Landbouwtelling; land - en tuinbouwbedrijven met verbrede landbouw, 2003

Landbouwtelling; land - en tuinbouwbedrijven met verbrede landbouw, 2003

Bedrijfstype Regio's Met verblijfsaccommodatie Verblijfsaccommodatie, totaal (absoluut) Met verblijfsaccommodatie Verblijfsrecreatie (absoluut) Met verblijfsaccommodatie Aangesloten bij SVR (absoluut) Met verblijfsaccommodatie Ontvangstmogelijkheden (absoluut) Met verblijfsaccommodatie Verhuur van recreatiegoederen (absoluut) Met verwerking eigen producten Verwerking eigen producten, totaal (absoluut) Met verwerking eigen producten Kaas (absoluut) Met verwerking eigen producten Zuivel, anders dan kaas (absoluut) Met verwerking eigen producten Wijn (absoluut) Met verwerking eigen producten Producten uit groenten of fruit (absoluut)
Alle bedrijfstypen Nederland 2.463 1.548 417 848 496 1.106 389 200 21 186
Alle bedrijfstypen Noord-Nederland 355 236 88 109 84 143 49 26 - 15
Alle bedrijfstypen Oost-Nederland 717 436 145 263 154 262 62 70 5 41
Alle bedrijfstypen West-Nederland 857 554 94 264 152 458 223 74 7 56
Alle bedrijfstypen Zuid-Nederland 534 322 90 212 106 243 55 30 9 74
Alle bedrijfstypen Groningen 63 29 8 29 11 33 14 3 - 4
Alle bedrijfstypen Friesland 163 117 25 40 44 74 24 12 - 7
Alle bedrijfstypen Drenthe 129 90 55 40 29 36 11 11 - 4
Alle bedrijfstypen Overijssel 273 182 62 88 48 82 19 27 2 10
Alle bedrijfstypen Flevoland 44 14 3 28 9 57 6 6 - 6
Alle bedrijfstypen Gelderland 400 240 80 147 97 123 37 37 3 25
Alle bedrijfstypen Utrecht 92 38 11 54 15 64 49 14 - 2
Alle bedrijfstypen Noord-Holland 238 147 46 71 51 137 32 21 1 23
Alle bedrijfstypen Zuid-Holland 198 83 13 94 49 198 130 31 1 17
Alle bedrijfstypen Zeeland 329 286 24 45 37 59 12 8 5 14
Alle bedrijfstypen Noord-Brabant 328 187 53 140 76 154 41 20 4 52
Alle bedrijfstypen Limburg 206 135 37 72 30 89 14 10 5 22
Alle bedrijfstypen Bouwhoek en Hogeland 31 19 5 10 6 40 5 2 - 4
Alle bedrijfstypen Veenkoloniën en Oldambt 95 61 29 30 23 30 12 6 - 5
Alle bedrijfstypen Noordelijk weidegebied 250 175 63 76 56 80 34 23 - 6
Alle bedrijfstypen Oostelijk veehouderijgebied 501 315 97 173 104 144 36 44 3 25
Alle bedrijfstypen Centraal veehouderijgebied 106 67 33 35 27 31 12 11 1 3
Alle bedrijfstypen IJsselmeerpolders 50 17 5 33 12 86 10 7 - 8
Alle bedrijfstypen Westelijk Holland 272 169 47 86 52 181 69 29 - 31
Alle bedrijfstypen Waterland en Droogmakerijen 44 16 3 21 13 14 7 7 1 -
Alle bedrijfstypen Hollands/Utrechts weidegebied 128 44 8 71 30 139 120 21 - 3
Alle bedrijfstypen Rivierengebied 104 44 12 56 23 53 19 14 1 10
Alle bedrijfstypen Zuidwestelijk akkerbouwgebied 374 310 29 60 48 92 20 11 6 22
Alle bedrijfstypen Zuidwest Brabant 45 20 4 17 21 28 5 5 2 16
Alle bedrijfstypen Zuidelijk veehouderijgebied 364 216 58 156 70 154 36 16 4 41
Alle bedrijfstypen Zuid-Limburg 99 75 24 24 11 34 4 4 3 12
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Nederland 26 24 1 3 2 3 2 - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Noord-Nederland 1 1 - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Oost-Nederland 8 7 - 1 - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) West-Nederland 14 13 1 1 1 2 1 - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuid-Nederland 3 3 - 1 1 1 1 - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Groningen - - - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Friesland 1 1 - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Drenthe - - - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Overijssel 3 3 - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Flevoland 1 1 - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Gelderland 4 3 - 1 - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Utrecht - - - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Noord-Holland 1 1 - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuid-Holland 1 - - 1 - 1 - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zeeland 12 12 1 - 1 1 1 - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Noord-Brabant 3 3 - 1 1 - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Limburg - - - - - 1 1 - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Bouwhoek en Hogeland 1 1 - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Veenkoloniën en Oldambt - - - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Noordelijk weidegebied 1 1 - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Oostelijk veehouderijgebied 5 4 - 1 - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Centraal veehouderijgebied - - - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) IJsselmeerpolders 1 1 - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Westelijk Holland 2 1 - 1 - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Waterland en Droogmakerijen - - - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Hollands/Utrechts weidegebied - - - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Rivierengebied 1 1 - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuidwestelijk akkerbouwgebied 12 12 1 - 1 2 1 - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuidwest Brabant - - - - - - - - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuidelijk veehouderijgebied 3 3 - 1 1 1 1 - - -
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuid-Limburg - - - - - - - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Nederland 43 36 11 9 3 65 4 1 - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noord-Nederland 15 11 5 5 - 19 1 - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Oost-Nederland 3 2 1 1 - 9 - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) West-Nederland 22 20 2 3 3 29 2 1 - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuid-Nederland 3 3 3 - - 8 1 - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Groningen 5 4 1 2 - 5 - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Friesland 3 1 - 2 - 13 1 - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Drenthe 7 6 4 1 - 1 - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Overijssel - - - - - - - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Flevoland 1 1 1 - - 9 - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Gelderland 2 1 - 1 - - - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Utrecht - - - - - - - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noord-Holland 7 5 1 3 2 19 2 1 - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuid-Holland 1 1 - - - 3 - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zeeland 14 14 1 - 1 7 - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noord-Brabant 2 2 2 - - 5 1 - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Limburg 1 1 1 - - 3 - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Bouwhoek en Hogeland 2 1 - 1 - 16 1 - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Veenkoloniën en Oldambt 9 9 5 1 - 2 - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noordelijk weidegebied 2 - - 2 - 1 - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Oostelijk veehouderijgebied 4 2 - 2 - - - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Centraal veehouderijgebied - - - - - - - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) IJsselmeerpolders 4 2 2 3 2 21 2 1 - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Westelijk Holland 5 5 - - - 9 - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Waterland en Droogmakerijen - - - - - 1 - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Hollands/Utrechts weidegebied - - - - - - - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Rivierengebied - - - - - - - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuidwestelijk akkerbouwgebied 14 14 2 - 1 9 1 - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuidwest Brabant - - - - - 2 - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuidelijk veehouderijgebied 3 3 2 - - 1 - - - -
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuid-Limburg - - - - - 3 - - - -
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Nederland 63 58 12 6 1 8 1 1 1 2
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noord-Nederland 10 8 2 2 - 2 - - - -
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Oost-Nederland - - 1 - - 2 1 1 1 1
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) West-Nederland 43 41 8 2 1 2 - - - 1
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuid-Nederland 10 9 1 2 - 2 - - - -
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Groningen 8 6 1 2 - 1 - - - -
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Friesland 1 1 - - - 1 - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Onderwerp:
Aantallen land- en tuinbouwbedrijven

