Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2004


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2004.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode.
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode.
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 2004.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2004

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijdMannen en vrouwenTotaal mannen en vrouwen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdMannenTotaal mannen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdVrouwenTotaal vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingTotaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingWesterse allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingNiet-westerse allochtonen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingEenpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingGemiddelde huishoudensgrootte (aantal) Lokalisering van de postcodeGemeentecode (code) Lokalisering van de postcodeGemeentenaam (naam)
1011 Amsterdam 8.760 4.585 4.175 3.005 1.965 1.040 5.735 3.850 1.030 855 1,50 363 Amsterdam
1012 Amsterdam 7.015 4.045 2.970 2.730 1.795 940 5.140 3.745 995 400 1,36 363 Amsterdam
1013 Amsterdam 18.560 9.395 9.170 8.225 2.955 5.270 11.045 6.840 1.895 2.310 1,64 363 Amsterdam
1014 Amsterdam 120 70 50 35 15 20 70 45 15 15 1,72 363 Amsterdam
1015 Amsterdam 15.780 8.445 7.335 5.410 3.345 2.070 11.105 7.935 1.775 1.400 1,42 363 Amsterdam
1016 Amsterdam 10.555 5.540 5.015 3.690 2.660 1.035 7.070 4.790 1.405 875 1,47 363 Amsterdam
1017 Amsterdam 11.545 6.180 5.365 4.090 2.990 1.100 7.820 5.340 1.560 920 1,48 363 Amsterdam
1018 Amsterdam 19.145 9.640 9.505 7.455 3.410 4.045 11.685 7.625 1.980 2.080 1,57 363 Amsterdam
1019 Amsterdam 16.305 8.335 7.970 5.820 2.325 3.490 8.155 3.535 2.120 2.490 2,00 363 Amsterdam
1021 Amsterdam 7.035 3.545 3.490 4.140 600 3.535 3.575 1.825 630 1.115 1,97 363 Amsterdam
1022 Amsterdam 1.320 680 645 710 110 600 645 320 115 200 2,05 363 Amsterdam
1023 Amsterdam 4.410 2.075 2.335 690 430 260 2.275 995 655 620 1,94 363 Amsterdam
1024 Amsterdam 13.255 6.230 7.025 8.045 1.120 6.920 5.955 2.415 1.185 2.355 2,22 363 Amsterdam
1025 Amsterdam 14.575 6.880 7.695 5.665 1.575 4.090 7.445 3.470 1.920 2.055 1,93 363 Amsterdam
1026 Amsterdam 495 260 235 60 45 15 215 70 65 85 2,32 363 Amsterdam
1027 Amsterdam 430 225 205 35 20 15 180 45 70 65 2,39 363 Amsterdam
1028 Amsterdam 580 290 290 50 35 15 230 75 55 105 2,48 363 Amsterdam
1031 Amsterdam 5.140 2.640 2.500 2.825 475 2.350 2.670 1.375 515 780 1,92 363 Amsterdam
1032 Amsterdam 5.150 2.440 2.710 1.535 355 1.180 2.645 1.205 585 860 1,94 363 Amsterdam
