Arbeidsomstandigheden; persoonskenmerken 1997-2005

Arbeidsomstandigheden; persoonskenmerken 1997-2005

Persoonskenmerken Perioden Arbeidsomstandigheden Totaal werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Kracht gebruiken Ja, totaal (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Kracht gebruiken Ja, regelmatig (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Kracht gebruiken Ja, soms (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Kracht gebruiken Nee (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Onder hoge tijdsdruk werken Ja, totaal (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Onder hoge tijdsdruk werken Ja, regelmatig (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Onder hoge tijdsdruk werken Ja, soms (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Onder hoge tijdsdruk werken Nee (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik voertuigen Ja, totaal (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik voertuigen Ja, regelmatig (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik voertuigen Ja, soms (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik voertuigen Nee (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan trilling door gereedschap Ja, totaal (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan trilling door gereedschap Ja, regelmatig (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan trilling door gereedschap Ja, soms (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan trilling door gereedschap Nee (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan trilling:voertuig/gereedschap Ja, totaal (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan trilling:voertuig/gereedschap Ja, regelmatig (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan trilling:voertuig/gereedschap Ja, soms (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan trilling:voertuig/gereedschap Nee (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan lawaai Ja, totaal (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan lawaai Ja, regelmatig (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan lawaai Ja, soms (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan lawaai Nee (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik beeldscherm Ja, totaal (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik beeldscherm Ja, regelmatig (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik beeldscherm Ja, soms (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik beeldscherm Nee (x 1 000)
Totaal persoonskenmerken 1997 6.384 2.294 1.529 765 4.035 3.924 2.033 1.891 2.383 831 593 238 5.500 884 532 352 5.407 1.363 950 414 4.972 1.357 596 761 4.949 3.526 2.639 886 2.806
Totaal persoonskenmerken 1998 6.587 2.296 1.508 788 4.231 4.089 2.150 1.939 2.410 818 585 233 5.711 868 520 349 5.619 1.346 937 410 5.186 1.355 593 762 5.151 3.789 2.846 943 2.740
Totaal persoonskenmerken 1999 6.768 2.435 1.558 878 4.334 4.205 2.217 1.988 2.478 861 621 240 5.917 890 542 348 5.844 1.394 983 412 5.386 1.420 618 802 5.328 4.027 3.018 1.009 2.747
Totaal persoonskenmerken 2000 6.917 2.496 1.575 921 4.389 4.091 2.140 1.951 2.748 841 592 249 6.042 955 594 361 5.896 1.425 1.006 419 5.465 1.468 639 829 5.395 4.079 2.964 1.115 2.811
Totaal persoonskenmerken 2001 voor revisie 7.021 2.586 1.626 960 4.450 4.092 2.085 2.007 2.853 877 614 262 6.168 982 583 400 6.016 1.469 1.008 462 5.576 1.541 648 893 5.469 4.289 3.144 1.145 2.755
Totaal persoonskenmerken 2001 na revisie 7.020 2.586 1.626 960 4.450 4.041 2.047 1.994 2.900 877 614 262 6.168 982 583 400 6.016 1.469 1.008 462 5.576 1.541 648 893 5.469 4.289 3.144 1.145 2.755
Totaal persoonskenmerken 2002 7.035 2.553 1.620 933 4.420 4.079 1.983 2.096 2.874 894 642 252 6.080 971 608 363 5.965 1.471 1.055 416 5.506 1.557 690 867 5.390 4.332 3.203 1.129 2.642
Totaal persoonskenmerken 2003 7.001 2.547 1.560 987 4.356 3.989 1.903 2.085 2.936 . . . . . . . . . . . . 1.546 642 904 5.330 4.350 3.255 1.095 2.554
Totaal persoonskenmerken 2004 6.919 2.587 1.642 946 4.264 4.064 1.835 2.229 2.781 . . . . . . . . . . . . 1.552 691 861 5.268 4.363 3.247 1.116 2.489
Totaal persoonskenmerken 2005 6.918 2.552 1.728 824 4.312 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.481 683 799 5.357 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u jaarcijfers (aantallen en procenten) over
arbeidsomstandigheden van de werkzame beroepsbevolking die als
belastend kunnen worden ervaren, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd,
herkomst en opleidingsniveau. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd
op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door
het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie
tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in
verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de
arbeidsmarkt. Vanaf 2006 zit de module Arbeidsomstandigheden niet meer
in de EBB. Vanaf 2006 zit de module Arbeidsomstandigheden niet meer in
de EBB. Vergelijkbare vragen zitten nu in de Nationale Enquête
Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA heeft deze gegevens beschikbaar
vanaf 2005.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Gecorrigeerd per 10 februari 2009
Reden correctie:
Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn de cijfers vanaf 2001
in deze tabel herzien. De jaren voor 2001 zijn niet herzien en
betreffen de eerder gepubliceerde cijfers. Een uitgebreide beschrijving
van de nieuwe weegmethode van de EBB is te vinden bij de korte
onderzoeksbeschrijving van de EBB op de themapagina van Arbeid en
Sociale Zekerheid.

