Kappers en schoonheidsverzorging; omzetspecificatie, 2002 - 2005


Het CBS verzamelt jaarlijks, binnen het kader van de bedrijfseconomische
statistieken, gegevens over de werkgelegenheid bij en de winst- en
verliesrekening van bedrijven met behulp van de zogenoemde
productiestatistieken.
Deze tabel bevat de uitkomsten van de verdeling van de netto omzet
naar activiteit.
De cijfers van de aantallen bedrijven betreffen de bedrijven die op 1
januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven
waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat
bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken.
De overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die in het
verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
Frequentie: stopgezet

Vanaf verslagjaar 2006 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de
vragenlijsten van de produktiestatistieken. Hierdoor zijn een groot aantal
variabelen van de in deze tabel gepubliceerde specificaties van de netto
omzet komen te vervallen. Verder is van een aantal variabelen het
detailniveau gewijzigd waardoor deze niet vergelijkbaar zijn met voorgaande
jaren.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Kappers en schoonheidsverzorging; omzetspecificatie, 2002 - 2005

Perioden Bedrijven (aantal) Netto omzet uit hoofdactiviteitTotaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitKappersactiviteiten, herensalon (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitKappersactiviteiten, damessalon (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitManicure en pedicure (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitSchoonheidsverzorging (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitOverige dienstverlening niet elders ... (mln euro) Netto omzet uit overige activiteitenTotaal netto omzet uit overige activ... (mln euro) Netto omzet uit overige activiteitenHandel (mln euro) Netto omzet uit overige activiteitenOverige dienstverlening niet elders ... (mln euro)
2002 18.500 1.182 336 655 32 112 47 58 56 2
2003 19.090 . . . . . . . . .
2004 20.585 1.146 384 607 18 118 19 44 42 2
2005 20.975 1.158 369 630 18 120 22 38 34 4
Bron: CBS
Verklaring van tekens