ICT-gebruik bedrijven; 2002


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om het
gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van
interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel
cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en
over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop
(e-business, e-commerce).

Gegevens beschikbaar over 2002.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

ICT-gebruik bedrijven; 2002

SBI '93 Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (eenheid) Gebruik van externe netwerkenInternet; naar soort verbindingTotaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde omzet via externe netwerkenOmzet > = 10% (% bedrijven met omzet externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerkenInkoopwaarde >= 10 % (% van inkopen via externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; totaal (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; beveiligde webserver (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; digitale handtekening (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemenBeveiliging; overige authenticatie (% van bedrijven met externe netwerken)
Totaal bedrijven Totaal werkzame personen 126.579 86 29 35 89 51 11 17
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) Totaal werkzame personen 4.865 83 29 16 78 31 13 17
C Winning van delfstoffen Totaal werkzame personen 112 88 41 3 96 68 25 26
D Industrie Totaal werkzame personen 17.999 90 28 23 93 55 8 19
E Productie en distributie van en .. Totaal werkzame personen 111 90 50 21 96 78 13 26
F Bouwnijverheid Totaal werkzame personen 14.833 85 14 45 85 39 10 19
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal werkzame personen 34.806 84 26 46 90 54 14 17
H Horeca Totaal werkzame personen 8.980 71 38 56 70 32 10 11
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal werkzame personen 7.426 86 40 30 84 44 7 14
J Financiële instellingen Totaal werkzame personen 2.682 94 32 26 96 67 17 21
K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal werkzame personen 19.527 94 34 30 95 63 12 19
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal werkzame personen 7.032 81 23 37 83 41 7 12
O Milieudienstverlening, cultuur, .. Totaal werkzame personen 8.206 86 31 24 89 56 8 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens