Motor- en autobranche; specificatie van de netto omzet, 2002 - 2005

Bewerk tabel

Het CBS verzamelt jaarlijks, binnen het kader van de bedrijfseconomische
statistieken, gegevens over de werkgelegenheid bij en de winst- en
verliesrekening van bedrijven met behulp van de zogenoemde
productiestatistieken.
Deze tabel bevat de uitkomsten van de verdeling van de netto omzet
naar activiteit.
De cijfers van de aantallen bedrijven betreffen de bedrijven die op 1
januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven
waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat
bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken.
De overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die in het
verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
Frequentie: stopgezet

Vanaf verslagjaar 2006 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de
vragenlijsten van de produktiestatistieken. Hierdoor zijn een groot aantal
variabelen van de in deze tabel gepubliceerde specificaties van de netto
omzet komen te vervallen. Verder is van een aantal variabelen het
detailniveau gewijzigd waardoor deze niet vergelijkbaar zijn met voorgaande
jaren.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Motor- en autobranche; specificatie van de netto omzet, 2002 - 2005

SBI'93 Perioden Handel, import en reparatie van auto'sBedrijven (aantal) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit hoofdactiviteitTotaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit hoofdactiviteitGroothandel (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit hoofdactiviteitDetailhandel (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit hoofdactiviteitHandelsbemiddeling (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit hoofdactiviteitReparatie, onderhoud en herstellen (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit hoofdactiviteitVerhuur en operational lease (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit hoofdactiviteitOverige dienstverlening (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit handelTotaal netto omzet handel (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit handelNieuwe personenauto's (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit handelNieuwe vrachtauto's (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit handelNieuwe aanhangers en opleggers (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit handelAccessoires en onderdelen (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit handelMotorbrandstoffen en olie (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit handelBanden (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit handelGebruikte personenauto's (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit handelGebruikte vrachtauto's (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit handelGebruikte aanhangers en opleggers (mln euro) Handel, import en reparatie van auto'sNetto omzet uit handelOverige handelsgoederen (mln euro)
50102 Import van nieuwe personenauto's 2002 75 13.161 13.061 81 - 17 - 1 13.142 10.883 853 - 1.145 3 6 180 20 - 53
50102 Import van nieuwe personenauto's 2003 35 12.941 12.903 25 - 11 - 2 12.927 10.849 790 - 1.065 3 8 133 21 - 59
50102 Import van nieuwe personenauto's 2004 45 13.115 13.032 57 3 21 - 1 13.092 10.680 916 - 1.248 - 5 153 30 - 60
50102 Import van nieuwe personenauto's 2005 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50104 Handel/reparatie personenauto's 2002 13.400 29.134 1.292 22.966 902 3.288 304 383 25.162 12.558 400 4 2.035 732 120 8.813 265 34 201
50104 Handel/reparatie personenauto's 2003 12.305 28.703 1.206 22.905 746 3.358 370 118 24.857 12.361 300 5 2.006 697 99 9.004 116 3 267
50104 Handel/reparatie personenauto's 2004 12.625 29.298 . . 462 3.478 313 148 25.359 12.304 397 1 2.037 822 135 9.109 230 4 321
50104 Handel/reparatie personenauto's 2005 12.695 28.098 1.549 22.273 408 3.447 298 124 24.229 11.496 433 0 1.741 700 150 9.288 206 1 215
Bron: CBS
Verklaring van tekens