Gezondheidskenmerken en medische consumptie naar GGD-regio 2000/'03

Gezondheidskenmerken en medische consumptie naar GGD-regio 2000/'03

Regio's Ongestandaardiseerde cijfers Medische consumptie % personen met contact in 1 jaar Contact met huisarts (%) Ongestandaardiseerde cijfers Ervaren gezondheid Zeer goede gezondheid (%) Ongestandaardiseerde cijfers Roken Rokers Rokers 12 jaar en ouder (%) Gestandaardiseerde cijfers Medische consumptie % personen met contact in 1 jaar Contact met huisarts (%) Gestandaardiseerde cijfers Ervaren gezondheid Zeer goede gezondheid (%) Gestandaardiseerde cijfers Roken Rokers Rokers 12 jaar en ouder (%)
Nederland 75 26 32 75 26 32
Groningen (pv) 75 28 37 74 29 37
Friesland 70 25 34 70 25 34
Drenthe 74 29 30 74 29 31
Overijssel 74 27 33 74 27 33
Flevoland 72 26 30 73 24 29
Gelderland 73 26 31 73 26 32
Utrecht (pv) 75 28 31 75 28 31
Noord-Holland 76 25 33 76 25 33
Zuid-Holland 76 25 32 76 25 32
Zeeland 76 22 30 76 22 30
Noord-Brabant 76 26 32 76 26 32
Limburg 78 23 32 77 24 32
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Medische consumptie, ervaren gezondheid en leefstijl, per regio.
Regionaal naar landsdeel, provincie en ggd - indeling
2000 - 2003 Data: POLS-Gezondheidsenquête
Gewijzigd op 15 september 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Ongestandaardiseerde cijfers
Medische consumptie
Contact met huisarts, specialist, tandarts, fysiotherapeut, alternatieve
genezer(s) en RIAGG over een periode van 1 jaar. Medicijngebruik met en
zonder recept over een periode van 14 dagen.
% personen met contact in 1 jaar
Contact met huisarts
Betreft het percentage personen in de bevolking dat minstens 1 keer in de
periode van 12 maanden vóór de enquêtedatum contact met de huisarts
heeft gehad. Onder contact met de huisarts vallen alle bezoeken aan een
huisarts, visites van een huisarts en telefonische consulten.
Cijfers afkomstig uit de POLS-module Gezondheid en Arbeid over de
gepoolde jaren 2000 t/m 2003.
Ervaren gezondheid
Cijfers betreffen antwoorden op de vraag:
Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?
Er zijn 5 antwoordcategorieën:
1.zeer goed.
2.goed.
3.gaat wel.
4.slecht.
5.zeer slecht.
Cijfers afkomstig uit de POLS-basis-module over de gepoolde jaren 2001
t/m 2003.
Zeer goede gezondheid
% personen met antwoordcategorie "zeer goed" op de vraag naar
de ervaren gezondheid.
Er zijn 5 antwoordcategorieën:
1.zeer goed.
2.goed.
3.gaat wel.
4.slecht.
5.zeer slecht.
Cijfers afkomstig uit de POLS-basis-module over de gepoolde jaren 2001
t/m 2003.
Roken
Rokers
% personen (12+) met de antwoordcategorie "ja" op de vraag:
"rookt u wel eens?".
Er zijn 2 antwoordcategorieën:
1.ja.
2.nee.
Cijfers afkomstig uit de POLS-basis-module over de gepoolde jaren 2001
t/m 2003.
Rokers 12 jaar en ouder
Gestandaardiseerde cijfers
Gestandaardiseerd: cijfers zijn gecorrigeerd voor de landelijke verdeling
van leeftijd en geslacht.
Medische consumptie
Contact met huisarts, specialist, tandarts, fysiotherapeut, alternatieve
genezer(s) en RIAGG over een periode van 1 jaar. Medicijngebruik met en
zonder recept over een periode van 14 dagen.
% personen met contact in 1 jaar
Contact met huisarts
Betreft het percentage personen in de bevolking dat minstens 1 keer in de
periode van 12 maanden vóór de enquêtedatum contact met de huisarts
heeft gehad. Onder contact met de huisarts vallen alle bezoeken aan een
huisarts, visites van een huisarts en telefonische consulten.
Cijfers afkomstig uit de POLS-module Gezondheid en Arbeid over de
gepoolde jaren 2000 t/m 2003.
Ervaren gezondheid
Cijfers betreffen antwoorden op de vraag:
Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?
Er zijn 5 antwoordcategorieën:
1.zeer goed.
2.goed.
3.gaat wel.
4.slecht.
5.zeer slecht.
Cijfers afkomstig uit de POLS-basis-module over de gepoolde jaren 2001
t/m 2003.
Zeer goede gezondheid
% personen met antwoordcategorie "zeer goed" op de vraag naar
de ervaren gezondheid.
Er zijn 5 antwoordcategorieën:
1.zeer goed.
2.goed.
3.gaat wel.
4.slecht.
5.zeer slecht.
Cijfers afkomstig uit de POLS-basis-module over de gepoolde jaren 2001
t/m 2003.
Roken
Rokers
% personen (12+) met de antwoordcategorie "ja" op de vraag:
"rookt u wel eens?".
Er zijn 2 antwoordcategorieën:
1.ja
2.nee
Cijfers afkomstig uit de POLS-basis-module over de gepoolde jaren 2001
t/m 2003.
Rokers 12 jaar en ouder