Internationale handel; in- en uitvoer historie 1917-2016

Internationale handel; in- en uitvoer historie 1917-2016

Perioden Continenten en landen Invoerwaarde Totale invoerwaarde (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Afrika Totaal Afrika (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Amerika Totaal Amerika (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Amerika Verenigde Staten (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Europa Totaal Europa (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Europa Duitsland (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Azië Totaal Azië (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Azië China (mln euro) Continenten en landen Invoerwaarde Australië en Oceanië Totaal Australië en Oceanië (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Afrika Totaal Afrika (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Amerika Totaal Amerika (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Amerika Verenigde Staten (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Europa Totaal Europa (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Europa Duitsland (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Azië Totaal Azië (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Azië China (mln euro) Continenten en landen Uitvoerwaarde Australië en Oceanië Totaal Australië en Oceanië (mln euro) Goederen Invoerwaarde Totale invoerwaarde (mln euro) Goederen Invoerwaarde Voeding, dranken en tabak (mln euro) Goederen Invoerwaarde Grondstoffen, oliën en vetten (mln euro) Goederen Invoerwaarde Minerale brandstoffen (mln euro) Goederen Invoerwaarde Chemische producten (mln euro) Goederen Invoerwaarde Fabricaten (mln euro) Goederen Invoerwaarde Machines (mln euro) Goederen Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Goederen Uitvoerwaarde Voeding, dranken en tabak (mln euro) Goederen Uitvoerwaarde Grondstoffen, oliën en vetten (mln euro) Goederen Uitvoerwaarde Minerale brandstoffen (mln euro) Goederen Uitvoerwaarde Chemische producten (mln euro) Goederen Uitvoerwaarde Fabricaten (mln euro) Goederen Uitvoerwaarde Machines (mln euro) Energie Invoerwaarde (mln euro) Energie Uitvoerwaarde (mln euro)
1917 440 5 123 90 261 112 . 1 . 373 5 22 17 323 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1920 1.518 40 394 239 933 410 150 8 2 781 25 60 35 560 191 134 3 3 1.518 292 346 152 72 526 129 781 322 143 10 45 222 38 . .
1930 1.101 28 191 96 783 349 97 4 4 784 22 60 22 593 163 105 3 5 1.101 236 250 89 54 361 112 784 315 117 50 41 180 82 . .
1940 464 8 109 61 313 147 33 1 . 295 5 14 5 249 141 24 . . 464 79 82 32 29 187 55 295 129 48 16 17 57 28 . .
1950 3.544 162 675 408 2.115 436 538 20 54 2.436 102 260 123 1.777 503 258 . 39 3.544 617 839 350 157 1.118 463 2.436 931 239 168 186 631 281 . .
1960 7.813 341 1.542 1.034 5.020 1.684 872 37 37 6.945 367 739 342 5.165 1.566 520 12 153 7.813 1.089 1.173 1.020 517 2.350 1.664 6.945 1.856 570 812 580 1.843 1.283 . .
1970 22.055 1.178 3.205 2.149 15.624 5.974 1.966 44 81 19.341 639 1.557 831 15.879 6.295 861 36 403 22.055 2.770 2.118 2.395 1.722 7.810 5.240 19.341 4.497 1.488 2.065 2.493 5.260 3.539 . .
1980 69.101 4.659 9.045 6.096 44.378 15.404 10.797 237 223 66.691 2.714 3.036 1.673 55.067 19.968 4.204 133 1.670 69.101 8.706 4.928 16.476 5.766 19.847 13.378 66.691 12.470 4.094 14.782 10.191 13.935 11.218 17.212 15.366
1990 104.236 2.884 11.718 8.194 76.413 26.717 12.775 604 446 108.536 2.503 5.976 4.370 92.739 29.964 5.973 160 1.345 104.236 11.397 6.078 10.878 10.926 32.690 32.267 108.536 21.066 6.885 10.508 18.422 26.044 25.610 11.363 11.779
2000 216.057 4.336 28.641 22.065 135.570 38.485 46.549 6.917 902 231.854 3.605 14.773 10.860 195.973 59.654 15.596 1.091 844 216.057 19.123 9.700 22.176 24.096 54.943 86.019 231.854 33.157 13.100 19.917 36.066 50.144 79.469 22.925 21.443
2010 331.914 11.096 39.843 25.055 205.079 58.914 74.622 30.997 931 371.549 11.338 25.888 16.875 298.100 90.269 31.674 5.391 1.640 331.914 31.650 16.030 60.048 51.036 73.002 100.148 371.549 51.367 22.095 50.963 70.645 70.000 106.479 62.124 55.104
2014 382.416 14.184 43.364 27.258 238.602 62.727 83.835 35.398 1.572 433.405 14.249 31.404 18.980 341.422 104.471 38.970 7.920 2.566 382.416 39.495 17.609 83.460 51.645 80.867 109.340 433.405 62.468 23.652 73.302 76.028 82.741 115.213 83.156 75.490
2015 372.195 11.611 43.505 30.070 233.660 65.658 80.291 32.428 1.428 418.982 14.013 30.796 18.026 324.754 98.509 41.969 8.527 2.662 372.195 41.943 17.645 64.246 48.846 86.524 112.990 418.982 62.156 23.156 56.955 74.474 85.144 117.097 64.602 58.399
2016 372.684 8.774 44.452 30.327 233.034 67.411 82.873 32.573 1.594 425.039 11.831 31.418 17.699 330.618 98.293 44.366 9.721 2.820 372.684 42.993 17.389 54.776 48.907 90.331 118.287 425.039 65.303 23.785 50.490 73.880 90.195 121.388 55.028 52.278
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een tijdreeks met cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde uitgesplitst naar goederencategorieën (SITC-secties), energie, en een aantal landen en continenten.

