Dienstverlening; specificaties van de netto omzet, 2002 - 2005


Het CBS verzamelt jaarlijks, binnen het kader van de bedrijfseconomische
statistieken, gegevens over de werkgelegenheid bij en de winst- en
verliesrekening van bedrijven met behulp van de zogenoemde
productiestatistieken.
Deze tabel bevat de uitkomsten van de verdeling van de netto omzet
naar activiteit.
De cijfers van de aantallen bedrijven betreffen de bedrijven die op 1
januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven
waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat
bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken.
De overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die in het
verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
Frequentie: stopgezet

Vanaf verslagjaar 2006 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de
vragenlijsten van de produktiestatistieken. Hierdoor zijn een groot aantal
variabelen van de in deze tabel gepubliceerde specificaties van de netto
omzet komen te vervallen. Verder is van een aantal variabelen het
detailniveau gewijzigd waardoor deze niet vergelijkbaar zijn met voorgaande
jaren.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Dienstverlening; specificaties van de netto omzet, 2002 - 2005

SBI'93 Perioden Accountants, boekhoudbureaus, belast...Bedrijven (aantal) Accountants, boekhoudbureaus, belast...Netto omzet uit hoofdactiviteitTotaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Accountants, boekhoudbureaus, belast...Netto omzet uit hoofdactiviteitVerzorgen financiële administraties (mln euro) Accountants, boekhoudbureaus, belast...Netto omzet uit hoofdactiviteitAdvisering (exclusief belastingadvies) (mln euro) Accountants, boekhoudbureaus, belast...Netto omzet uit hoofdactiviteitAccountantscontrolewerkzaamheden (mln euro) Accountants, boekhoudbureaus, belast...Netto omzet uit hoofdactiviteitVerzorgen niet-financiële administraties (mln euro) Accountants, boekhoudbureaus, belast...Netto omzet uit hoofdactiviteitBelasting(advies)werkzaamheden (mln euro) Accountants, boekhoudbureaus, belast...Netto omzet uit hoofdactiviteitOverige dienstverlening niet elders ... (mln euro)
7412 Accountants, boekhoudbureaus, .. 2002 12.620 6.682 2.362 598 1.840 121 1.096 665
7412 Accountants, boekhoudbureaus, .. 2003 12.635 6.837 2.479 599 1.767 169 1.200 623
7412 Accountants, boekhoudbureaus, .. 2004 13.095 6.999 2.449 736 1.847 211 1.214 542
7412 Accountants, boekhoudbureaus, .. 2005 13.480 7.126 2.565 709 1.795 235 1.259 563
Bron: CBS
Verklaring van tekens