Computerbranche; specificaties van de netto omzet, 2002 - 2005


Het CBS verzamelt jaarlijks, binnen het kader van de bedrijfseconomische
statistieken, gegevens over de werkgelegenheid bij en de winst- en
verliesrekening van bedrijven met behulp van de zogenoemde
productiestatistieken.
Deze tabel bevat de uitkomsten van de verdeling van de netto omzet
naar activiteit.
De cijfers van de aantallen bedrijven betreffen de bedrijven die op 1
januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven
waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat
bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken.
De overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die in het
verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
Frequentie: stopgezet

Vanaf verslagjaar 2006 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de
vragenlijsten van de produktiestatistieken. Hierdoor zijn een groot aantal
variabelen van de in deze tabel gepubliceerde specificaties van de netto
omzet komen te vervallen. Verder is van een aantal variabelen het
detailniveau gewijzigd waardoor deze niet vergelijkbaar zijn met voorgaande
jaren.

Computerbranche; specificaties van de netto omzet, 2002 - 2005

Perioden Bedrijven (aantal) Netto omzet uit hoofdactiviteitenTotaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitenAdvisering en auditing (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitenDetachering (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitenOntwikkelen van informatiesystemen (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitenOpleiding en training (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitenSysteem integratie (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitenAssistentie bij ontwikkelen van info... (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitenAssistentie bij invoering van inform... (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitenBeheer en exploitatie van systemen (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitenDatabank activiteiten (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitenGegevensverwerking (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitenReparatie en onderhoud(scontracten) (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteitenOverige dienstverlening niet elders ... (mln euro) Netto omzet uit overige activiteitenTotaal netto omzet uit overige activ... (mln euro) Netto omzet uit overige activiteitenVerkopen van zelfvervaardigde producten (mln euro) Netto omzet uit overige activiteitenHandel (mln euro) Netto omzet uit overige activiteitenOverige dienstverlening niet elders ... (mln euro)
2002 17.560 12.332 1.515 2.332 1.857 209 774 732 486 1.679 300 364 961 1.123 899 154 673 73
2003 17.790 12.204 1.304 1.942 1.956 209 745 547 654 1.866 376 360 1.000 1.246 870 107 704 59
2004 18.495 13.111 745 2.441 2.357 137 784 397 641 2.061 741 376 1.097 1.334 441 51 349 41
2005 17.630 14.411 874 2.642 2.346 154 743 733 568 2.541 711 392 1.505 1.201 937 42 809 86
Bron: CBS
Verklaring van tekens