Verhuur van transportmiddelen; specificaties van de netto omzet, 2002-2005

Bewerk tabel

Het CBS verzamelt jaarlijks, binnen het kader van de bedrijfseconomische
statistieken, gegevens over de werkgelegenheid bij en de winst- en
verliesrekening van bedrijven met behulp van de zogenoemde
productiestatistieken.
Deze tabel bevat de uitkomsten van de verdeling van de netto omzet
naar activiteit.
De cijfers van de aantallen bedrijven betreffen de bedrijven die op 1
januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven
waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat
bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken.
De overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die in het
verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
Frequentie: stopgezet

Vanaf verslagjaar 2006 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de
vragenlijsten van de produktiestatistieken. Hierdoor zijn een groot aantal
variabelen van de in deze tabel gepubliceerde specificaties van de netto
omzet komen te vervallen. Verder is van een aantal variabelen het
detailniveau gewijzigd waardoor deze niet vergelijkbaar zijn met voorgaande
jaren.

Verhuur van transportmiddelen; specificaties van de netto omzet, 2002-2005

SBI'93 Perioden Bedrijven (aantal) Netto omzet naar subactivteitenTotaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Netto omzet naar subactivteitenVerhuur personenauto's en transportm... (mln euro) Netto omzet naar subactivteitenOperational lease personenauto's en ... (mln euro) Netto omzet naar subactivteitenOverige dienstverlening niet eerder ... (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepenTotaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepenVerhuur/lease van:Personenauto's (tot 3,5 ton) (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepenVerhuur/lease van:Vrachtauto's, aanhangers en opleggers (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepenVerhuur/lease van:Motorfietsen (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepenVerhuur/lease van:Caravans, vouwwagens, kampeerauto's (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepenVerhuur/lease van:Containers (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepenVerhuur/lease van:Schepen (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepenVerhuur/lease van:Vliegtuigen (mln euro) Netto omzet naar artikelgroepenVerhuur/lease van:Overige verhuur- en leasemiddelen (mln euro) Netto omzet naar afnemerscategorieënTotaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Netto omzet naar afnemerscategorieënParticulier (mln euro) Netto omzet naar afnemerscategorieënZakelijk (mln euro) Netto omzet uit overige activiteitenTotaal netto omzet uit overige activ... (mln euro) Netto omzet uit overige activiteitenVerhuur met bedienend personeel (mln euro) Netto omzet uit overige activiteitenVerkoop van zelfvervaardigde producten (mln euro) Netto omzet uit overige activiteitenHandel (mln euro) Netto omzet uit overige activiteitenOverige dienstverlening niet eerder ... (mln euro)
7110a Verhuur van transportmiddelen 2002 905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7110a Verhuur van transportmiddelen 2003 815 5.442 606 4.741 95 5.442 4.583 430 1 12 27 3 311 75 5.442 157 5.285 297 5 1 238 53
7110a Verhuur van transportmiddelen 2004 825 5.079 646 4.262 171 5.079 4.019 556 1 4 18 7 370 104 5.079 168 4.911 274 1 6 141 126
7110a Verhuur van transportmiddelen 2005 770 4.958 531 4.345 82 4.958 3.867 443 3 1 21 5 450 167 4.958 113 4.845 224 6 0 153 65
Bron: CBS
Verklaring van tekens