GGD; financiën en personeel, 2001-2012


Deze tabel bevat gegevens betreffende het personeel en de winst- en verliesrekening van Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Met uitzondering van de gegevens over 2012. Deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 oktober 2014:
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Gebleken is dat GGD’en in de praktijk niet meer goed zijn waar te nemen c.q. af te bakenen. Het is daarom beter om op basis van de begrotingen en jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen en gemeenten, die in het kader van Informatie voor derden (Iv3) aan het CBS worden verstrekt, de uitgaven door GGD’en te bepalen. Dit betekent dat de GGD-statistiek in de huidige vorm met een verlies- en winstrekening wordt stopgezet vanaf verslagjaar 2013 en in het kader van de Zorgrekeningen alleen de uitgaven van GGD’en gebaseerd op Iv3-informatie worden gepubliceerd (voor cijfers hierover zie de link in paragraaf 3).

GGD; financiën en personeel, 2001-2012

Perioden Instellingen (aantal) WerknemersWerknemers (aantal) WerknemersArbeidsjaren (aantal) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenBijdragen gemeentenTotaal bijdragen gemeenten (mln euro) BedrijfsopbrengstenBijdragen gemeentenSom bijdragen per inwoner (mln euro) BedrijfsopbrengstenBijdragen gemeentenOverige bijdragen (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenBijdragen Rijk en provincies (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenBijdragen zorgverzekeraars (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenBijdragen overige instellingen/cliënten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenOntvangsten centrale post ambulancedi... (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenOntvangen ritopbrengsten ambulancedienst (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenOverige opbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenlasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenSociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenTotaal andere personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenOverige personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten niet eerder ge...Totaal overige bedrijfslasten n.e.g. (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten niet eerder ge...Kosten vervoermiddelen (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten niet eerder ge...Doorberekende kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten niet eerder ge...Overige kosten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenOnttrekking voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenToevoeging voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro)
2001 46 8.220 5.940 520,4 254,2 . . 33,4 18,7 97,1 7,0 86,2 23,8 511,1 277,3 233,1 25,7 18,4 14,6 219,2 53,4 33,6 19,8 165,8 . . . 9,3 1,8 5,1 -3,3 1,1 4,7 -3,5 . . -0,5 2,0
2002 40 8.450 6.230 608,9 281,2 236,7 44,4 40,4 9,5 137,1 8,3 96,4 36,0 598,7 314,9 262,9 30,2 21,8 15,4 268,4 54,8 35,3 19,5 213,6 . . . 10,2 1,9 5,1 -3,2 3,9 6,6 -2,7 3,1 2,1 1,1 5,3
2003 40 8.860 6.510 680,6 330,0 274,1 55,9 71,1 23,9 80,3 11,0 81,7 82,7 674,9 332,6 275,1 34,4 23,0 16,6 325,7 52,7 32,0 20,7 273,0 3,0 39,0 231,0 5,7 1,5 3,7 -2,2 7,5 12,9 -5,4 3,0 0,7 2,2 0,2
2004 40 8.480 6.380 677,3 347,5 284,6 62,8 61,1 20,3 89,3 12,6 81,7 64,8 672,8 340,0 276,9 40,6 22,6 17,0 315,8 48,9 28,8 20,1 266,9 5,1 26,4 235,4 4,5 2,4 5,4 -3,0 14,4 18,2 -3,8 6,7 4,3 2,4 -0,1
2005 39 8.570 6.430 687,9 349,2 288,9 60,3 60,7 16,8 97,1 13,0 85,7 65,5 674,5 351,1 283,4 44,4 23,3 20,8 302,6 48,7 29,7 19,0 253,9 5,6 15,4 232,9 13,4 2,2 5,0 -2,8 11,3 22,8 -11,5 5,2 3,4 1,8 0,9
2006 36 8.808 6.343 692,7 374,7 311,3 63,4 64,1 14,3 113,2 14,3 70,6 41,5 679,1 355,9 288,3 44,9 22,7 20,9 302,3 57,7 38,5 19,2 244,6 7,4 15,3 221,9 13,6 4,1 4,2 -0,1 10,0 25,2 -15,2 4,6 1,8 2,8 1,1
2007 33 8.725 6.475 707,7 373,9 332,9 41,0 72,5 17,4 120,9 12,6 87,5 22,9 677,7 370,6 303,7 44,9 22,0 21,2 286,0 69,1 47,9 21,2 216,9 3,3 16,6 197,0 30,0 2,2 4,7 -2,5 12,7 47,7 -35,0 5,8 0,4 5,4 -2,1
2008 31 8.834 6.572 685,8 380,3 304,5 75,8 75,5 6,9 99,5 12,7 76,5 34,4 678,7 378,6 310,0 37,0 31,6 18,7 281,3 63,6 45,1 18,6 217,7 7,7 21,8 188,1 7,2 3,2 5,9 -2,8 16,5 5,7 10,9 4,9 2,0 2,9 18,1
2009 29 9.353 7.001 722,4 415,9 331,3 84,6 73,5 6,7 88,7 12,0 76,2 49,5 711,8 424,5 343,6 43,8 37,1 18,5 268,8 67,8 48,8 19,0 201,0 2,7 19,5 178,9 10,6 1,2 5,4 -4,2 11,9 15,6 -3,7 9,4 6,4 3,0 5,7
2010 28 10.103 7.553 779,9 452,9 338,5 114,4 72,4 7,6 97,2 13,4 84,3 52,1 768,4 462,5 373,3 45,2 44,0 20,5 285,4 74,4 51,2 23,2 211,0 5,0 17,6 188,5 11,5 4,7 4,5 0,2 27,4 6,4 21,0 3,5 3,4 0,1 32,9
2011 28 10.453 7.696 791,7 469,4 353,8 115,6 73,7 8,0 98,2 13,7 81,7 47,0 783,6 476,0 384,9 46,8 44,3 21,2 286,5 74,3 49,8 24,5 212,2 5,2 18,2 188,8 8,1 5,9 4,6 1,3 25,0 7,6 17,4 3,7 2,1 1,6 28,5
2012* 28 10.938 7.716 796,6 493,7 377,3 116,4 72,5 5,9 113,6 11,4 70,1 29,5 797,7 496,7 397,3 52,6 46,8 22,2 278,8 70,3 46,9 23,4 208,5 4,2 19,1 185,2 -1,1 0,4 4,4 -4,0 20,1 8,9 11,2 1,5 4,5 -3,0 3,1
Bron: CBS
Verklaring van tekens