Gehandicaptenzorg; personeel en exploitatie, 2001 - 2004

Gehandicaptenzorg; personeel en exploitatie, 2001 - 2004

Type instelling Perioden Personeel Aantal werkzame personen Totaal werkzame personen (absoluut) Personeel Aantal arbeidsjaren Totaal aantal arbeidsjaren (absoluut) Capaciteit en productie Aantal instellingen (absoluut) Capaciteit en productie Aantal cliënten per 31 dec. Totaal aantal cliënten per 31 dec. (absoluut) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totaal netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Totaal andere personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Totaal overige bedrijfslasten n.e.g. (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro)
Totaal gehandicaptenzorg 2001 115.269 74.962 185 . 3.555 3.485 70 3.579 2.389 996 204 792 -24 -185
Totaal gehandicaptenzorg 2002 129.688 78.821 173 105.727 4.134 4.044 90 4.029 2.686 1.132 238 894 105 -39
Totaal gehandicaptenzorg 2003 138.873 85.396 158 105.705 4.595 4.501 93 4.420 2.968 1.233 261 972 175 31
Totaal gehandicaptenzorg 2004 147.928 87.779 179 119.616 4.821 4.756 66 4.715 3.137 1.350 258 1.092 106 -46
Totaal gehandicaptenzorg 2005 . . 169 134.589 5.127 5.062 65 4.912 3.257 1.415 256 1.159 215 106
VG-zorg 2001 101.168 65.448 147 . 3.124 . . 3.160 2.126 865 174 691 -36 -179
VG-zorg 2002 108.277 65.627 133 84.581 3.388 . . 3.299 2.206 923 197 726 89 -33
VG-zorg 2003 122.847 75.851 124 89.926 4.058 . . 3.903 2.629 1.082 229 853 155 23
VG-zorg 2004 120.154 71.786 135 90.250 3.962 3.911 52 3.882 2.600 1.093 212 880 81 -41
VG-zorg 2005 . . 127 . 4.194 4.143 51 4.024 2.682 1.143 212 932 170 81
LG-zorg 2001 6.962 4.848 24 . 226 . . 218 140 66 14 52 9 -1
LG-zorg 2002 4.741 2.841 17 5.541 157 . . 148 94 48 8 40 10 5
LG-zorg 2003 3.704 2.174 15 4.872 131 . . 126 76 42 8 34 5 2
LG-zorg 2004 10.130 5.693 21 10.620 303 298 5 297 181 105 18 87 6 -3
LG-zorg 2005 . . 20 . 332 326 6 311 193 107 17 90 20 14
ZG-zorg 2001 2.446 1.591 10 . 85 . . 80 49 25 7 18 7 3
ZG-zorg 2002 3.313 2.088 8 6.500 131 . . 124 78 40 9 31 7 4
ZG-zorg 2003 2.216 1.420 6 4.016 75 . . 75 47 23 5 18 0 -1
ZG-zorg 2004 3.446 2.318 9 6.870 131 129 2 136 87 44 9 35 -5 -8
ZG-zorg 2005 . . 9 . 141 139 2 145 90 49 9 40 -5 -6
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Capaciteit (aantal plaatsen), productie (aantal verpleegdagen en
dagbehandelingen), exploitatiekostenen - opbrengsten, personeelsomvang
2001- 2004
Gewijzigd op 02 augustus 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Personeel
Hiertoe wordt gerekend iedereen die op een of andere wijze door de
instelling wordt betaald voor het verrichten van arbeid; zowel personeel
in loondienst als personeel niet in loondienst (voornamelijk
uitzendkrachten).
Aantal werkzame personen
Onder werkzame personen worden verstaan alle personeelsleden die bij
een instelling werken, ongeacht of ze een gehele of een gedeelte van een
arbeidsplaats bezetten.
Totaal werkzame personen
Aantal arbeidsjaren
Aantal arbeidsplaatsen, omgerekend tot fulltime bezette plaatsen.
Totaal aantal arbeidsjaren
Capaciteit en productie
Hieronder zijn opgenomen het aantal instellingen, het aantal
toegelaten plaatsen en de productie.
Aantal instellingen
Aantal stichtingen.
Aantal cliënten per 31 dec.
Totaal aantal cliënten per 31 dec.
Verlies- en winstrekening
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten uit de normale bedrijfsvoering, oftewel de som van
opbrengsten ter dekking van wettelijk budget aanvaardbare kosten en
overige bedrijfsopbrengsten (zoals overheidssubsidies en eigen
betalingen door de cliënten). Exclusief financiële en buitengewone baten.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Totaal netto omzet
Overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies en bijdragen, en overige bedrijfsopbrengsten niet eerder
genoemd. Exclusief financiële en buitengewone baten.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Het totaal van de lasten die zijn gemaakt voor de normale bedrijfsvoering.
Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal bedrijfslasten
Arbeidskosten
Totaal arbeidskosten
Som van bruto lonen en salarissen, pensioenlasten en werkgeversaandeel
sociale voorzieningen en overige sociale lasten (na aftrek van ontvangen
ziekengelden).
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Som van andere personeelskosten, kosten van voeding, andere hotelmatige
kosten, algemene kosten, cliënt-/bewonergebonden kosten, terrein- en
gebouwgebonden kosten en overige bedrijfslasten niet eerder genoemd.
Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Andere personeelskosten
Totaal andere personeelskosten
Overige bedrijfslasten n.e.g.
Totaal overige bedrijfslasten n.e.g.
Bedrijfsresultaat
Verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten van normale
bedrijfsvoering. Exclusief saldo financiële en buitengewone baten en
lasten.
Resultaat voor belastingen
Som van bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldo voorzieningen en
buitengewoon resultaat.