DNB en Kredietinstellingen; Structuurgegevens, Resultatenrekening 1997-2015

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de bedrijfsstructuur en resultatenrekening van De Nederlandsche Bank (DNB) en de kredietinstellingen. Tot en met verslagjaar 2007 hebben deze gegevens betrekking op het gehele bedrijf van de kredietinstellingen. Vanaf verslagjaar 2008 betreffen de gegevens alleen het geldscheppend bedrijf van de kredietinstellingen.
Het CBS stelt deze tabel jaarlijks samen; de gegevens worden tevens opgeleverd aan Eurostat. De leveringsverplichting aan Eurostat is vastgelegd in de Verordening voor Structurele bedrijfsstatistieken (SBS-verordening).
De bedrijfsstructuurinformatie betreft gegevens over demografie, werkgelegenheid en het aantal gelduitgifteautomaten. Daarnaast bevat de tabel de resultatenrekening en enkele posten over productie, investeringen en aankopen.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 10 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Kredietinstellingen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Kredietinstellingen wordt daarom stopgezet.
Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

DNB en Kredietinstellingen; Structuurgegevens, Resultatenrekening 1997-2015

Banken (SBI2008) Perioden DemografieOndernemingen (aantal) DemografieLokale bedrijfseenheid (aantal) Werkzame personenTotaal werkzame personen (aantal) Aantal gelduitgifteautomaten (aantal) BatenTotaal baten (mln euro) LastenTotaal lasten (mln euro) Overige postenProductiewaarde (mln euro)
641 Banken 2000 88 6.157 142.215 6.921 . . 24.463
641 Banken 2005 92 4.265 128.154 7.446 . . 33.648
641 Banken 2010 94 4.019 120.190 7.919 . . 30.441
641 Banken 2012 90 3.696 116.581 7.569 . . 28.818
641 Banken 2013 92 . 108.838 7.383 . . 29.098
641 Banken 2014 89 . 106.152 7.535 . . 24.313
641 Banken 2015 89 . 101.905 7.114 . . 23.684
6411 Centrale banken 2000 1 5 1.815 . . 2.129
6411 Centrale banken 2005 1 6 1.792 . . 2.152
6411 Centrale banken 2010 1 2 1.676 . . 2.063
6411 Centrale banken 2012 1 2 1.755 . . 2.375
6411 Centrale banken 2013 1 . 1.808 . . 1.443
6411 Centrale banken 2014 1 . 1.812 . . . 1.286
6411 Centrale banken 2015 1 . 1.853 . . 986
6419 Overige geldscheppende instellingen 2000 87 6.152 140.400 6.921 67.241 67.242 22.334
6419 Overige geldscheppende instellingen 2005 91 4.259 126.362 7.446 81.976 81.976 31.496
6419 Overige geldscheppende instellingen 2010 93 4.017 118.514 7.919 97.467 97.467 28.378
6419 Overige geldscheppende instellingen 2012 89 3.694 114.826 7.569 91.186 91.186 26.443
6419 Overige geldscheppende instellingen 2013 91 . 107.030 7.383 84.901 84.901 27.655
6419 Overige geldscheppende instellingen 2014 88 . 104.340 7.535 73.421 73.421 23.027
6419 Overige geldscheppende instellingen 2015 88 . 100.052 7.114 69.608 69.608 22.698
Bron: CBS.
Verklaring van tekens