.893.844 3.822.882 22,1 56,2 21,7 77,950 195.985 1,75 202.352 78,63 81,66 125.991 94.011 31.980
Prognose 2040 17.714.591 3.986.049 9.601.257 4.127.281 22,5 54,2 23,3 84,500 189.094 1,75 225.797 79,13 82,14 125.986 94.382 31.604
Prognose 2050 17.615.232 3.935.712 9.791.040 3.888.477 22,3 55,6 22,1 79,910 189.927 1,75 231.282 79,55 82,55 125.984 95.329 30.655
95% Ondergrens prognose-interval 2002 193.224 1,65 129.885 75,14 79,90 95.612 76.650 7.445
95% Ondergrens prognose-interval 2010 16.252.404 3.853.426 9.911.418 2.375.822 23,5 60,4 14,3 62,280 154.734 1,53 131.361 74,59 78,27 64.545 60.026 -16.387
95% Ondergrens prognose-interval 2020 16.107.329 3.415.737 9.484.416 2.878.974 20,8 57,3 16,8 65,360 148.466 1,41 143.716 74,24 77,40 65.996 60.029 -11.638
95% Ondergrens prognose-interval 2030 15.776.407 3.109.985 8.905.003 3.247.475 19,0 53,8 18,6 70,110 142.196 1,30 164.666 74,14 77,17 65.500 57.336 -12.350
95% Ondergrens prognose-interval 2040 15.082.786 2.929.671 8.216.839 3.269.108 18,2 51,1 19,0 73,000 123.349 1,26 181.624 73,80 76,81 65.444 56.022 -10.600
95% Ondergrens prognose-interval 2050 14.245.937 2.649.048 8.020.333 2.899.281 17,2 51,7 17,1 67,690 108.485 1,21 188.767 73,51 76,51 65.423 52.820 -12.001
95% Bovengrens prognose-interval 2002 211.175 1,81 151.885 76,77 81,53 150.660 97.539 65.067
95% Bovengrens prognose-interval 2010 17.140.592 4.169.737 10.467.434 2.586.090 24,6 61,6 15,5 65,470 206.888 1,98 185.453 79,44 83,13 191.608 113.031 98.212
95% Bovengrens prognose-interval 2020 18.505.477 4.394.043 10.921.659 3.470.482 24,3 60,5 20,1 74,520 234.101 2,07 215.334 81,26 84,42 210.920 130.121 101.741
95% Bovengrens prognose-interval 2030 19.860.117 4.838.848 11.246.098 4.342.687 24,8 58,8 24,6 85,700 256.137 2,16 250.062 83,02 86,06 215.425 137.941 95.722
95% Bovengrens prognose-interval 2040 20.983.532 5.297.720 11.476.915 4.906.618 26,0 57,8 27,6 95,650 270.086 2,23 274.669 83,93 86,93 216.894 145.067 94.480
95% Bovengrens prognose-interval 2050 21.847.808 5.599.789 12.200.560 4.904.147 26,8 59,6 27,3 93,280 299.776 2,28 282.573 85,35 88,35 217.439 145.277 96.149
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Kerncijfers bevolkingsomvang,druk,overledenen levensverwachting migratie
Prognose intervallen 95% en 67% (onder en bovengrens).
2002 - 2050
Gewijzigd op 13 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsomvang
Leeftijdsgroepen
0-19 jaar
20-64 jaar
65 jaar en ouder
% 0-19 jaar
% 20-64 jaar
% 65 jaar en ouder
Demografische druk
Verhouding tussen het aantal 65-plussers en 0-19-jarigen ten opzichte
van de 20-64 jarigen. Deze verhouding geeft een indruk van de druk van
het niet-werkende deel van de bevolking op het werkende deel van de
bevolking.
Levendgeborenen
Hebben betrekking op alle geborenen die enig teken van leven hebben
vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Totaal vruchtbaarheidscijfer
Het totaal vruchtbaarheidscijfer geeft een indicatie van hoeveel
kinderen vrouwen gemiddeld krijgen. Hiertoe worden per vruchtbare
leeftijd van de vrouw (tussen de 15 en 50 jaar) de in een bepaald
kalenderjaar geldende vruchtbaarheidscijfers gebruikt.
Overledenen
Levensverwachting bij geboorte
Het aantal jaar dat mannen of vrouwen bij geboorte naar
verwachting (nog) zullen leven.
Levensverwachting mannen
Levensverwachting vrouwen
Migratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland.
Emigratie (incl. saldo adm. correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland
(inclusief saldo administratieve correcties).
Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.)
Immigratie minus emigratie
(inclusief saldo administratieve correcties).