1033 Amsterdam 10.835 5.235 5.605 2.695 860 1.830 5.405 2.355 1.370 1.680 1,99 363 Amsterdam
1034 Amsterdam 14.030 6.500 7.525 6.765 1.225 5.540 6.445 2.670 1.435 2.335 2,14 363 Amsterdam
1035 Amsterdam 10.300 5.000 5.300 3.155 1.000 2.155 4.540 1.510 1.270 1.760 2,27 363 Amsterdam
1037 Amsterdam 155 70 80 15 10 5 65 20 25 25 2,22 363 Amsterdam
1041 Amsterdam 40 20 20 5 0 0 20 5 10 5 1,90 363 Amsterdam
1042 Amsterdam 30 20 10 5 0 0 15 5 5 5 1,93 363 Amsterdam
1043 Amsterdam 20 15 5 5 5 0 15 10 5 0 1,50 363 Amsterdam
1044 Amsterdam 25 20 5 25 25 0 20 25 0 0 1,00 363 Amsterdam
1045 Amsterdam 60 45 15 20 20 0 45 40 0 5 1,28 363 Amsterdam
1046 Amsterdam 10 5 5 0 0 0 5 0 5 5 2,00 363 Amsterdam
1047 Amsterdam 60 40 25 10 10 5 30 10 5 10 2,14 363 Amsterdam
1051 Amsterdam 12.115 6.285 5.830 5.495 1.820 3.680 7.420 4.685 1.275 1.455 1,63 363 Amsterdam
1052 Amsterdam 11.100 5.615 5.480 4.365 1.960 2.410 7.200 4.810 1.295 1.095 1,52 363 Amsterdam
1053 Amsterdam 14.980 7.620 7.360 6.470 2.480 3.990 9.920 6.655 1.785 1.485 1,51 363 Amsterdam
1054 Amsterdam 15.580 7.660 7.925 5.260 3.185 2.075 9.975 6.395 2.000 1.585 1,55 363 Amsterdam
1055 Amsterdam 19.130 9.570 9.565 11.745 1.930 9.810 10.310 5.605 2.080 2.620 1,85 363 Amsterdam
1056 Amsterdam 17.335 8.630 8.705 8.985 2.240 6.745 10.100 5.920 2.095 2.090 1,72 363 Amsterdam
1057 Amsterdam 16.415 8.135 8.280 9.190 2.100 7.090 9.350 5.365 1.845 2.140 1,74 363 Amsterdam
1058 Amsterdam 13.360 6.225 7.140 4.705 2.310 2.400 8.205 4.805 1.970 1.430 1,63 363 Amsterdam
1059 Amsterdam 5.855 2.835 3.020 2.235 1.050 1.185 3.565 2.105 865 600 1,61 363 Amsterdam
1060 Amsterdam 9.645 4.815 4.835 4.525 1.070 3.450 3.610 830 890 1.895 2,67 363 Amsterdam
1061 Amsterdam 11.030 5.630 5.405 9.720 620 9.100 4.260 1.730 590 1.940 2,58 363 Amsterdam
1062 Amsterdam 7.840 3.795 4.045 4.700 900 3.800 3.835 1.850 880 1.110 2,04 363 Amsterdam
1063 Amsterdam 11.785 5.895 5.890 7.340 1.045 6.295 5.895 2.940 1.215 1.745 2,00 363 Amsterdam
1064 Amsterdam 15.775 7.755 8.025 9.120 1.520 7.595 7.705 3.775 1.665 2.265 2,02 363 Amsterdam
1065 Amsterdam 10.050 4.690 5.360 4.925 1.150 3.775 5.090 2.505 1.270 1.310 1,92 363 Amsterdam
1066 Amsterdam 17.195 8.410 8.785 6.735 2.130 4.600 7.220 2.385 1.790 3.045 2,36 363 Amsterdam
1067 Amsterdam 16.470 8.060 8.410 9.630 1.490 8.150 7.035 2.675 1.545 2.815 2,30 363 Amsterdam
1068 Amsterdam 14.360 6.710 7.650 6.735 1.470 5.265 7.840 4.085 2.060 1.695 1,83 363 Amsterdam
1069 Amsterdam 18.570 8.905 9.670 10.370 1.820 8.550 8.585 3.700 1.965 2.920 2,13 363 Amsterdam
1071 Amsterdam 12.660 6.085 6.580 3.880 3.040 840 7.365 4.265 1.635 1.465 1,72 363 Amsterdam
1072 Amsterdam 13.035 6.565 6.470 5.435 2.430 3.005 8.690 5.900 1.625 1.170 1,49 363 Amsterdam
