Gasmotoren; opgesteld vermogen, productie, vermogensklasse, 1998 - 2002


Deze tabel geeft een overzicht van de productie van elektriciteit in Nederland, de daarvoor ingezette brandstoffen en het gebruik van installaties. Elektriciteit wordt verkregen door: omzetting van brandstoffen als aardgas, steenkool en stookolie; uit zonne- en windenergie en door de aanwending van waterkracht. Gegevens zijn er over de productie van elektriciteit, de warmte die daarbij vrijkomt, de inzet van brandstoffen, hernieuwbare energiedragers en het opgestelde vermogen, onderverdeeld naar vermogensklasse.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1998, jaarlijks tot en met 2002

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2002 zijn definitief.

Wijziging per 31 augustus 2004
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wijzigingen per 14 september 2017:
De verklaring van symbolen is gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle streepjes zijn vervangen door lege cellen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Gasmotoren; opgesteld vermogen, productie, vermogensklasse, 1998 - 2002

Vermogensklasse Perioden InzetFysieke eenhedenTotale inzet (TJ) InzetFysieke eenhedenAardgas inzet (1000 m3) InzetFysieke eenhedenStookolie inzet (1000 kg) InzetFysieke eenhedenOverige brandstoffen inzet (TJ) InzetWarmte-eenhedenTotale inzet (TJ) InzetWarmte-eenhedenAardgas inzet (TJ) InzetWarmte-eenhedenStookolie inzet (TJ) InzetWarmte-eenhedenOverige brandstoffen inzet (TJ) ProductieFysieke eenhedenTotale productie (TJ) ProductieFysieke eenhedenProductie elektriciteit (MWh) ProductieFysieke eenhedenProductie stoom/warm water (TJ) ProductieWarmte-eenhedenTotale productie (TJ) ProductieWarmte-eenhedenProductie elektriciteit (TJ) ProductieWarmte-eenhedenProductie stoom/warm water (TJ) Opgesteld vermogenElektrisch vermogen (MWe) Opgesteld vermogenThermisch vermogen (MJ/h) Opgesteld vermogenAantal installaties (aantal)
Totaal vermogensklassen 1998 56.321 1.717.849 814 1.918 56.321 54.370 33 1.918 46.179 5.206.390 27.436 46.179 18.743 27.436 1.487 8.016.728 3.677
Totaal vermogensklassen 1999 59.046 1.802.698 951 1.952 59.046 57.055 39 1.952 48.008 5.429.222 28.463 48.008 19.545 28.463 1.550 8.341.797 3.758
Totaal vermogensklassen 2000 59.493 1.821.318 674 1.821 59.493 57.645 28 1.821 48.206 5.525.016 28.316 48.206 19.890 28.316 1.583 8.495.172 3.767
Totaal vermogensklassen 2001 56.715 1.730.285 111 1.947 56.715 54.764 5 1.947 45.591 5.226.224 26.776 45.591 18.814 26.776 1.558 8.332.882 3.668
Totaal vermogensklassen 2002 56.136 1.708.487 0 2.063 56.136 54.074 0 2.063 45.148 5.180.561 26.498 45.148 18.650 26.498 1.541 8.206.157 3.573
Bron: CBS.
Verklaring van tekens