Uitzend- en uitleenbedrijven; specificaties van de netto omzet, 2002-2005

Bewerk tabel

Het CBS verzamelt jaarlijks, binnen het kader van de bedrijfseconomische
statistieken, gegevens over de werkgelegenheid bij en de winst- en
verliesrekening van bedrijven met behulp van de zogenoemde
productiestatistieken.
Deze tabel bevat de uitkomsten van de verdeling van de netto omzet
naar activiteit.
De cijfers van de aantallen bedrijven betreffen de bedrijven die op 1
januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven
waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat
bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken.
De overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die in het
verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
Frequentie: stopgezet

Vanaf verslagjaar 2006 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de
vragenlijsten van de produktiestatistieken. Hierdoor zijn een groot aantal
variabelen van de in deze tabel gepubliceerde specificaties van de netto
omzet komen te vervallen. Verder is van een aantal variabelen het
detailniveau gewijzigd waardoor deze niet vergelijkbaar zijn met voorgaande
jaren.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Uitzend- en uitleenbedrijven; specificaties van de netto omzet, 2002-2005

SBI'93 Perioden Bedrijven (aantal) Netto omzet uit hoofdactiviteitTotaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitUitzenden van personeel (fase A) (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitDetacheren van personeel (fase B + C) (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitArbeidsbemiddeling (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitTesten, werven en select. van personeel (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitDetacheren van gesubsidieerd personeel (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitOverige dienstverlening niet elders ... (mln euro) Netto omzet uit overige activiteitenTotaal netto omzet overige activiteiten (mln euro) Netto omzet uit overige activiteitenHandel (mln euro) Netto omzet uit overige activiteitenOverige dienstverlening niet eerder ... (mln euro) Beschikbaar gestelde uren (fase A)Totaal beschikbaar gestelde uren (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase A)Administratief personeel (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase A)(Para)medisch personeel (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase A)Industrieel personeel (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase A)Technisch personeel (geschoold) (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase A)Overig personeel (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase B + C)Totaal beschikbaar gestelde uren (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase B + C)Administratief personeel (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase B + C)(Para)medisch personeel (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase B + C)Industrieel personeel (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase B + C)Technisch personeel (geschoold) (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase B + C)Overig personeel (x 1 000)
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2002 3.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2003 4.060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2004 4.235 9.603 5.048 4.324 34 55 8 135 149 . . 257.716 60.719 7.439 100.248 31.260 58.050 145.039 28.097 4.094 33.381 38.444 41.023
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2005 4.215 11.197 5.999 4.835 122 73 1 166 109 35 75 304.578 69.199 8.120 118.176 46.108 62.976 154.781 28.796 3.953 34.377 43.567 44.087
74501 Uitzendbureaus 2002 2.625 7.111 4.658 2.239 73 48 3 89 17 0 16 234.603 64.724 8.094 90.956 15.752 55.077 97.908 27.389 3.280 27.913 15.888 23.438
74501 Uitzendbureaus 2003 2.760 6.662 4.435 2.050 27 51 0 99 31 1 29 224.076 55.175 6.963 89.207 21.155 51.576 82.604 21.690 3.967 27.354 13.761 15.832
74501 Uitzendbureaus 2004 2.765 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74501 Uitzendbureaus 2005 2.750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS
Verklaring van tekens