Voor de jaren 1997 en 1998 zijn de totalen voor de werkzame beroeps-
bevolking gewijzigd. De eerder gepubliceerde totalen voor deze jaren
waren foutief. De totalen voor de werkzame beroepsbevolking komen nu
overeen met de totalen zoals deze vermeld staan in andere
EBB publicaties.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsomstandigheden
Aantallen mensen in de werkzame beroepsbevolking die bloot staan aan
verschillende vormen van arbeidsomstandigheden.
Totaal werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Dit totaal is gebaseerd op alle respondenten van de Enquête
beroepsbevolking (EBB) in het betreffende jaar. Echter, de
vragen worden vanaf 2000 slechts gesteld aan een deel van
de respondenten in aparte modules (met uitzondering van de
vraag naar werken onder hoge tijdsdruk; die wordt aan
alle respondenten gesteld). Om uitspraken te kunnen doen over de
Nederlandse beroepsbevolking, worden de vragen uit de modules apart
gewogen.
Daardoor ontstaat er een andere totaalsom voor de werkzame
beroepsbevolking. Om verwarring te voorkomen wordt in deze publicatie
alleen het totaal van de werkzame beroepsbevolking, gebaseerd op alle
respondenten van de EBB, weergegeven. Deze totaalsom
is ook terug te vinden in andere publicaties over de EBB.
Kracht gebruiken
Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen,
duwen, trekken, sjouwen of gebruikt u in uw werk gereedschappen en
apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
Ja, totaal
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Onder hoge tijdsdruk werken
Moet u onder hoge tijdsdruk werken?
Ja, totaal
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Gebruik voertuigen
Maakt u bij uw werk gebruik van een vrachtauto, heftruck, bulldozer,
grasmaaier of een dergelijk soort voertuig?
(Deze vraag wordt met ingang van 2003 niet meer gesteld in de
Enquête beroepsbevolking).
Ja, totaal
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Blootstaan aan trilling door gereedschap
Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap of apparaat
dat trillingen veroorzaakt?
(Deze vraag wordt met ingang van 2003 niet meer gesteld in de
Enquête beroepsbevolking).
Ja, totaal
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Blootstaan trilling:voertuig/gereedschap
Maakt u bij uw werk gebruik van een vrachtauto, heftruck, bulldozer,
grasmaaier of een dergelijk soort voertuig, dat trillingen veroorzaakt?
en/of
Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap of apparaat dat
trillingen veroorzaakt?
(Deze vraag wordt met ingang van 2003 niet meer gesteld in de
Enquête beroepsbevolking).
Ja, totaal
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Blootstaan aan lawaai
Is er op uw werkplek zoveel lawaai dat u hard moet praten om u
verstaanbaar te maken?
Ja, totaal
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Gebruik beeldscherm
Werkt u achter een beeldscherm?
Ja, totaal
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee