Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 1 januari 2004

Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 1 januari 2004

Generatie Herkomstgroepering vrouw Huwelijksjaar Herkomstgroepering man Totaal mannen (absoluut) Herkomstgroepering man Autochtoon (absoluut) Herkomstgroepering man Niet-westers Totaal niet-westers (absoluut) Herkomstgroepering man Niet-westers Marokko (absoluut) Herkomstgroepering man Niet-westers Nederlandse Antillen + Aruba (absoluut) Herkomstgroepering man Niet-westers Suriname (absoluut) Herkomstgroepering man Niet-westers Turkije (absoluut) Herkomstgroepering man Niet-westers Overige niet-westers (absoluut) Herkomstgroepering man Westers (absoluut)
Totaal echtparen Totaal vrouwen 2001 (Twee jaar getrouwd) 77.789 59.792 11.452 3.072 437 1.383 3.515 3.045 6.545
Totaal echtparen Totaal vrouwen 2002 (Eén jaar getrouwd) 80.118 63.113 10.087 2.359 468 1.344 3.062 2.854 6.918
Totaal echtparen Totaal vrouwen 2003 (Nog geen jaar getrouwd) 70.814 59.194 5.608 957 404 1.089 1.306 1.852 6.012
Totaal echtparen Autochtoon 2001 (Twee jaar getrouwd) 57.095 51.607 1.519 192 191 297 230 609 3.969
Totaal echtparen Autochtoon 2002 (Eén jaar getrouwd) 60.347 54.360 1.682 202 202 299 284 695 4.305
Totaal echtparen Autochtoon 2003 (Nog geen jaar getrouwd) 56.848 51.350 1.393 170 181 293 199 550 4.105
Totaal echtparen Totaal niet-westers 2001 (Twee jaar getrouwd) 12.381 2.446 9.458 2.794 205 1.023 3.159 2.277 477
Totaal echtparen Totaal niet-westers 2002 (Eén jaar getrouwd) 11.085 2.622 7.954 2.096 219 980 2.662 1.997 509
Totaal echtparen Totaal niet-westers 2003 (Nog geen jaar getrouwd) 6.443 2.231 3.848 739 194 729 1.033 1.153 364
Totaal echtparen Marokko 2001 (Twee jaar getrouwd) 3.067 172 2.861 2.740 5 18 12 86 34
Totaal echtparen Marokko 2002 (Eén jaar getrouwd) 2.342 138 2.168 2.041 5 12 15 95 36
Totaal echtparen Marokko 2003 (Nog geen jaar getrouwd) 931 124 781 703 3 12 12 51 26
Totaal echtparen Nederlandse Antillen + Aruba 2001 (Twee jaar getrouwd) 435 204 200 5 148 19 6 22 31
Totaal echtparen Nederlandse Antillen + Aruba 2002 (Eén jaar getrouwd) 484 241 211 7 168 18 - 18 32
Totaal echtparen Nederlandse Antillen + Aruba 2003 (Nog geen jaar getrouwd) 464 244 192 7 151 14 4 16 28
Totaal echtparen Suriname 2001 (Twee jaar getrouwd) 1.570 477 1.019 17 17 933 7 45 74
Totaal echtparen Suriname 2002 (Eén jaar getrouwd) 1.569 508 980 15 22 897 13 33 81
Totaal echtparen Suriname 2003 (Nog geen jaar getrouwd) 1.211 418 722 8 17 659 9 29 71
Totaal echtparen Turkije 2001 (Twee jaar getrouwd) 3.312 107 3.128 3 2 3 3.101 19 77
Totaal echtparen Turkije 2002 (Eén jaar getrouwd) 2.855 162 2.631 8 1 3 2.602 17 62
Totaal echtparen Turkije 2003 (Nog geen jaar getrouwd) 1.168 107 1.022 6 1 9 995 11 39
Totaal echtparen Overige niet-westers 2001 (Twee jaar getrouwd) 3.997 1.486 2.250 29 33 50 33 2.105 261
Totaal echtparen Overige niet-westers 2002 (Eén jaar getrouwd) 3.835 1.573 1.964 25 23 50 32 1.834 298
Totaal echtparen Overige niet-westers 2003 (Nog geen jaar getrouwd) 2.669 1.338 1.131 15 22 35 13 1.046 200
Totaal echtparen Westers 2001 (Twee jaar getrouwd) 8.313 5.739 475 86 41 63 126 159 2.099
Totaal echtparen Westers 2002 (Eén jaar getrouwd) 8.686 6.131 451 61 47 65 116 162 2.104
Totaal echtparen Westers 2003 (Nog geen jaar getrouwd) 7.523 5.613 367 48 29 67 74 149 1.543
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gehuwde paren naar herkomstgroepering en jaar huwelijk,
stand per 1 januari 2004.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 1 oktober 2004:
Datum van verschijnen van de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet.
De berekeningsmethode is per 1 januari 2008 gewijzigd. Verwezen wordt
naar tabel href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71888NED"
>Huwen; partnerkeuze van allochtonen. In deze tabel vind u informatie
over huwende allochtonen en hun partnerkeuze (allochtoon, autochtoon),
geslacht, herkomstgroepering en generatie (eerste of
tweedegeneratieallochtoon).

Toelichting onderwerpen

Herkomstgroepering man
Bij homoparen wordt de oudste huwelijkspartner bedoeld; de jongste is
bij de vrouwen geteld.
De herkomstgroepering wordt bepaald aan de hand van het geboorteland
van de persoon zelf (eerste generatie) of dat van de moeder (tweede
generatie), tenzij de moeder in Nederland is geboren. In dat geval is
gerubriceerd naar het geboorteland van de vader.
Totaal mannen
Autochtoon
Autochtonen: Personen waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren,
ongeacht het geboorteland van de persoon zelf.
Niet-westers
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
landen onderverdeeld in de categorieën niet-westers en westers.
Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit Turkije, Afrika,
Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren
en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal niet-westers
Marokko
Marokko, Ifni, Spaanse Sahara, Westelijke Sahara.
Nederlandse Antillen + Aruba
De tot het Nederlandse koninkrijk behorende eilanden Aruba, Bonaire,
Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.
Suriname
Turkije
Overige niet-westers
Westers
Exclusief Nederland.
Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
landen onderverdeeld in de categorieën niet-westers en westers.
Tot de categorie 'westers' behoren allochtonen uit Europa,
Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan.