Verhuur van transportmiddelen; specificaties van de netto omzet, 2002-2005

Verhuur van transportmiddelen; specificaties van de netto omzet, 2002-2005

SBI'93 Perioden Bedrijven (aantal) Netto omzet naar subactivteiten Totaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Netto omzet naar subactivteiten Verhuur personenauto's en transportm... (mln euro) Netto omzet naar subactivteiten Operational lease personenauto's en ... (mln euro) Netto omzet naar subactivteiten Overige dienstverlening niet eerder ... (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepen Totaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepen Verhuur/lease van: Personenauto's (tot 3,5 ton) (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepen Verhuur/lease van: Vrachtauto's, aanhangers en opleggers (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepen Verhuur/lease van: Motorfietsen (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepen Verhuur/lease van: Caravans, vouwwagens, kampeerauto's (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepen Verhuur/lease van: Containers (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepen Verhuur/lease van: Schepen (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepen Verhuur/lease van: Vliegtuigen (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepen Verhuur/lease van: Overige verhuur- en leasemiddelen (mln euro) Netto omzet naar afnemerscategorieën Totaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Netto omzet naar afnemerscategorieën Particulier (mln euro) Netto omzet naar afnemerscategorieën Zakelijk (mln euro) Netto omzet uit overige activiteiten Totaal netto omzet uit overige activ... (mln euro) Netto omzet uit overige activiteiten Verhuur met bedienend personeel (mln euro) Netto omzet uit overige activiteiten Verkoop van zelfvervaardigde producten (mln euro) Netto omzet uit overige activiteiten Handel (mln euro) Netto omzet uit overige activiteiten Overige dienstverlening niet eerder ... (mln euro)
7110a Verhuur van transportmiddelen 2002 905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7110a Verhuur van transportmiddelen 2003 815 5.442 606 4.741 95 5.442 4.583 430 1 12 27 3 311 75 5.442 157 5.285 297 5 1 238 53
7110a Verhuur van transportmiddelen 2004 825 5.079 646 4.262 171 5.079 4.019 556 1 4 18 7 370 104 5.079 168 4.911 274 1 6 141 126
7110a Verhuur van transportmiddelen 2005 770 4.958 531 4.345 82 4.958 3.867 443 3 1 21 5 450 167 4.958 113 4.845 224 6 0 153 65
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt jaarlijks, binnen het kader van de bedrijfseconomische
statistieken, gegevens over de werkgelegenheid bij en de winst- en
verliesrekening van bedrijven met behulp van de zogenoemde
productiestatistieken.
Deze tabel bevat de uitkomsten van de verdeling van de netto omzet
naar activiteit.
De cijfers van de aantallen bedrijven betreffen de bedrijven die op 1
januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven
waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat
bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken.
De overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die in het
verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
Frequentie: stopgezet

Vanaf verslagjaar 2006 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de
vragenlijsten van de produktiestatistieken. Hierdoor zijn een groot aantal
variabelen van de in deze tabel gepubliceerde specificaties van de netto
omzet komen te vervallen. Verder is van een aantal variabelen het
detailniveau gewijzigd waardoor deze niet vergelijkbaar zijn met voorgaande
jaren.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen zuster/moeder
als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen
bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
per 1 januari van het verslagjaar.
Netto omzet naar subactivteiten
Netto omzet uit hoofdactiviteit van de onderneming naar subactiviteiten.
Totaal netto omzet uit hoofdactiviteit
Opbrengst uit verkoop, exclusief BTW.
Verhuur personenauto's en transportm...
Verhuur personenauto's en transportmiddelen zonder bedienend personeel.
Operational lease personenauto's en ...
Operational lease personenauto's en transportmiddelen.
Overige dienstverlening niet eerder ...
Overige dienstverlening niet eerder genoemd.
Netto omzet naar artikelgroepen
Netto omzet uit de hoofdactiviteit naar artikelgroepen.
Totaal netto omzet uit hoofdactiviteit
Opbrengst uit verkoop, exclusief BTW.
Verhuur/lease van:
Personenauto's (tot 3,5 ton)
Vrachtauto's, aanhangers en opleggers
Motorfietsen
Caravans, vouwwagens, kampeerauto's
Caravans, vouwwagens, kampeerauto''s.
Containers
Schepen
Vliegtuigen
Overige verhuur- en leasemiddelen
Netto omzet naar afnemerscategorieën
Netto omzet uit de hoofdactiviteit naar afnemerscategorieën.
Totaal netto omzet uit hoofdactiviteit
Opbrengst uit verkoop, exclusief BTW.
Particulier
Zakelijk
Netto omzet uit overige activiteiten
Totaal netto omzet uit overige activ...
Totaal netto omzet uit overige activiteiten.
Opbrengst uit verkoop, exclusief BTW.
Verhuur met bedienend personeel
Verkoop van zelfvervaardigde producten
Handel
Overige dienstverlening niet eerder ...
Overige dienstverlening niet eerder genoemd.