Spaarvormen stand 31 december; 2003 - 2008

Spaarvormen stand 31 december; 2003 - 2008

jaar Internetsparen Aantal rekeningen (x1000) Internetsparen Tegoed op 31 december (mln euro) Telefonisch sparen Aantal rekeningen (x1000) Telefonisch sparen Tegoed op 31 december (mln euro) Jeugdsparen Aantal rekeningen (x1000) Jeugdsparen Tegoed op 31 december (mln euro) Spaarloon Aantal rekeningen (x1000) Spaarloon Tegoed op 31 december (mln euro) Banksparen Pensioenopbouw Aantal rekeningen (x1000) Banksparen Pensioenopbouw Tegoed op 31 december (mln euro) Spaarbrieven/-biljetten op naam Aantal rekeningen (x1000) Spaarbrieven/-biljetten op naam Tegoed op 31 december (mln euro) Overige spaarvormen Aantal rekeningen (x1000) Overige spaarvormen Tegoed op 31 december (mln euro) Totaal spaarvormen Aantal rekeningen (x1000) Totaal spaarvormen Tegoed op 31 december (mln euro)
2003 2.701 42.595 3.236 23.664 2.207 2.251 3.970 3.750 7 9 14.030 112.824 26.152 185.094
2004 3.615 56.107 3.322 21.592 2.236 2.415 3.786 4.488 5 6 13.038 117.110 26.003 201.718
2005 4.613 66.792 3.115 18.811 2.265 2.622 3.532 2.182 3 4 11.789 120.557 25.317 210.968
2006 5.348 74.225 2.940 17.517 2.239 2.841 3.444 2.673 2 3 11.574 124.081 25.547 221.339
2007 5.837 66.470 2.743 15.490 2.212 3.017 3.308 3.115 1 2 12.043 149.036 26.144 237.131
2008 6.208 55.316 2.418 13.404 2.185 3.153 3.291 3.546 28 287 1 2 12.721 175.551 26.853 251.258
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, in het kader van de statistiek over de financiële
markten, gegevens over de volgende spaarvormen:
- Internetsparen
- Telefonisch sparen
- Jeugdsparen
- Spaarloon
- Spaarbrieven/-biljetten op naam
- Banksparen voor Pensioenopbouw

Het betreft de stand op 31 december van het aantal rekeningen en het
totale tegoed op deze rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch
wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van
nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
-Er zijn gegevens over 2008 aangevuld.
-Gegevens over de spaarvorm banksparen voor pensioenopbouw is
toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Internetsparen
Spaarrekeningen waarbij storting of opname uitsluitend via internet
plaatsvindt.
Aantal rekeningen
Tegoed op 31 december
Telefonisch sparen
Spaarrekeningen waarbij storting of opname kan plaatsvinden via de
telefoon. Naast telefonische transacties is het eventueel mogelijk om via
het internet geld op te nemen of te storten.
Balietransacties (contant, overschrijvingsformulier) behoren echter niet
tot de mogelijkheden bij deze spaarrekeningen.
Aantal rekeningen
Tegoed op 31 december
Jeugdsparen
Spaarrekeningen die op naam staan van kinderen/jongeren in de
leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar.
Aantal rekeningen
Tegoed op 31 december
Spaarloon
Periodiek of eenmalig houdt de werkgever een bedrag in van het brutoloon,
dat gestort wordt op een aparte spaarloonrekening (of effectenrekening)
van de werknemer. Elk jaar kent een maximaal spaarbedrag dat na vier jaar
geblokkeerd te zijn, belastingvrij kan worden opgenomen. Tussentijds
opnemen is (soms met aanvullende voorwaarden) mogelijk:
- voor het voldoen van premies van bepaalde levensverzekeringen;
- bij de aankoop van een eigen huis;
- bij het opnemen van onbetaald verlof;
- voor de start van een eigen onderneming;
- voor studiekosten;
- voor de financiering van kinderopvang (vanaf 1 januari 2005);
- voor de kosten van de procedure Erkenning verworven competenties
(EVC-procedure) (vanaf 1 januari 2007).
De rente is vrij opneembaar tot een bepaald bedrag (belastingvrij) en
wordt niet verrekend met de algemene belastingvrijstelling.
Aantal rekeningen
Tegoed op 31 december
Banksparen Pensioenopbouw
Fiscaal begunstigde spaarrekening voor pensioenopbouw.
Aantal rekeningen
Tegoed op 31 december
Spaarbrieven/-biljetten op naam
Op naam gestelde waardepapieren met een vaste looptijd, waarbij op de
einddatum de nominale inleg samen met de totale rente wordt uitgekeerd.
Aantal rekeningen
Tegoed op 31 december
Overige spaarvormen
Alle spaarrekeningen bij banken, die niet onder één van de andere
spaarvormen vallen.
Aantal rekeningen
Tegoed op 31 december
Totaal spaarvormen
Aantal rekeningen
Tegoed op 31 december