Landbouwtelling; land - en tuinbouwbedrijven met verbrede landbouw, 2003


Onderwerp:
Aantallen land- en tuinbouwbedrijven

Selectiedimensies:
1. Bedrijfstype: bedrijven naar hoofdbedrijfstypen
bedrijven naar bedrijfstypen (uitgebreid)
2. Regio: Nederland totaal
Landsdelen
Provincies
Groepen van landbouwgebieden
3. Jaren: 2003

Verslagperiode: 2003

Frequentie: stopgezet

Landbouwtelling; land - en tuinbouwbedrijven met verbrede landbouw, 2003

Bedrijfstype Regio's Met verblijfsaccommodatieVerblijfsaccommodatie, totaal (absoluut) Met verblijfsaccommodatieVerblijfsrecreatie (absoluut) Met verblijfsaccommodatieAangesloten bij SVR (absoluut) Met verblijfsaccommodatieOntvangstmogelijkheden (absoluut) Met verblijfsaccommodatieVerhuur van recreatiegoederen (absoluut) Met verwerking eigen productenVerwerking eigen producten, totaal (absoluut) Met verwerking eigen productenKaas (absoluut) Met verwerking eigen productenZuivel, anders dan kaas (absoluut) Met verwerking eigen productenWijn (absoluut) Met verwerking eigen productenProducten uit groenten of fruit (absoluut) Met verwerking eigen productenVerwerking eigen producten, overig (absoluut) Met verkoop aan huisVerkoop aan huis, totaal (absoluut) Met verkoop aan huisKaas (absoluut) Met verkoop aan huisZuivel, anders dan kaas (absoluut) Met verkoop aan huisWijn (absoluut) Met verkoop aan huisFruit (absoluut) Met verkoop aan huisGroenten (absoluut) Met verkoop aan huisAardappelen (absoluut) Met verkoop aan huisSierteeltproducten (absoluut) Met verkoop aan huisVerkoop aan huis, overig (absoluut) Met duurzame energieproductieDuurzame energieproductie, totaal (absoluut) Met duurzame energieproductieDuurzame energieproductie, eigen gebruik (absoluut) Met duurzame energieproductieDuurzame energieproductie, voor derden (absoluut) Met duurzame energieproductieDuurzame energie, eigen en voor derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet windenergieEigen gebruik (absoluut) Met duurzame energieproductieMet windenergieLevering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet windenergieEigen gebruik en levering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet zonnepanelenEigen gebruik (absoluut) Met duurzame energieproductieMet zonnepanelenLevering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet zonnepanelenEigen gebruik en levering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet zonnecollectorenEigen gebruik (absoluut) Met duurzame energieproductieMet zonnecollectorenLevering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet zonnecollectorenEigen gebruik en levering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet biomassaEigen gebruik (absoluut) Met duurzame energieproductieMet biomassaLevering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet biomassaEigen gebruik en levering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet energieteeltEigen gebruik (absoluut) Met duurzame energieproductieMet energieteeltLevering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet energieteeltEigen gebruik en levering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet grondbuizenEigen gebruik (absoluut) Met duurzame energieproductieMet grondbuizenLevering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet grondbuizenEigen gebruik en levering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet warmtepompEigen gebruik (absoluut) Met duurzame energieproductieMet warmtepompLevering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet warmtepompEigen gebruik en levering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet koude- en warmteopslagEigen gebruik (absoluut) Met duurzame energieproductieMet koude- en warmteopslagLevering aan derden (absoluut) Met duurzame energieproductieMet koude- en warmteopslagEigen gebruik en levering aan derden (absoluut) Met zorgtakenZorgtaken, totaal (absoluut) Met zorgtakenDagbesteding (absoluut) Met zorgtakenWonen/ werken (absoluut) Met zorgtakenArbeidstoeleiding (absoluut) Met beheerovereenkomstAgr. NLB-overeenkomst, totaal (absoluut) Met beheerovereenkomstGesloten met Ministerie LNV (absoluut) Met beheerovereenkomstGesloten met provinciale instellingen (absoluut) Met beheerovereenkomstGesloten met gemeentelijke instellingen (absoluut) Met beheerovereenkomstGesloten met Natuurmonumenten (absoluut) Met beheerovereenkomstGesloten met Staatsbosbeheer (absoluut) Met beheerovereenkomstGesloten met overige organisaties (absoluut) Met loonwerk voor derden (absoluut) Met aquacultuur (absoluut) Met stallingmogelijkheden (absoluut) Met nestbescherming (absoluut) Aangesloten bij agr. natuurvereniging (absoluut) Verbrede landbouw, totaal (absoluut) Totaal agrarische bedrijven (absoluut)
Alle bedrijfstypen Nederland 2.463 1.548 417 848 496 1.106 389 200 21 186 477 5.380 706 345 106 1.039 1.236 1.816 1.032 1.429 2.249 2.028 203 17 31 374 52 320 8 5 268 2 2 22 8 7 6 8 4 65 3 - 889 3 - 402 7 4 372 286 72 117 9.903 6.643 1.554 234 379 772 3.350 4.981 154 3.835 18.540 9.162 21.568 85.501
Alle bedrijfstypen Noord-Nederland 355 236 88 109 84 143 49 26 - 15 73 525 83 34 15 49 100 209 95 159 598 512 79 7 4 133 14 146 2 3 103 1 - 5 4 1 - 3 1 3 1 - 203 - - 62 1 1 53 36 7 26 2.448 1.792 363 34 52 266 721 1.001 10 441 4.421 1.676 4.153 14.596
Alle bedrijfstypen Oost-Nederland 717 436 145 263 154 262 62 70 5 41 132 1.287 147 115 28 267 179 439 241 438 631 583 44 4 9 167 21 63 3 2 81 1 1 10 1 1 - 1 2 18 - - 231 1 - 67 2 1 141 114 24 41 2.798 2.237 370 77 109 123 718 1.255 36 1.100 6.042 2.093 6.000 26.948
Alle bedrijfstypen West-Nederland 857 554 94 264 152 458 223 74 7 56 164 1.639 287 128 32 347 258 594 338 325 659 593 61 5 15 62 17 82 2 - 57 - 1 4 2 3 5 2 1 5 1 - 267 - - 200 3 1 100 76 22 33 2.779 1.294 530 76 121 212 1.347 1.771 61 1.370 4.971 3.781 6.502 22.914
Alle bedrijfstypen Zuid-Nederland 534 322 90 212 106 243 55 30 9 74 108 1.929 189 68 31 376 699 574 358 507 361 340 19 1 3 12 - 29 1 - 27 - - 3 1 2 1 2 - 39 1 - 188 2 - 73 1 1 78 60 19 17 1.878 1.320 291 47 97 171 564 954 47 924 3.106 1.612 4.913 21.043
Alle bedrijfstypen Groningen 63 29 8 29 11 33 14 3 - 4 18 165 27 9 3 14 41 63 29 51 117 102 14 1 - 21 - 30 - - 18 - - - 2 - - 2 - - 1 - 45 - - 13 - 1 13 11 2 4 646 511 106 9 12 78 140 407 6 82 842 470 1.170 3.768
Alle bedrijfstypen Friesland 163 117 25 40 44 74 24 12 - 7 39 186 34 14 2 16 23 91 26 40 406 348 54 4 2 110 13 100 2 3 78 - - 2 2 - - - - 1 - - 121 - - 34 - - 22 15 4 10 1.243 871 140 23 17 124 465 280 3 229 2.431 918 1.897 6.485
Alle bedrijfstypen Drenthe 129 90 55 40 29 36 11 11 - 4 16 174 22 11 10 19 36 55 40 68 75 62 11 2 2 2 1 16 - - 7 1 - 3 - 1 - 1 1 2 - - 37 - - 15 1 - 18 10 1 12 559 410 117 2 23 64 116 314 1 130 1.148 288 1.086 4.343
Alle bedrijfstypen Overijssel 273 182 62 88 48 82 19 27 2 10 41 337 41 43 7 32 42 114 57 137 146 131 14 1 1 2 1 24 - - 19 - - 2 - - - - - 12 - - 86 - - 14 1 - 35 30 1 11 1.121 948 159 19 57 47 253 376 14 397 2.575 624 2.060 10.228
Alle bedrijfstypen Flevoland 44 14 3 28 9 57 6 6 - 6 41 129 17 9 5 27 23 65 21 26 223 210 12 1 2 160 20 6 1 - 11 - - 1 - - - - 1 1 - - 24 - - 9 1 - 9 7 4 2 173 121 35 - 2 7 63 303 3 82 556 199 738 2.188
Alle bedrijfstypen Gelderland 400 240 80 147 97 123 37 37 3 25 50 821 89 63 16 208 114 260 163 275 262 242 18 2 6 5 - 33 2 2 51 1 1 7 1 1 - 1 1 5 - - 121 1 - 44 - 1 97 77 19 28 1.504 1.168 176 58 50 69 402 576 19 621 2.911 1.270 3.202 14.532
Alle bedrijfstypen Utrecht 92 38 11 54 15 64 49 14 - 2 9 214 49 31 10 73 24 42 37 61 109 96 11 2 3 - - 25 - - 6 - - - 1 1 - - 1 2 - - 72 - - 12 1 - 21 13 7 6 615 216 171 21 27 29 286 249 5 296 931 715 1.135 3.404
Alle bedrijfstypen Noord-Holland 238 147 46 71 51 137 32 21 1 23 83 440 70 28 4 74 69 153 126 85 299 262 35 2 7 54 14 33 1 - 34 - - 1 - - 1 - - - - - 111 - - 82 - - 31 23 5 12 748 325 110 16 35 94 417 459 28 381 1.744 1.206 1.803 6.225
Alle bedrijfstypen Zuid-Holland 198 83 13 94 49 198 130 31 1 17 43 554 132 53 8 72 87 173 114 93 208 196 11 1 5 1 1 18 - - 15 - - - - 1 2 1 - 3 - - 70 - - 102 2 - 41 35 10 13 955 402 179 29 47 67 505 602 25 410 1.729 1.469 2.148 9.501
Alle bedrijfstypen Zeeland 329 286 24 45 37 59 12 8 5 14 29 431 36 16 10 128 78 226 61 86 43 39 4 - - 7 2 6 1 - 2 - 1 3 1 1 2 1 - - 1 - 14 - - 4 - 1 7 5 - 2 461 351 70 10 12 22 139 461 3 283 567 391 1.416 3.784
Alle bedrijfstypen Noord-Brabant 328 187 53 140 76 154 41 20 4 52 57 1.082 115 41 12 159 349 288 231 295 263 248 13 1 2 12 - 25 - - 18 - - - - 2 - 1 - 29 1 - 141 - - 51 - - 54 40 15 13 1.021 632 186 29 52 120 299 662 35 674 2.210 1.122 3.076 15.136
Alle bedrijfstypen Limburg 206 135 37 72 30 89 14 10 5 22 51 847 74 27 19 217 350 286 127 212 98 92 6 - 1 - - 4 1 - 9 - - 3 1 - 1 1 - 10 - - 47 2 - 22 1 1 24 20 4 4 857 688 105 18 45 51 265 292 12 250 896 490 1.837 5.907
Alle bedrijfstypen Bouwhoek en Hogeland 31 19 5 10 6 40 5 2 - 4 31 124 13 2 1 9 23 89 11 16 124 111 12 1 - 50 6 18 1 1 15 - - - - - - - - 1 - - 34 - - 11 - 1 6 3 1 5 268 178 30 6 5 20 101 172 5 64 650 252 601 2.049
Alle bedrijfstypen Veenkoloniën en Oldambt 95 61 29 30 23 30 12 6 - 5 14 195 25 8 10 16 52 67 45 66 66 56 8 2 1 9 - 14 - - 6 - - 2 2 - - 3 1 1 1 - 24 - - 14 - - 14 10 2 7 330 224 53 6 11 59 85 439 1 110 870 311 970 3.848
Alle bedrijfstypen Noordelijk weidegebied 250 175 63 76 56 80 34 23 - 6 33 244 54 35 5 25 30 57 47 93 453 383 65 5 3 74 8 128 1 2 86 1 - 3 2 1 - - - 2 - - 175 - - 41 1 - 33 26 3 12 2.117 1.638 313 24 68 200 591 462 9 314 3.335 1.198 2.945 10.383
Alle bedrijfstypen Oostelijk veehouderijgebied 501 315 97 173 104 144 36 44 3 25 64 708 81 65 18 112 108 272 127 275 251 237 14 - 4 4 1 27 2 1 43 - 1 6 - 1 - - - 13 - - 140 - - 21 1 - 77 66 6 22 1.661 1.323 218 51 62 62 415 544 19 658 3.791 1.254 3.317 15.535
Alle bedrijfstypen Centraal veehouderijgebied 106 67 33 35 27 31 12 11 1 3 12 168 24 25 4 16 14 42 41 58 62 55 6 1 3 2 - 11 - - 17 1 - 2 - - - - - 2 - - 28 1 - 3 - - 38 25 11 17 472 368 70 23 9 27 113 180 6 246 867 269 974 4.767
Alle bedrijfstypen IJsselmeerpolders 50 17 5 33 12 86 10 7 - 8 68 150 17 9 5 27 28 72 25 33 275 260 14 1 2 184 33 7 1 - 16 - - 1 - - - - 1 1 - - 33 - - 11 1 - 11 8 4 3 192 123 39 2 2 11 73 373 5 97 684 266 874 2.611
Alle bedrijfstypen Westelijk Holland 272 169 47 86 52 181 69 29 - 31 76 596 102 43 8 76 98 194 179 94 309 274 34 1 8 30 1 29 1 - 36 - - - - 1 1 1 - 3 - - 96 - - 136 2 - 28 24 5 13 596 235 100 29 41 52 332 523 38 429 1.931 1.360 1.900 10.327
Alle bedrijfstypen Waterland en Droogmakerijen 44 16 3 21 13 14 7 7 1 - 4 76 13 9 1 13 8 25 12 21 62 50 10 2 3 1 - 14 - - 4 - - - - - 1 - - - - - 21 - - 32 - - 12 9 2 3 348 187 40 1 10 52 194 74 3 89 468 362 495 1.155
Alle bedrijfstypen Hollands/Utrechts weidegebied 128 44 8 71 30 139 120 21 - 3 12 257 106 45 8 60 24 35 35 69 136 123 11 2 2 - 1 22 - - 8 - - 1 1 - - - 1 2 - - 94 - - 19 - - 34 24 12 10 1.098 378 241 24 43 52 615 345 5 317 1.408 1.389 1.672 4.413
Alle bedrijfstypen Rivierengebied 104 44 12 56 23 53 19 14 1 10 21 406 44 24 6 156 53 98 76 105 105 97 7 1 2 2 - 16 - 1 7 - - 1 1 1 - 1 1 2 - - 43 - - 34 1 1 31 23 6 6 459 320 70 8 16 26 138 291 5 237 759 426 1.194 4.823
Alle bedrijfstypen Zuidwestelijk akkerbouwgebied 374 310 29 60 48 92 20 11 6 22 48 673 60 20 11 179 121 360 95 120 69 64 5 - 1 10 2 7 1 - 3 - 1 3 1 1 3 2 - 1 1 - 24 - - 12 - 1 16 14 2 3 637 428 115 16 23 51 199 794 14 418 893 574 2.162 6.037
Alle bedrijfstypen Zuidwest Brabant 45 20 4 17 21 28 5 5 2 16 7 238 27 7 3 45 94 68 48 51 35 35 - - 1 3 - 5 - - 1 - - - - - - - - 2 - - 16 - - 7 - - 8 5 2 4 92 21 21 12 9 24 22 120 8 104 308 164 473 2.410
Alle bedrijfstypen Zuidelijk veehouderijgebied 364 216 58 156 70 154 36 16 4 41 68 1.291 114 42 20 197 525 300 269 360 285 267 16 1 1 5 - 22 1 - 25 - - 1 1 2 - 1 - 35 1 - 150 1 - 59 1 1 56 42 15 10 1.075 717 183 23 60 121 306 530 31 644 2.453 1.240 3.203 15.849
Alle bedrijfstypen Zuid-Limburg 99 75 24 24 11 34 4 4 3 12 19 254 26 11 6 108 58 137 22 68 17 16 1 - - - - - - - 1 - - 2 - - 1 - - - - - 11 1 - 2 - - 8 7 1 2 558 503 61 9 20 15 166 134 5 108 123 97 788 1.294
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Nederland 26 24 1 3 2 3 2 - - - 2 22 2 - - 2 3 11 2 7 11 8 3 - 1 2 - 4 1 - 4 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - 2 1 - 1 91 68 17 3 2 2 19 86 2 53 170 88 238 1.115
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Noord-Nederland 1 1 - - - - - - - - - 4 - - - - - 1 - 3 5 3 2 - 1 2 - 2 - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 28 23 6 - - - 8 32 - 5 42 20 61 234
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Oost-Nederland 8 7 - 1 - - - - - - - 5 - - - - - 3 1 1 3 3 - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 27 16 6 3 1 1 6 16 - 10 34 20 58 219
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) West-Nederland 14 13 1 1 1 2 1 - - - 2 3 1 - - 1 1 2 - - 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 11 8 1 - - 1 2 15 - 15 40 21 45 249
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuid-Nederland 3 3 - 1 1 1 1 - - - - 10 1 - - 1 2 5 1 3 2 1 1 - - - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 21 4 - 1 - 3 23 2 23 54 27 74 413
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Groningen - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 3 2 1 - - 2 - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 19 18 3 - - - 4 25 - 1 29 15 44 173
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Friesland 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - 1 - - 1 4 3 4 12
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Drenthe - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 2 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 6 5 1 - - - 3 7 - 3 9 2 13 49
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Overijssel 3 3 - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 4 4 2 1 1 3 3 - - 10 6 16 60
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Flevoland 1 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 3 - 1 2 1 5 13
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Gelderland 4 3 - 1 - - - - - - - 3 - - - - - 2 - 1 2 2 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 12 2 1 - - 3 10 - 9 22 13 37 146
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Utrecht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Noord-Holland 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - 4 - 4 8 3 7 33
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuid-Holland 1 - - 1 - 1 - - - - 1 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 3 12 4 8 62
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zeeland 12 12 1 - 1 1 1 - - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 10 8 1 - - - 2 6 - 8 20 14 30 151
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Noord-Brabant 3 3 - 1 1 - - - - - - 4 1 - - 1 1 2 - 2 2 1 1 - - - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 9 2 - - - 1 16 2 19 40 19 44 296
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Limburg - - - - - 1 1 - - - - 6 - - - - 1 3 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 12 2 - 1 - 2 7 - 4 14 8 30 117
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Bouwhoek en Hogeland 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 2 1 - - - 1 - - 1 5 5 4 28
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Veenkoloniën en Oldambt - - - - - - - - - - - 3 - - - - - 1 - 2 5 3 2 - 1 2 - 2 - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 16 14 3 - - - 5 28 - 2 28 14 43 162
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Noordelijk weidegebied 1 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 9 2 - - - 2 3 - 1 10 2 15 42
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Oostelijk veehouderijgebied 5 4 - 1 - - - - - - - 2 - - - - - 2 - - 2 2 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 10 6 3 1 1 6 9 - 9 22 12 41 164
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Centraal veehouderijgebied - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 - - - - - 1 - 1 1 1 6 18
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) IJsselmeerpolders 1 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - 2 2 - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 4 - 1 3 2 6 17
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Westelijk Holland 2 1 - 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - 5 - 4 11 2 8 48
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Waterland en Droogmakerijen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 5
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Hollands/Utrechts weidegebied - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1 - 2 4
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Rivierengebied 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 11 6 7 39
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuidwestelijk akkerbouwgebied 12 12 1 - 1 2 1 - - - 2 2 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 10 8 1 - - - 2 11 1 12 32 20 38 209
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuidwest Brabant - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 23
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuidelijk veehouderijgebied 3 3 - 1 1 1 1 - - - - 6 1 - - 1 2 3 - 2 2 1 1 - - - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 13 4 - - - 1 16 1 15 42 21 49 319
Maaidorsbare gewassenbedr. (vanaf 1998) Zuid-Limburg - - - - - - - - - - - 3 - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 8 - - 1 - 2 2 - 4 2 2 17 37
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Nederland 43 36 11 9 3 65 4 1 - - 63 202 9 1 - 6 23 184 4 27 68 67 1 - - 52 9 3 - - 3 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 1 - - 182 135 31 3 3 6 63 569 4 105 651 254 931 2.963
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noord-Nederland 15 11 5 5 - 19 1 - - - 19 87 6 - - 2 12 80 2 7 24 23 1 - - 17 3 3 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 102 84 12 2 2 5 34 280 - 22 343 125 436 1.365
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Oost-Nederland 3 2 1 1 - 9 - - - - 9 35 - - - - 1 31 1 7 22 22 - - - 20 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 20 9 - - - 8 114 2 21 145 43 179 515
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) West-Nederland 22 20 2 3 3 29 2 1 - - 28 46 3 - - 2 5 42 - 7 22 22 - - - 15 6 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 24 12 8 1 - - 7 118 1 35 104 56 205 663
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuid-Nederland 3 3 3 - - 8 1 - - - 7 34 - 1 - 2 5 31 1 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 29 19 2 - 1 1 14 57 1 27 59 30 111 420
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Groningen 5 4 1 2 - 5 - - - - 5 20 1 - - - 6 19 - 1 10 9 1 - - 7 - 2 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 57 49 6 2 2 3 18 127 - 7 119 70 187 563
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Friesland 3 1 - 2 - 13 1 - - - 13 41 2 - - - 3 41 - 1 14 14 - - - 10 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 14 1 - - 1 9 41 - 4 77 22 95 245
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Drenthe 7 6 4 1 - 1 - - - - 1 26 3 - - 2 3 20 2 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 21 5 - - 1 7 112 - 11 147 33 154 557
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Overijssel - - - - - - - - - - - 10 - - - - - 9 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 2 - - - - 1 23 - 4 30 4 31 98
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Flevoland 1 1 1 - - 9 - - - - 9 10 - - - - 1 7 1 2 21 21 - - - 20 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 16 8 - - - 5 69 2 10 91 28 108 315
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Gelderland 2 1 - 1 - - - - - - - 15 - - - - - 15 - 2 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 2 1 - - - 2 22 - 7 24 11 40 102
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Utrecht - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1 - 1 2 1 4 7
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noord-Holland 7 5 1 3 2 19 2 1 - - 18 20 2 - - 1 2 18 - 2 21 21 - - - 14 6 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 3 - - - - - 3 48 1 14 52 22 83 242
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuid-Holland 1 1 - - - 3 - - - - 3 12 1 - - - 1 12 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 36 - 5 17 7 49 159
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zeeland 14 14 1 - 1 7 - - - - 7 12 - - - 1 2 10 - 4 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 11 7 1 - - 4 33 - 15 33 26 69 255
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noord-Brabant 2 2 2 - - 5 1 - - - 4 13 - - - 1 1 13 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 17 9 2 - - - 8 30 1 19 40 25 65 268
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Limburg 1 1 1 - - 3 - - - - 3 21 - 1 - 1 4 18 1 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 10 - - 1 1 6 27 - 8 19 5 46 152
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Bouwhoek en Hogeland 2 1 - 1 - 16 1 - - - 16 46 3 - - - 4 46 - 1 22 21 1 - - 16 3 2 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 38 28 2 - - 2 15 78 - 5 107 43 147 372
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Veenkoloniën en Oldambt 9 9 5 1 - 2 - - - - 2 29 2 - - 1 7 22 2 5 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 43 9 2 2 3 12 165 - 14 188 72 235 835
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noordelijk weidegebied 2 - - 2 - 1 - - - - 1 10 1 - - - - 10 - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 10 - - - - 7 26 - 2 31 5 39 91
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Oostelijk veehouderijgebied 4 2 - 2 - - - - - - - 23 - - - 1 1 22 - 6 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 6 2 - - - 2 49 - 8 65 17 72 228
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Centraal veehouderijgebied - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 - 1 1 1 3 13
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) IJsselmeerpolders 4 2 2 3 2 21 2 1 - - 20 14 - - - - 2 9 1 3 35 35 - - - 28 5 - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 21 16 8 - - - 5 94 2 14 109 33 146 424
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Westelijk Holland 5 5 - - - 9 - - - - 9 18 1 - - 1 2 18 - 2 7 7 - - - 6 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - 3 25 1 9 33 16 50 144
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Waterland en Droogmakerijen - - - - - 1 - - - - 1 5 1 - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 2 6 2 8 23
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Hollands/Utrechts weidegebied - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 2 3
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Rivierengebied - - - - - - - - - - - 7 - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 8 - 4 10 4 17 45
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuidwestelijk akkerbouwgebied 14 14 2 - 1 9 1 - - - 8 20 1 - - 1 2 18 - 4 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 14 9 1 - - 5 74 - 26 56 43 126 448
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuidwest Brabant - - - - - 2 - - - - 2 4 - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - 3 4 - 1 5 3 8 40
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuidelijk veehouderijgebied 3 3 2 - - 1 - - - - 1 12 - - - 1 3 11 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 12 7 1 - 1 - 5 24 1 13 34 14 53 243
Gespec. hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuid-Limburg - - - - - 3 - - - - 3 13 - 1 - 1 2 11 - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 9 - - - 1 5 15 - 5 5 1 25 54
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Nederland 63 58 12 6 1 8 1 1 1 2 8 110 5 1 - 12 18 96 6 12 13 12 1 - - 4 - 2 1 - 2 - - 2 - - 2 - - - - - 1 - - - - - 5 4 1 2 109 88 14 3 3 3 37 178 1 86 259 138 437 1.470
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noord-Nederland 10 8 2 2 - 2 - - - - 2 17 - - - - 4 13 - 3 4 4 - - - 2 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 1 1 21 19 2 - - - 6 49 - 12 87 37 97 385
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Oost-Nederland - - 1 - - 2 1 1 1 1 2 11 - - - - - 11 - 1 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 6 2 1 1 1 2 28 1 11 34 12 48 128
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) West-Nederland 43 41 8 2 1 2 - - - 1 2 51 2 - - 4 8 46 3 4 6 6 - - - 1 - 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - 1 36 26 5 - - 1 14 64 - 39 84 53 179 542
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuid-Nederland 10 9 1 2 - 2 - - - - 2 31 3 1 - 8 6 26 3 4 2 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - - - - 2 2 - - 45 37 5 2 2 1 15 37 - 24 54 36 113 415
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Groningen 8 6 1 2 - 1 - - - - 1 11 - - - - 4 7 - 2 4 4 - - - 2 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 15 14 2 - - - 4 29 - 7 42 24 59 217
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Friesland 1 1 - - - 1 - - - - 1 6 - - - - - 6 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 3 - - - - 2 4 - 3 16 4 17 52
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Drenthe 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - 16 - 2 29 9 21 116
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Overijssel - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 3 - - 6 1 5 17
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Flevoland - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 3 5 3 6 19
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Gelderland - - 1 - - 2 1 1 1 1 2 10 - - - - - 10 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 5 2 1 1 1 2 23 1 8 23 8 37 92
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Utrecht - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 1 2
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noord-Holland 4 3 2 1 - - - - - - - 7 - - - 1 2 6 - 1 2 2 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 1 - - - 2 15 - 10 18 10 27 74
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuid-Holland 2 2 1 - - 1 - - - - 1 17 1 - - - 2 14 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 - - - - 14 - 5 20 12 33 121
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zeeland 37 36 5 1 1 1 - - - 1 1 26 1 - - 3 4 25 2 2 3 3 - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 31 26 2 - - 1 12 35 - 23 45 29 118 345
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noord-Brabant 1 1 - - - 1 - - - - 1 9 - - - - - 8 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 - - 7 5 - 1 1 1 3 13 - 9 24 12 35 168
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Limburg 9 8 1 2 - 1 - - - - 1 22 3 1 - 8 6 18 2 3 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - 38 32 5 1 1 - 12 24 - 15 30 24 78 247
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Bouwhoek en Hogeland 5 5 1 - - 2 - - - - 2 9 - - - - 2 6 - 2 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 6 - - - - 3 12 - 6 28 12 32 105
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Veenkoloniën en Oldambt 5 3 1 2 - - - - - - - 7 - - - - 2 6 - 1 3 3 - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 10 9 2 - - - 3 32 - 5 43 21 55 234
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Noordelijk weidegebied - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4 4 - - - - - 3 - - 5 3 7 25
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Oostelijk veehouderijgebied - - - - - 1 - - - - 1 5 - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 1 - - - - 16 - 6 32 5 28 98
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Centraal veehouderijgebied - - 1 - - 1 1 1 1 1 1 2 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 1 1 1 1 2 1 - - 2 - 4 8
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) IJsselmeerpolders 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - 5 9 5 11 29
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Westelijk Holland 3 2 2 1 - - - - - - - 9 - - - 1 1 8 1 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 1 - - - 2 12 - 8 14 9 24 72
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Waterland en Droogmakerijen - - - - - - - - - - - 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 4 - 1 4 1 6 15
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Hollands/Utrechts weidegebied - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Rivierengebied - - - - - - - - - - - 6 - - - - - 5 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 13 1 4 7 6 17 32
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuidwestelijk akkerbouwgebied 39 38 6 1 1 2 - - - 1 2 41 2 - - 3 6 38 2 3 4 4 - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - 1 33 27 3 - - 1 12 50 - 29 69 46 152 485
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuidwest Brabant 1 1 - - - - - - - - - 3 - - - - - 3 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 2 - 4 2 - 8 23
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuidelijk veehouderijgebied - - - - - 1 - - - - 1 6 - - - 1 1 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 8 - 1 1 1 4 11 - 4 33 15 31 211
Maaidors/hakvruchtbedrijven (vanaf 1998) Zuid-Limburg 9 8 1 2 - 1 - - - - 1 18 3 1 - 7 5 14 2 3 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - 33 27 5 1 1 - 10 18 - 13 11 14 61 132
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Nederland 4 3 1 1 - 6 - - - 3 3 14 1 - - - 10 5 1 2 4 4 - - 1 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5 1 - - - 2 32 1 9 32 20 53 207
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Noord-Nederland - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 6
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Oost-Nederland 1 - - 1 - 2 - - - 1 1 3 - - - - 3 1 1 - 3 3 - - - 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 7 - 3 9 2 12 34
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) West-Nederland - - - - - 4 - - - 2 2 5 - - - - 5 - - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 9 1 - 9 8 13 69
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Zuid-Nederland 3 3 1 - - - - - - - - 6 1 - - - 2 4 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 4 1 - - - 1 15 - 6 14 10 27 98
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Groningen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Friesland - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 2
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Drenthe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Overijssel 1 - - 1 - - - - - - - 2 - - - - 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 2 2
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Flevoland - - - - - 2 - - - 1 1 1 - - - - 1 - - - 3 3 - - - 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 7 - 2 8 2 10 32
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Gelderland - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Utrecht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Noord-Holland - - - - - 2 - - - 2 - 3 - - - - 3 - - 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 3 4 4 16
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Zuid-Holland - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 - 3 2 4 22
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Zeeland - - - - - 2 - - - - 2 2 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 3 - - 3 2 5 31
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Noord-Brabant 3 3 1 - - - - - - - - 5 - - - - 1 4 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3 1 - - - 1 11 - 5 11 8 22 75
Akkerbouwgroentebedrijven (vanaf 1998) Limburg - - - - - - - - - - - 1 1 -