Milieudienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, 2002 - 2005


Het CBS verzamelt, binnen het kader van productiestatistieken (PS),
gegevens over het aantal werkzame personen en financiële baten en lasten en
resultaat binnen de particuliere milieudienstverlening.

De gegevens hebben uitsluitend betrekking op particuliere milieudienstver-
lenende bedrijven. De eenheden hebben als rechtsvorm naamloze vennootschap
(NV), besloten vennootschap (BV), vennootschap onder firma (VOF), eenmans-
zaak en stichting. Overheidsinstanties, zoals gemeentelijke afvalinzamel-
diensten, waterschappen, hoogheemraadschappen en zuiveringsschappen blijven
in deze publicatie buiten beschouwing.
Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd indien zij
personeel in loondienst hebben.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2002 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juli 2009:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek voorgelegd
krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van bedrijven, die
het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van een herontwerp
van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder meer deze
wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet vergelijkbaar met
die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor gekozen te starten
met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf het verslagjaar 2006, zie
paragraaf 3.

Milieudienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, 2002 - 2005

SBI'93 Grootteklassen Perioden Aantal bedrijven en werkzame personenAantal bedrijven (aantal) Aantal bedrijven en werkzame personenAantal werkzame personen (arbeidsjaren) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) VoorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Buitengewoon resultaatSaldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat vóór belastingen (mln euro)
900 Milieudienstverlening Totaal werknemers 2002 664 22.058 4.366 4.025 341 -134 -18 8 196
900 Milieudienstverlening Totaal werknemers 2003 652 24.078 4.591 4.209 382 -130 -15 -14 223
900 Milieudienstverlening Totaal werknemers 2004 600 22.957 4.623 4.241 382 -161 -37 -4 180
900 Milieudienstverlening Totaal werknemers 2005 572 23.307 4.424 3.967 457 -144 -23 65 355
9001 Afvalwaterinzameling, -behandeling Totaal werknemers 2002 47 2.650 298 288 10 -4 0 3 9
9001 Afvalwaterinzameling, -behandeling Totaal werknemers 2003 47 2.885 355 346 9 -5 0 1 6
9001 Afvalwaterinzameling, -behandeling Totaal werknemers 2004 61 2.541 320 308 12 -4 0 1 9
9001 Afvalwaterinzameling, -behandeling Totaal werknemers 2005 61 2.771 366 348 18 -5 0 0 14
90021 Afvalinzameling Totaal werknemers 2002 203 11.314 1.701 1.614 87 -27 4 9 74
90021 Afvalinzameling Totaal werknemers 2003 209 13.507 1.801 1.671 131 -29 0 -9 93
90021 Afvalinzameling Totaal werknemers 2004 216 13.338 1.872 1.770 102 -30 -2 -4 66
90021 Afvalinzameling Totaal werknemers 2005 206 13.486 1.908 1.803 106 -28 -2 7 83
90022 Afvalbehandeling Totaal werknemers 2002 200 6.105 2.043 1.821 221 -103 -22 -3 94
90022 Afvalbehandeling Totaal werknemers 2003 193 5.721 2.087 1.865 222 -96 -15 -5 107
90022 Afvalbehandeling Totaal werknemers 2004 194 5.711 2.135 1.871 264 -125 -36 0 103
90022 Afvalbehandeling Totaal werknemers 2005 188 5.497 1.841 1.525 317 -110 -21 58 243
9003 Sanering van milieuverontreiniging Totaal werknemers 2002 214 1.989 324 302 22 -1 -1 -1 19
9003 Sanering van milieuverontreiniging Totaal werknemers 2003 203 1.964 347 327 19 -1 0 -1 17
9003 Sanering van milieuverontreiniging Totaal werknemers 2004 127 1.366 296 292 4 -2 1 0 2
9003 Sanering van milieuverontreiniging Totaal werknemers 2005 117 1.554 308 292 16 -1 0 0 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens