Voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling


Deze tabel geeft informatie over door de rechter uitgesproken kinderbeschermingsmaatregelen vanaf 1912. Het gaat daarbij om ondertoezichtstelling (inclusief voorlopige ondertoezichtstelling), voogdij, voorlopige voogdij en voogdij asiel (voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1912

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief. Het komt echter incidenteel voor dat cijfers later nog worden herzien. Wanneer dit het geval is, worden deze wijzigingen door het CBS overgenomen.

Wijzigingen per 21 oktober 2014
De tabel is per 2014 stopgezet. Er zijn geen cijfers toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, heeft de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) zich genoodzaakt gezien enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of in detailniveau terug te brengen. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere deze statistiek per 2014 stop te zetten.

Voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling

Perioden VoogdijNieuwe pupillen (aantal) VoogdijBeëindigde voogdij (aantal) VoogdijPupillen per 31/12 (aantal) Voogdij asielNieuwe pupillen (aantal) Voogdij asielBeëindigde voogdij asiel (aantal) Voogdij asielPupillen per 31/12 (aantal) Voorlopige voogdijNieuwe pupillen (aantal) Voorlopige voogdijBeëindigde voorlopige voogdij (aantal) Voorlopige voogdijPupillen per 31/12 (aantal) OndertoezichtstellingNieuwe pupillen (aantal) OndertoezichtstellingBeëindigde ondertoezichtstelling (aantal) OndertoezichtstellingPupillen per 31/12 (aantal)
2003 973 731 5.137 1.268 4.759 6.949 412 349 189 6.670 5.243 21.415
2004 823 750 5.190 545 2.959 4.535 549 450 186 6.745 5.594 22.243
2005 872 769 5.034 412 1.694 3.253 425 312 143 7.701 5.865 23.979
2006 971 771 5.212 333 1.131 2.477 408 291 168 8.575 6.251 26.379
2007 1.039 999 5.460 415 795 2.098 505 396 162 10.568 8.061 29.605
2008 1.145 923 5.789 631 743 1.986 401 269 178 11.137 8.624 32.147
2009 1.471 849 6.381 1.290 675 2.600 363 233 148 11.451 9.208 33.168
2010 1.512 936 6.952 1.053 1.067 2.587 323 211 153 10.188 9.542 32.565
2011 1.529 1.014 7.633 843 1.079 2.348 280 . . 10.589 10.819 32.062
2012 1.592 824 8.151 513 902 1.968 270 . . 10.554 11.739 30.606
Bron: CBS
Verklaring van tekens