Hoveniersbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, 2002-2005


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak Hoveniersbedrijven de volgende
uitkomsten: aantallen bedrijven, werkzame personen en werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat,
saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en onderverdelingen
daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal
branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het
verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven
waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle
overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die
tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2002 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek
voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van
bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van
een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder
meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf
het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Hoveniersbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, 2002-2005

Grootteklasse Perioden Bedrijven (aantal) ArbeidWerkzame personen eind september (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaatSaldo financieel resultaat (mln euro) Saldo voorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Buitengewoon resultaatSaldo buitengewoon resultaat (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
Alle bedrijven 2002 4.730 21,8 1.371 1.171 200 -11 -1 -1 187
Alle bedrijven 2003 5.020 21,5 1.406 1.217 189 -9 -1 -2 177
Alle bedrijven 2004 5.130 22,4 1.511 1.318 193 -11 -2 1 181
Alle bedrijven 2005 5.440 24,7 1.537 1.346 191 -9 0 0 181
0 tot 10 werkzame personen 2002 4.490 12,5 687 532 156 -7 0 -1 148
0 tot 10 werkzame personen 2003 4.765 12,4 717 564 152 -6 -1 -1 146
0 tot 10 werkzame personen 2004 4.840 12,5 726 572 154 -8 -1 0 145
0 tot 10 werkzame personen 2005 5.155 14,5 746 586 159 -6 -1 0 152
10 of meer werkzame personen 2002 240 9,3 684 640 44 -4 -1 0 39
10 of meer werkzame personen 2003 255 9,1 690 653 37 -3 -1 -1 32
10 of meer werkzame personen 2004 295 9,9 786 746 39 -3 -1 1 36
10 of meer werkzame personen 2005 285 10,2 791 759 32 -3 0 0 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens