Horeca; specificaties van de netto omzet, 2002 - 2005

Horeca; specificaties van de netto omzet, 2002 - 2005

SBI'93 Perioden Hotels, eetgelegenheden,cafés Bedrijven (aantal) Hotels, eetgelegenheden,cafés Netto omzet uit hoofdactiviteit Totaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Hotels, eetgelegenheden,cafés Netto omzet uit hoofdactiviteit Logies (inclusief arrangementen) (mln euro) Hotels, eetgelegenheden,cafés Netto omzet uit hoofdactiviteit Dranken (mln euro) Hotels, eetgelegenheden,cafés Netto omzet uit hoofdactiviteit Keuken (inclusief ontbijt) (mln euro) Hotels, eetgelegenheden,cafés Netto omzet uit hoofdactiviteit IJs, sorbets (mln euro) Hotels, eetgelegenheden,cafés Netto omzet uit hoofdactiviteit Verhuur van zalen, banen en dergelijke (mln euro) Hotels, eetgelegenheden,cafés Netto omzet uit hoofdactiviteit Overige horeca-activiteiten niet eld... (mln euro) Hotels, eetgelegenheden,cafés Netto omzet uit hoofdactiviteit Overige dienstverlening niet elders... (mln euro)
551 Hotels, pensions en .. 2002 2.430 2.847 1.466 349 781 13 114 59 65
551 Hotels, pensions en .. 2003 2.400 2.755 1.299 353 827 11 123 68 74
551 Hotels, pensions en .. 2004 2.400 2.813 1.319 388 833 5 127 54 87
551 Hotels, pensions en .. 2005 2.385 2.984 1.428 411 864 4 125 66 88
55301 Restaurants 2002 9.460 3.567 35 951 2.450 24 20 40 46
55301 Restaurants 2003 10.085 3.516 21 993 2.333 40 27 80 22
55301 Restaurants 2004 9.585 3.484 49 943 2.379 40 24 25 24
55301 Restaurants 2005 10.060 3.713 46 1.029 2.498 38 28 40 33
5530b Cafetaria's en dergelijke en .. 2002 9.045 2.110 28 350 1.506 96 12 80 38
5530b Cafetaria's en dergelijke en .. 2003 9.055 2.027 1 295 1.549 99 1 52 30
5530b Cafetaria's en dergelijke en .. 2004 8.625 1.990 2 293 1.508 105 1 54 27
5530b Cafetaria's en dergelijke en .. 2005 8.675 2.026 1 319 1.527 98 2 53 26
5540 Cafés en dergelijke 2002 11.055 2.566 19 1.761 540 11 27 131 77
5540 Cafés en dergelijke 2003 10.980 2.446 10 1.647 583 13 36 90 69
5540 Cafés en dergelijke 2004 10.480 2.379 12 1.520 530 8 37 153 119
5540 Cafés en dergelijke 2005 10.345 2.490 32 1.545 524 7 56 143 182
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt jaarlijks, binnen het kader van de bedrijfseconomische
statistieken, gegevens over de werkgelegenheid bij en de winst- en
verliesrekening van bedrijven met behulp van de zogenoemde
productiestatistieken.
Deze tabel bevat de uitkomsten van de verdeling van de netto omzet
naar activiteit.
De cijfers van de aantallen bedrijven betreffen de bedrijven die op 1
januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven
waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat
bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken.
De overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die in het
verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
Frequentie: stopgezet

Vanaf verslagjaar 2006 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de
vragenlijsten van de produktiestatistieken. Hierdoor zijn een groot aantal
variabelen van de in deze tabel gepubliceerde specificaties van de netto
omzet komen te vervallen. Verder is van een aantal variabelen het
detailniveau gewijzigd waardoor deze niet vergelijkbaar zijn met voorgaande
jaren.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Hotels, eetgelegenheden,cafés
Deze cijfers hebben alleen betrekking op de hotels, restaurants,
cafetaria's e.d. en cafés (SBI 551, 553, 554).
NB: bij TABBLAD "SBI'93" alleen de sbi 551, 55301, 5530b of 554
selecteren.
Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen zuster/moeder
als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen
bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
per 1 januari van het verslagjaar.
Netto omzet uit hoofdactiviteit
Netto omzet uit hoofdactiviteit van de onderneming naar subactiviteiten.
Totaal netto omzet uit hoofdactiviteit
Opbrengst uit verkoop, exclusief BTW.
Logies (inclusief arrangementen)
Logies (inclusief arrangementen)
Dranken
Keuken (inclusief ontbijt)
Keuken (inclusief ontbijt)
IJs, sorbets
Verhuur van zalen, banen en dergelijke
Verhuur van zalen, banen en dergelijke.
Overige horeca-activiteiten niet eld...
Overige horeca-activiteiten niet elders genoemd.
Overige dienstverlening niet elders...
Overige dienstverlening niet elders genoemd.