Bouwvergunningen; nieuwbouw naar soort gebouw 1990-2016

Bouwvergunningen; nieuwbouw naar soort gebouw 1990-2016

Gebouwsoort Perioden Nieuwbouw waarde vergunningen (mln euro) Nieuwbouw aantal vergunningen (aantal) Nieuwbouw inhoud vergunningen (1 000 m³) Nieuwbouw oppervlakte vergunningen (1 000 m²)
Totaal gebouwen 2010 12.999 12.311 85.643 20.380
Totaal gebouwen 2011 12.081 12.205 89.756 20.636
Totaal gebouwen 2012 8.571 8.962 67.500 14.375
Totaal gebouwen 2013 6.492 7.541 54.287 11.351
Totaal gebouwen 2014 8.074 9.253 63.249 13.451
Totaal gebouwen 2015 9.386 10.710 71.899 15.801
Totaal gebouwen 2016 9.685 11.941 77.436 17.111
Woongebouwen 2010 8.055 8.121 32.039 10.965
Woongebouwen 2011 7.547 8.068 29.838 10.138
Woongebouwen 2012 4.691 5.555 18.482 6.292
Woongebouwen 2013 3.384 4.514 13.312 4.498
Woongebouwen 2014 4.753 6.303 19.300 6.621
Woongebouwen 2015 6.349 8.199 25.858 8.902
Woongebouwen 2016 6.528 9.389 25.651 8.857
Totaal bedrijfsgebouwen 2010 4.944 4.190 53.604 9.415
Totaal bedrijfsgebouwen 2011 4.534 4.137 59.917 10.498
Totaal bedrijfsgebouwen 2012 3.880 3.407 49.018 8.083
Totaal bedrijfsgebouwen 2013 3.108 3.027 40.975 6.852
Totaal bedrijfsgebouwen 2014 3.322 2.950 43.950 6.830
Totaal bedrijfsgebouwen 2015 3.037 2.511 46.041 6.899
Totaal bedrijfsgebouwen 2016 3.157 2.552 51.785 8.254
Hallen en Loodsen 2010 339 521 10.031 1.199
Hallen en Loodsen 2011 389 523 12.166 1.477
Hallen en Loodsen 2012 393 457 13.236 1.582
Hallen en Loodsen 2013 320 385 9.279 1.140
Hallen en Loodsen 2014 402 407 12.974 1.439
Hallen en Loodsen 2015 442 350 16.755 1.742
Hallen en Loodsen 2016 387 409 13.191 1.643
Kantoren 2010 664 192 2.459 668
Kantoren 2011 480 181 2.053 555
Kantoren 2012 422 118 1.476 375
Kantoren 2013 314 69 915 233
Kantoren 2014 305 77 1.038 268
Kantoren 2015 189 78 742 189
Kantoren 2016 212 64 695 200
Combinatie bedrijfshallen 2010 718 673 8.966 1.354
Combinatie bedrijfshallen 2011 679 653 9.223 1.412
Combinatie bedrijfshallen 2012 604 504 8.222 1.154
Combinatie bedrijfshallen 2013 472 363 5.713 807
Combinatie bedrijfshallen 2014 468 359 7.742 1.031
Combinatie bedrijfshallen 2015 475 431 7.710 1.079
Combinatie bedrijfshallen 2016 891 556 13.644 1.775
Kassen 2010 24 46 3.981 631
Kassen 2011 56 70 9.976 1.624
Kassen 2012 18 49 2.736 468
Kassen 2013 21 48 3.832 613
Kassen 2014 14 34 1.455 235
Kassen 2015 24 40 3.276 508
Kassen 2016 55 57 6.974 1.161
Schuren en stallen 2010 612 1.750 16.679 2.788
Schuren en stallen 2011 570 1.741 16.062 2.750
Schuren en stallen 2012 535 1.444 15.178 2.501
Schuren en stallen 2013 483 1.422 14.274 2.387
Schuren en stallen 2014 435 1.330 12.962 2.092
Schuren en stallen 2015 330 993 10.223 1.665
Schuren en stallen 2016 311 893 10.497 1.882
Winkels 2010 28 58 228 62
Winkels 2011 92 63 733 198
Winkels 2012 49 60 383 104
Winkels 2013 83 75 645 155
Winkels 2014 146 82 927 226
Winkels 2015 98 48 928 212
Winkels 2016 67 60 607 169
Scholen 2010 328 122 1.475 391
Scholen 2011 407 129 1.686 441
Scholen 2012 391 115 1.582 401
Scholen 2013 340 112 1.458 381
Scholen 2014 275 90 1.176 304
Scholen 2015 296 100 1.288 323
Scholen 2016 224 75 990 258
Overige gebouwen 2010 2.232 828 9.784 2.322
Overige gebouwen 2011 1.861 777 8.019 2.042
Overige gebouwen 2012 1.468 660 6.206 1.499
Overige gebouwen 2013 1.076 553 4.858 1.136
Overige gebouwen 2014 1.277 571 5.675 1.235
Overige gebouwen 2015 1.183 471 5.120 1.181
Overige gebouwen 2016 1.012 438 5.187 1.165
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen (nu geheten 'omgevingsvergunningen met activiteit bouwen') . In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over de bouwsom, inhoud, oppervlakte en het aantal verleende vergunningen van nieuwe gebouwen. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar soort gebouw en de bestemmingen marktsector en budgetsector.
De uitkomsten over de periode 1990 tot 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

Gegevens beschikbaar van januari 1990 tot en met december 2016.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:
- De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
- Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
- Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
- Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Nieuwbouw waarde vergunningen
De waarde van de verleende vergunningen van op te richten
woon- en bedrijfsgebouwen, in lopende prijzen (exclusief BTW).
---
Lopende prijzen zijn de bedragen van de desbetreffende verslagperiode, mln euro. Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.
Nieuwbouw aantal vergunningen
Het aantal verleende vergunningen van op te richten woon- en bedrijfsgebouwen.
Het aantal vergunningen hoeft niet overeen te komen met het aantal te
bouwen gebouwen.
Nieuwbouw inhoud vergunningen
De inhoud van verleende vergunningen van op te richten
woon- en bedrijfsgebouwen.
Nieuwbouw oppervlakte vergunningen
De vloeroppervlakte van de verleende vergunningen van nieuwbouw woon- en bedrijfsgebouwen.