Landbouwtelling; land - en tuinbouwbedrijven met verbrede landbouw, 2003

Landbouwtelling; land - en tuinbouwbedrijven met verbrede landbouw, 2003

Bedrijfstype Regio's Met duurzame energieproductie Met zonnecollectoren Eigen gebruik (absoluut) Met duurzame energieproductie Met zonnecollectoren Levering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductie Met zonnecollectoren Eigen gebruik en levering aan derden (absoluut)
Alle bedrijfstypen Nederland 268 2 2
Alle bedrijfstypen Noord-Nederland 103 1 -
Alle bedrijfstypen Oost-Nederland 81 1 1
Alle bedrijfstypen West-Nederland 57 - 1
Alle bedrijfstypen Zuid-Nederland 27 - -
Alle bedrijfstypen Groningen 18 - -
Alle bedrijfstypen Friesland 78 - -
Alle bedrijfstypen Drenthe 7 1 -
Alle bedrijfstypen Overijssel 19 - -
Alle bedrijfstypen Flevoland 11 - -
Alle bedrijfstypen Gelderland 51 1 1
Alle bedrijfstypen Utrecht 6 - -
Alle bedrijfstypen Noord-Holland 34 - -
Alle bedrijfstypen Zuid-Holland 15 - -
Alle bedrijfstypen Zeeland 2 - 1
Alle bedrijfstypen Noord-Brabant 18 - -
Alle bedrijfstypen Limburg 9 - -
Alle bedrijfstypen Bouwhoek en Hogeland 15 - -
Alle bedrijfstypen Veenkoloniën en Oldambt 6 - -
Alle bedrijfstypen Noordelijk weidegebied 86 1 -
Alle bedrijfstypen Oostelijk veehouderijgebied 43 - 1
Alle bedrijfstypen Centraal veehouderijgebied 17 1 -
Alle bedrijfstypen IJsselmeerpolders 16 - -
Alle bedrijfstypen Westelijk Holland 36 - -
Alle bedrijfstypen Waterland en Droogmakerijen 4 - -
Alle bedrijfstypen Hollands/Utrechts weidegebied 8 - -
Alle bedrijfstypen Rivierengebied 7 - -
Alle bedrijfstypen Zuidwestelijk akkerbouwgebied 3 - 1
Alle bedrijfstypen Zuidwest Brabant 1 - -
Alle bedrijfstypen Zuidelijk veehouderijgebied 25 - -
Alle bedrijfstypen Zuid-Limburg 1 - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Nederland 4 - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Noord-Nederland - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Oost-Nederland 1 - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) West-Nederland 1 - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuid-Nederland 2 - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Groningen - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Friesland - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Drenthe - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Overijssel - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Flevoland 1 - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Gelderland - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Utrecht - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Noord-Holland 1 - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuid-Holland - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zeeland - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Noord-Brabant 2 - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Limburg - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Bouwhoek en Hogeland - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Veenkoloniën en Oldambt - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Noordelijk weidegebied - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Oostelijk veehouderijgebied - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Centraal veehouderijgebied - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) IJsselmeerpolders 2 - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Westelijk Holland - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Waterland en Droogmakerijen - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Hollands/Utrechts weidegebied - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Rivierengebied - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuidwestelijk akkerbouwgebied - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuidwest Brabant - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuidelijk veehouderijgebied 2 - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuid-Limburg - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Nederland 3 - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noord-Nederland 1 - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Oost-Nederland 2 - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) West-Nederland - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuid-Nederland - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Groningen 1 - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Friesland - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Drenthe - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Overijssel - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Flevoland 1 - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Gelderland 1 - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Utrecht - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noord-Holland - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuid-Holland - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zeeland - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noord-Brabant - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Limburg - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Bouwhoek en Hogeland 1 - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Veenkoloniën en Oldambt - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noordelijk weidegebied - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Oostelijk veehouderijgebied 1 - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Centraal veehouderijgebied - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) IJsselmeerpolders 1 - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Westelijk Holland - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Waterland en Droogmakerijen - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Hollands/Utrechts weidegebied - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Rivierengebied - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuidwestelijk akkerbouwgebied - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuidwest Brabant - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuidelijk veehouderijgebied - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuid-Limburg - - -
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Nederland 2 - -
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noord-Nederland 1 - -
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Oost-Nederland - - -
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) West-Nederland 1 - -
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuid-Nederland - - -
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Groningen 1 - -
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Friesland - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Onderwerp:
Aantallen land- en tuinbouwbedrijven

Selectiedimensies:
1. Bedrijfstype: bedrijven naar hoofdbedrijfstypen
bedrijven naar bedrijfstypen (uitgebreid)
2. Regio: Nederland totaal
Landsdelen
Provincies
Groepen van landbouwgebieden
3. Jaren: 2003

Verslagperiode: 2003

Frequentie: stopgezet

Toelichting onderwerpen

Met duurzame energieproductie
Met zonnecollectoren
Collectoren waarmee zonlicht wordt omgezet in zonne-energie.
Deze zonne-energie wordt gebruikt om lucht en/of water te verwarmen.
Eigen gebruik
Levering aan derden
Eigen gebruik en levering aan derden