Gegevens beschikbaar: van 1917 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 7 augustus 2017:
De definitieve cijfers van 2016 zijn toegevoegd.
Door voortschrijdende inzichten zijn vanaf statistiekjaar 2015 de handelsstromen herzien. Als gevolg hiervan komt de totale goederenuitvoer (niet-reëel) 8 miljard euro lager uit. Bij de totale goedereninvoer is dit 10 miljard euro minder. Door de herziening zijn de cijfers van 2015 niet precies vergelijkbaar met die van 2014.
Tevens zijn uit de in- en uitvoercijfers van 2015 de waarden van de post- en fiscale zegels (49070010), bankbiljetten (49070030), monetair goud (71082000) en munten (71189000) verwijderd conform de Foreign Trade Statistics (FTS) verordening van Eurostat. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC, landen, vanaf 1917. Zie paragraaf 3."

Toelichting onderwerpen

Continenten en landen
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Totale invoerwaarde
Afrika
Totaal Afrika
Amerika
Totaal Amerika
Verenigde Staten
1932-1943 zonder Alaska, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdendeilanden.
Europa
Totaal Europa
Duitsland
1920-1931 en vanaf 1950 met inbegrip van het Saargebied.
1920-1938 1946-1949 geheel Duitsland volgens de in die jaren bestaande landsgrenzen.
1939-1943 met inbegrip van Oostenrijk en Memel.
1941-1943 met inbegrip van Luxemburg en protectoraat Bohemen-Moravië.
Azië
Totaal Azië
China
Australië en Oceanië
Totaal Australië en Oceanië
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.


Totale uitvoerwaarde
Afrika
Totaal Afrika
Amerika
Totaal Amerika
Verenigde Staten
1932-1943 zonder Alaska, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdendeilanden.
Europa
Totaal Europa
Duitsland
1920-1931 en vanaf 1950 met inbegrip van het Saargebied.
1920-1938 1946-1949 geheel Duitsland volgens de in die jaren bestaande landsgrenzen.
1939-1943 met inbegrip van Oostenrijk en Memel.
1941-1943 met inbegrip van Luxemburg en protectoraat Bohemen-Moravië.
Azië
Totaal Azië
China
Australië en Oceanië
Totaal Australië en Oceanië
Goederen
Goederen ingedeeld volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De SITC is door de Verenigde Naties (VN) gemaakt om de internationale vergelijkbaarheid te bevorderen van de statistieken over de internationale handel.
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Totale invoerwaarde
Voeding, dranken en tabak
Omvat de volgende SITC-secties:
0 Voeding en levende dieren.
1 Dranken en tabak.
Grondstoffen, oliën en vetten
Omvat de volgende SITC-secties:
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve brandstoffen.
4 dierlijke en plantaardige oliën en vetten.
Minerale brandstoffen
Omvat de volgende SITC-sectie:
3 Minerale brandstoffen, smeermiddelen e.d. producten.
Chemische producten
Omvat de volgende SITC-sectie:
5 Chemische producten.
Fabricaten
Omvat de volgende SITC-secties:
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerangschikt volgens de grondstoffen.
8 Diverse gefabriceerde goederen.
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen.
Machines
Omvat de volgende SITC-sectie:
7 Machines en vervoermaterieel.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.
Totale uitvoerwaarde
Voeding, dranken en tabak
Omvat de volgende SITC-secties:
0 Voeding en levende dieren.
1 Dranken en tabak.
Grondstoffen, oliën en vetten
Omvat de volgende SITC-secties:
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve brandstoffen.
4 dierlijke en plantaardige oliën en vetten.
Minerale brandstoffen
Omvat de volgende SITC-sectie:
3 Minerale brandstoffen, smeermiddelen e.d. producten.
Chemische producten
Omvat de volgende SITC-sectie:
5 Chemische producten.
Fabricaten
Omvat de volgende SITC-secties:
6 Fabrikaten, hoofdzakelijk gerangschikt volgens de grondstoffen.
8 Diverse gefabriceerde goederen.
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen.
Machines
Omvat de volgende SITC-sectie:
7 Machines en vervoermaterieel.
Energie
Het totaal van grondstoffen en producten dat volgens de Gecombineerde Nomenclatuur (GN, ofwel goederennaamlijst voor de internationale handel) wordt geregistreerd onder hoofdstuk 27, de statistieknummers 29022000 t/m 29029090 en de tariefposten 3403 en 3811. Hieronder vallen onder meer ruwe aardolie, aardolieproducten, aardgas, steenkool en elektriciteit.
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.