Horeca; specificaties van de netto omzet, 2002 - 2005


Het CBS verzamelt jaarlijks, binnen het kader van de bedrijfseconomische
statistieken, gegevens over de werkgelegenheid bij en de winst- en
verliesrekening van bedrijven met behulp van de zogenoemde
productiestatistieken.
Deze tabel bevat de uitkomsten van de verdeling van de netto omzet
naar activiteit.
De cijfers van de aantallen bedrijven betreffen de bedrijven die op 1
januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven
waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat
bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken.
De overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die in het
verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
Frequentie: stopgezet

Vanaf verslagjaar 2006 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de
vragenlijsten van de produktiestatistieken. Hierdoor zijn een groot aantal
variabelen van de in deze tabel gepubliceerde specificaties van de netto
omzet komen te vervallen. Verder is van een aantal variabelen het
detailniveau gewijzigd waardoor deze niet vergelijkbaar zijn met voorgaande
jaren.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Horeca; specificaties van de netto omzet, 2002 - 2005

SBI'93 Perioden Hotels, eetgelegenheden,cafésBedrijven (aantal) Hotels, eetgelegenheden,cafésNetto omzet uit hoofdactiviteitTotaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Hotels, eetgelegenheden,cafésNetto omzet uit hoofdactiviteitLogies (inclusief arrangementen) (mln euro) Hotels, eetgelegenheden,cafésNetto omzet uit hoofdactiviteitDranken (mln euro) Hotels, eetgelegenheden,cafésNetto omzet uit hoofdactiviteitKeuken (inclusief ontbijt) (mln euro) Hotels, eetgelegenheden,cafésNetto omzet uit hoofdactiviteitIJs, sorbets (mln euro) Hotels, eetgelegenheden,cafésNetto omzet uit hoofdactiviteitVerhuur van zalen, banen en dergelijke (mln euro) Hotels, eetgelegenheden,cafésNetto omzet uit hoofdactiviteitOverige horeca-activiteiten niet eld... (mln euro) Hotels, eetgelegenheden,cafésNetto omzet uit hoofdactiviteitOverige dienstverlening niet elders... (mln euro)
551 Hotels, pensions en .. 2002 2.430 2.847 1.466 349 781 13 114 59 65
551 Hotels, pensions en .. 2003 2.400 2.755 1.299 353 827 11 123 68 74
551 Hotels, pensions en .. 2004 2.400 2.813 1.319 388 833 5 127 54 87
551 Hotels, pensions en .. 2005 2.385 2.984 1.428 411 864 4 125 66 88
55301 Restaurants 2002 9.460 3.567 35 951 2.450 24 20 40 46
55301 Restaurants 2003 10.085 3.516 21 993 2.333 40 27 80 22
55301 Restaurants 2004 9.585 3.484 49 943 2.379 40 24 25 24
55301 Restaurants 2005 10.060 3.713 46 1.029 2.498 38 28 40 33
5530b Cafetaria's en dergelijke en .. 2002 9.045 2.110 28 350 1.506 96 12 80 38
5530b Cafetaria's en dergelijke en .. 2003 9.055 2.027 1 295 1.549 99 1 52 30
5530b Cafetaria's en dergelijke en .. 2004 8.625 1.990 2 293 1.508 105 1 54 27
5530b Cafetaria's en dergelijke en .. 2005 8.675 2.026 1 319 1.527 98 2 53 26
5540 Cafés en dergelijke 2002 11.055 2.566 19 1.761 540 11 27 131 77
5540 Cafés en dergelijke 2003 10.980 2.446 10 1.647 583 13 36 90 69
5540 Cafés en dergelijke 2004 10.480 2.379 12 1.520 530 8 37 153 119
5540 Cafés en dergelijke 2005 10.345 2.490 32 1.545 524 7 56 143 182
Bron: CBS
Verklaring van tekens