Internationale handel; in- en uitvoer historie 1917-2016

Internationale handel; in- en uitvoer historie 1917-2016

Perioden Continenten en landen Invoerwaarde Totale invoerwaarde (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Afrika Totaal Afrika (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Amerika Totaal Amerika (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Amerika Verenigde Staten (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Europa Totaal Europa (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Europa Duitsland (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Azië Totaal Azië (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Azië China (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Australië en Oceanië Totaal Australië en Oceanië (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Afrika Totaal Afrika (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Amerika Totaal Amerika (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Amerika Verenigde Staten (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Europa Totaal Europa (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Europa Duitsland (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Azië Totaal Azië (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Azië China (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Australië en Oceanië Totaal Australië en Oceanië (mln euro) Goederen Invoerwaarde Totale invoerwaarde (mln euro) Goederen Invoerwaarde Voeding, dranken en tabak (mln euro) Goederen Invoerwaarde Grondstoffen, oliën en vetten (mln euro) Goederen Invoerwaarde Minerale brandstoffen (mln euro) Goederen Invoerwaarde Chemische producten (mln euro) Goederen Invoerwaarde Fabricaten (mln euro) Goederen Invoerwaarde Machines (mln euro) Goederen Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Goederen Uitvoerwaarde Voeding, dranken en tabak (mln euro) Goederen Uitvoerwaarde Grondstoffen, oliën en vetten (mln euro) Goederen Uitvoerwaarde Minerale brandstoffen (mln euro) Goederen Uitvoerwaarde Chemische producten (mln euro) Goederen Uitvoerwaarde Fabricaten (mln euro) Goederen Uitvoerwaarde Machines (mln euro) Energie Invoerwaarde (mln euro) Energie Uitvoerwaarde (mln euro)
2016 372.684 8.774 44.452 30.327 233.034 67.411 82.873 32.573 1.594 425.039 11.831 31.418 17.699 330.618 98.293 44.366 9.721 2.820 372.684 42.993 17.389 54.776 48.907 90.331 118.287 425.039 65.303 23.785 50.490 73.880 90.195 121.388 55.028 52.278
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een tijdreeks met cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde uitgesplitst naar goederencategorieën (SITC-secties), energie, en een aantal landen en continenten.

Gegevens beschikbaar: van 1917 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 7 augustus 2017:
De definitieve cijfers van 2016 zijn toegevoegd.
Door voortschrijdende inzichten zijn vanaf statistiekjaar 2015 de handelsstromen herzien. Als gevolg hiervan komt de totale goederenuitvoer (niet-reëel) 8 miljard euro lager uit. Bij de totale goedereninvoer is dit 10 miljard euro minder. Door de herziening zijn de cijfers van 2015 niet precies vergelijkbaar met die van 2014.
Tevens zijn uit de in- en uitvoercijfers van 2015 de waarden van de post- en fiscale zegels (49070010), bankbiljetten (49070030), monetair goud (71082000) en munten (71189000) verwijderd conform de Foreign Trade Statistics (FTS) verordening van Eurostat. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC, landen, vanaf 1917. Zie paragraaf 3."

Toelichting onderwerpen

Continenten en landen
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Totale invoerwaarde
Afrika
Totaal Afrika
Amerika
Totaal Amerika
Verenigde Staten
1932-1943 zonder Alaska, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdendeilanden.
Europa
Totaal Europa
Duitsland
1920-1931 en vanaf 1950 met inbegrip van het Saargebied.
1920-1938 1946-1949 geheel Duitsland volgens de in die jaren bestaande landsgrenzen.
1939-1943 met inbegrip van Oostenrijk en Memel.
1941-1943 met inbegrip van Luxemburg en protectoraat Bohemen-Moravië.
Azië
Totaal Azië
China
Australië en Oceanië
Totaal Australië en Oceanië
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.


Totale uitvoerwaarde
Afrika
Totaal Afrika
Amerika
Totaal Amerika
Verenigde Staten
1932-1943 zonder Alaska, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdendeilanden.
Europa
Totaal Europa
Duitsland
1920-1931 en vanaf 1950 met inbegrip van het Saargebied.
1920-1938 1946-1949 geheel Duitsland volgens de in die jaren bestaande landsgrenzen.
1939-1943 met inbegrip van Oostenrijk en Memel.
1941-1943 met inbegrip van Luxemburg en protectoraat Bohemen-Moravië.
Azië
Totaal Azië
China
Australië en Oceanië
Totaal Australië en Oceanië
Goederen
Goederen ingedeeld volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De SITC is door de Verenigde Naties (VN) gemaakt om de internationale vergelijkbaarheid te bevorderen van de statistieken over de internationale handel.
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Totale invoerwaarde
Voeding, dranken en tabak
Omvat de volgende SITC-secties:
0 Voeding en levende dieren.
1 Dranken en tabak.
Grondstoffen, oliën en vetten
Omvat de volgende SITC-secties:
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve brandstoffen.
4 dierlijke en plantaardige oliën en vetten.
Minerale brandstoffen
Omvat de volgende SITC-sectie:
3 Minerale brandstoffen, smeermiddelen e.d. producten.
Chemische producten
Omvat de volgende SITC-sectie:
5 Chemische producten.
Fabricaten
Omvat de volgende SITC-secties:
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerangschikt volgens de grondstoffen.
8 Diverse gefabriceerde goederen.
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen.
Machines
Omvat de volgende SITC-sectie:
7 Machines en vervoermaterieel.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.
Totale uitvoerwaarde
Voeding, dranken en tabak
Omvat de volgende SITC-secties:
0 Voeding en levende dieren.
1 Dranken en tabak.
Grondstoffen, oliën en vetten
Omvat de volgende SITC-secties:
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve brandstoffen.
4 dierlijke en plantaardige oliën en vetten.
Minerale brandstoffen
Omvat de volgende SITC-sectie:
3 Minerale brandstoffen, smeermiddelen e.d. producten.
Chemische producten
Omvat de volgende SITC-sectie:
5 Chemische producten.
Fabricaten
Omvat de volgende SITC-secties:
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerangschikt volgens de grondstoffen.
8 Diverse gefabriceerde goederen.
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen.
Machines
Omvat de volgende SITC-sectie:
7 Machines en vervoermaterieel.
Energie
Het totaal van grondstoffen en producten dat volgens de Gecombineerde Nomenclatuur (GN, ofwel goederennaamlijst voor de internationale handel) wordt geregistreerd onder hoofdstuk 27, de statistieknummers 29022000 t/m 29029090 en de tariefposten 3403 en 3811. Hieronder vallen onder meer ruwe aardolie, aardolieproducten, aardgas, steenkool en elektriciteit.
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.