Spaarvormen stand 31 december; 2003 - 2008


Het CBS verzamelt, in het kader van de statistiek over de financiële
markten, gegevens over de volgende spaarvormen:
- Internetsparen
- Telefonisch sparen
- Jeugdsparen
- Spaarloon
- Spaarbrieven/-biljetten op naam
- Banksparen voor Pensioenopbouw

Het betreft de stand op 31 december van het aantal rekeningen en het
totale tegoed op deze rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch
wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van
nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
-Er zijn gegevens over 2008 aangevuld.
-Gegevens over de spaarvorm banksparen voor pensioenopbouw is
toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Spaarvormen stand 31 december; 2003 - 2008

jaar InternetsparenAantal rekeningen (x1000) InternetsparenTegoed op 31 december (mln euro) Telefonisch sparenAantal rekeningen (x1000) Telefonisch sparenTegoed op 31 december (mln euro) JeugdsparenAantal rekeningen (x1000) JeugdsparenTegoed op 31 december (mln euro) SpaarloonAantal rekeningen (x1000) SpaarloonTegoed op 31 december (mln euro) Banksparen PensioenopbouwAantal rekeningen (x1000) Banksparen PensioenopbouwTegoed op 31 december (mln euro) Spaarbrieven/-biljetten op naamAantal rekeningen (x1000) Spaarbrieven/-biljetten op naamTegoed op 31 december (mln euro) Overige spaarvormenAantal rekeningen (x1000) Overige spaarvormenTegoed op 31 december (mln euro) Totaal spaarvormenAantal rekeningen (x1000) Totaal spaarvormenTegoed op 31 december (mln euro)
2003 2.701 42.595 3.236 23.664 2.207 2.251 3.970 3.750 7 9 14.030 112.824 26.152 185.094
2004 3.615 56.107 3.322 21.592 2.236 2.415 3.786 4.488 5 6 13.038 117.110 26.003 201.718
2005 4.613 66.792 3.115 18.811 2.265 2.622 3.532 2.182 3 4 11.789 120.557 25.317 210.968
2006 5.348 74.225 2.940 17.517 2.239 2.841 3.444 2.673 2 3 11.574 124.081 25.547 221.339
2007 5.837 66.470 2.743 15.490 2.212 3.017 3.308 3.115 1 2 12.043 149.036 26.144 237.131
2008 6.208 55.316 2.418 13.404 2.185 3.153 3.291 3.546 28 287 1 2 12.721 175.551 26.853 251.258
Bron: CBS.
Verklaring van tekens