1073 Amsterdam 12.595 6.345 6.250 5.655 2.250 3.405 8.015 5.205 1.435 1.375 1,57 363 Amsterdam
1074 Amsterdam 7.765 3.840 3.925 3.415 1.240 2.175 4.860 3.145 870 845 1,58 363 Amsterdam
1075 Amsterdam 10.030 4.825 5.200 3.665 2.040 1.625 5.850 3.430 1.215 1.210 1,70 363 Amsterdam
1076 Amsterdam 8.610 3.965 4.650 3.180 1.460 1.720 5.335 3.205 1.080 1.055 1,61 363 Amsterdam
1077 Amsterdam 8.890 4.140 4.750 2.990 2.345 645 4.720 2.375 1.215 1.130 1,88 363 Amsterdam
1078 Amsterdam 13.770 6.350 7.420 4.460 2.670 1.795 8.140 4.535 1.910 1.695 1,69 363 Amsterdam
1079 Amsterdam 13.230 5.975 7.255 4.305 2.130 2.175 8.315 5.190 1.720 1.405 1,57 363 Amsterdam
1081 Amsterdam 4.395 1.865 2.530 1.275 870 400 2.615 1.540 615 450 1,66 363 Amsterdam
1082 Amsterdam 8.255 3.675 4.585 3.015 1.785 1.235 4.985 2.840 1.275 870 1,65 363 Amsterdam
1083 Amsterdam 5.955 2.695 3.260 2.085 1.265 825 3.400 1.970 920 515 1,61 363 Amsterdam
1087 Amsterdam 670 335 335 225 75 145 275 60 95 115 2,42 363 Amsterdam
1091 Amsterdam 15.850 8.205 7.650 8.885 2.190 6.695 9.270 5.635 1.645 1.995 1,71 363 Amsterdam
1092 Amsterdam 9.055 4.500 4.555 5.320 1.180 4.140 4.780 2.630 885 1.265 1,89 363 Amsterdam
1093 Amsterdam 8.515 4.365 4.150 4.790 1.005 3.785 4.970 3.075 830 1.060 1,70 363 Amsterdam
1094 Amsterdam 12.830 6.735 6.100 9.120 1.410 7.705 7.060 4.080 1.240 1.735 1,82 363 Amsterdam
1095 Amsterdam 11.100 5.735 5.365 7.425 1.045 6.375 5.865 3.275 945 1.650 1,87 363 Amsterdam
1096 Amsterdam 1.035 620 415 405 265 140 560 300 170 90 1,68 363 Amsterdam
1097 Amsterdam 12.485 5.940 6.545 4.035 1.425 2.610 7.345 4.355 1.580 1.415 1,67 363 Amsterdam
1098 Amsterdam 11.760 5.600 6.155 3.015 1.710 1.300 5.890 2.620 1.515 1.750 2,00 363 Amsterdam
1101 Amsterdam 10 5 0 5 5 0 10 10 0 0 1,00 363 Amsterdam
1102 Amsterdam 21.420 10.770 10.650 18.385 1.475 16.905 10.935 5.685 1.520 3.735 1,94 363 Amsterdam
1103 Amsterdam 13.340 6.820 6.520 10.255 1.030 9.220 6.860 3.505 1.140 2.215 1,95 363 Amsterdam
1104 Amsterdam 12.165 5.970 6.195 9.555 920 8.640 6.105 3.140 870 2.100 1,97 363 Amsterdam
1105 Amsterdam 60 35 20 20 0 15 35 25 0 5 1,73 363 Amsterdam
1106 Amsterdam 18.650 8.780 9.870 10.725 1.790 8.935 8.695 3.605 1.660 3.430 2,14 363 Amsterdam
1107 Amsterdam 12.165 5.740 6.430 7.090 1.170 5.915 5.710 2.385 1.090 2.235 2,11 363 Amsterdam
1108 Amsterdam 2.705 1.360 1.345 1.015 465 555 1.640 965 425 250 1,59 363 Amsterdam
1109 Amsterdam 1.505 740 770 195 130 70 620 150 225 245 2,43 363 Amsterdam
Totaal Amsterdam 739.104 364.420 374.684 353.076 102.534 250.542 406.466 224.182 83.141 99.143 1,80 363 Amsterdam
Overig Amsterdam 255 155 100 85 45 35 170 120 30 20 1,51 363 Amsterdam
Bron: CBS.
Verklaring van tekens