Selectiedimensies:
1. Bedrijfstype: bedrijven naar hoofdbedrijfstypen
bedrijven naar bedrijfstypen (uitgebreid)
2. Regio: Nederland totaal
Landsdelen
Provincies
Groepen van landbouwgebieden
3. Jaren: 2003

Verslagperiode: 2003

Frequentie: stopgezet

Toelichting onderwerpen

Met verblijfsaccommodatie
Aantallen land- en tuinbouwbedrijven met toeristische of
recreatieve activiteiten.
Verblijfsaccommodatie, totaal
Totaal aantal land- en tuinbouwbedrijven dat verblijfsaccommodatie heeft.
Verblijfsrecreatie
Bijvoorbeeld minicamping, logies met ontbijt, hotel in betrekking tot het
boerenbedrijf, appartementen,
huisjes, trekkershutten, groepsaccommodaties, kampeerboerderij,
ligplaatsen voor pleziervaartuigen.
Aangesloten bij SVR
Aantal land- en tuinbouwbedrijven aangesloten bij de SVR
(Stichting Vrije Recreatie).
Ontvangstmogelijkheden
Ontvangst van bezoekers op het bedrijf. Bijvoorbeeld rondleidingen,
museumboerderij, open huis bij wandel- of fietstochten, educatie, café of
restaurant.
Verhuur van recreatiegoederen
Verhuur van recreatiegoederen, recreatiedieren of andere recreatieve
voorzieningen. Bijvoorbeeld verhuur van kano's, roeiboten, fietsen,
paarden, huifkarren.
Met verwerking eigen producten
Het gaat hier om de bewerking van een ruw landbouwproduct (bijvoorbeeld
melk) tot een ander nieuw product (bijvoorbeeld kaas). Voorbeelden van
verwerking van groenten en fruit zijn onder meer het maken van jam,
chutney, sap of het drogen van bijvoorbeeld kapucijners. Het gaat om de
producten die hun weg naar de markt vinden.
Verwerking eigen producten, totaal
Totaal aantal land- en tuinbouwbedrijven dat eigen producten verwerkt.
Kaas
Zuivel, anders dan kaas
Wijn
Producten uit groenten of fruit